Gezamenlijk onderzoek naar grootschalige ondergrondse energieopslag

Hoe behouden we leveringszekerheid wanneer we de onvoorspelbare energiebronnen zon en wind in grote hoeveelheden gaan gebruiken? TNO onderzoekt samen met NAM, Energiebeheer Nederland, Gasunie, Gasterra en Nouryon welke rol grootschalige ondergrondse energieopslag in de vorm van waterstof en perslucht kan spelen.

 

Nederland zal meer gebruik gaan maken van zon en wind, aangevuld met andere vormen van warmte- en elektriciteitsproductie. Energieopslag wordt daarbij cruciaal. Het onderzoek moet een duidelijker beeld geven van de benodigde hoeveelheid ondergrondse energieopslag, de meest geschikte technologieën en de uitdagingen voor verdere ontwikkeling richting marktimplementatie.

 

Het project is het eerste in zijn soort op het gebied van ondergrondse energieopslag. Naar verwachting worden de definitieve resultaten bekend gemaakt voor de zomer van 2020.

 

Lees meer over het onderzoek naar grootschalige ondergrondse energieopslag op de website van TNO.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer