Dorpswinkel Sauwerd

Met geld van onder meer het NAM programma, maar vooral ook met de inzet van vele vrijwilligers, heeft de coöperatie de winkel voor het dorp weten te behouden. Dit betekent dat oudere dorpsgenoten zelf hun boodschappen kunnen doen, maar veel belangrijker nog een plek hebben om samen koffie te drinken en mensen te ontmoeten. De winkel is de basis van de coöperatie geworden. Vanuit deze plek worden inmiddels nieuwe projecten opgestart.

De bijdrage uit het Leefbaarheid programma is gericht op het laag houden van de exploitatiekosten voor de toekomst om de winkel een kans te geven met professionele inzet door de opstartfase te komen. De bijdrage bestond uit 2 delen. In de eerste plaats voor de investering in zonnepanelen en energiezuinige koelappratuur en in de tweede plaats  ondersteuning in de personeelskosten voor de eerste drie jaar.

Het tweede jaar is inmiddels afgesloten. Ondanks de nodige tegenslagen in het afgelopen jaar lijkt het erop de jaarcijfers langzaam maar zeker zwart gaan kleuren. Verandering van leverancier, veranderingen in het personeelsbestand en de realisatie van het “dorpskantoor” op de eerste verdieping moet het project een volgende impuls geven op weg naar een duurzame toekomst.

De winkel wordt imiddels steeds vaker gezien als voorbeeld “hoe het ook kan”. 

 

Al met al een project om trots op te zijn en een aansprekend voorbeeld mede mogelijk gemaakt door  het NAM Leefbaarheid & Duurzaamheid programma.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer