Feature Article
Dorpswinkel Sauwerd

In 2017 heeft het NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid programma een bijdrage gedaan voor het “Dorpswinkel” project van de Dorpscoöperatie  in Sauwerd. Bijna elk gezin in de Groningse dorpen Sauwerd, Adorp en Klein Wetsinge is lid van deze coöperatie.

 


Met geld van onder meer het NAM programma, maar vooral ook met de inzet van vele vrijwilligers, heeft de coöperatie de winkel voor het dorp weten te behouden. Dit betekent dat oudere dorpsgenoten zelf hun boodschappen kunnen doen, maar veel belangrijker nog een plek hebben om samen koffie te drinken en mensen te ontmoeten. De winkel is de basis van de coöperatie geworden. Vanuit deze plek worden inmiddels nieuwe projecten opgestart.

De bijdrage uit het Leefbaarheid programma is gericht op het laag houden van de exploitatiekosten voor de toekomst om de winkel een kans te geven met professionele inzet door de opstartfase te komen. De bijdrage bestond uit 2 delen. In de eerste plaats voor de investering in zonnepanelen en energiezuinige koelappratuur en in de tweede plaats  ondersteuning in de personeelskosten voor de eerste drie jaar.

Het tweede jaar is inmiddels afgesloten. Ondanks de nodige tegenslagen in het afgelopen jaar lijkt het erop de jaarcijfers langzaam maar zeker zwart gaan kleuren. Verandering van leverancier, veranderingen in het personeelsbestand en de realisatie van het “dorpskantoor” op de eerste verdieping moet het project een volgende impuls geven op weg naar een duurzame toekomst.

De winkel wordt imiddels steeds vaker gezien als voorbeeld “hoe het ook kan”. 

 

Al met al een project om trots op te zijn en een aansprekend voorbeeld mede mogelijk gemaakt door  het NAM Leefbaarheid & Duurzaamheid programma.

 

SchoolKerk

Op een mooi groot, groen terrein aan de rand van het dorp Garmerwolde staat een prachtige dertiende eeuwse kerk. Puur Gronings Erfgoed dat als “SchoolKerk” een prachtige nieuwe bestemming krijgt.  Na maanden hard werken maakten de Stichting Oude Groninger Kerken, het dorp en alle samenwerkende partijen zich op voor de eindsprint met als sluitstuk de opening op vrijdag 28 februari.

 


Dit herbestemmingsproject voor Gronings Cultureel Erfgoed is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage uit het NAM Leefbaarheid & Duurzaamheid Programma.

 

De Schoolkerk brengt erfgoed, landschap, architectuur en design samen. De Escher-actige trap in de robuuste losstaande toren is het decor voor een speelse uitdagende en betoverende tentoonstelling waarin 8 religieuze feesten (Christelijk en Islamtisch) tot leven komen. De feesten worden uitgebeeld met behulp van moderne interactieve 3D presentaties. Door te kijken, te ervaren en te doen wordt spelenderwijs zichtbaar waar deze feesten over gaan en wordt een bijdrage geleverd aan het verbinden van diverse culturele achtergronden.

 

De schitterende architectuur van het project maakt dat Groningen er met dit project een prachtige publiekstrekker bij heeft.

NAM-vaandel krijgt nieuwe bestemming
 

 

Vol trots overhandigen de heer en mevrouw Lambers, beiden lid van muziek-ensemble 'De Jaknikkers' uit Schoonebeek op woensdagmiddag 29 januari het vaandel van de vroegere NAM-Harmonie aan Henry Eisen, voorzitter van Oudheidkundig Vereniging de Spiker uit Schoonebeek.

 


De overhandiging vond plaats in 'De Waag’nschuur' naar het Oliemuseum. Het vaandel deed tussen 1952 en 1980 dienst voor de NAM-Harmonie en krijgt nu een nieuwe bestemming in het Oliemuseum in Schoonebeek.

 

Raquel Garcia-Fojeda, Productie Unit Manager Oost NL, vertelde voorafgaand aan de overhandiging een aantal leuke anekdotes over NAM’s Harmonie. In een ver verleden was de heer Dekkema Tambour-maître van de NAM-Harmonie. Hij bevond zich net als een grote groep oud-NAM'ers onder de aanwezigen. Veel van deze oud-collega’s zijn vrijwilliger in het Oliemuseum en daarmee dus nog steeds betrokken bij NAM. Naast de leuke anekdotes over de Harmonie gaf Raquel een doorkijkje naar de werkzaamheden die voor het komende jaar op de rol staan en de 6-jaarlijkse stop die voor 2021 op de planning staat.

Primeur voor buren Gasselternijveenschemond

Ondanks dat de regen met bakken uit de hemel viel, heeft een groep van dertig omwonenden op maandagavond 24 februari de moeite genomen om naar de NAM-locatie in Gasselternijveenschemond te komen.


De buren bezochten de locatie om de Plug & Abandonment unit -de opruimtoren- van dichtbij te zien en uitleg te krijgen over de manier waarop deze unit definitief putten afsluit van het gasveld. De put op deze locatie is de eerste van zeventig putten die de NAM in de komende periode gaat opruimen.

 

Na het plaatsen van de pluggen in de put in Gasselternijveenschemond gaat de unit in de omgeving van Emmen aan de slag. Daar wordt in een tijdsbestek van een paar maanden een zevental locaties bezocht. Vervolgens vindt de verhuizing naar de provincie Groningen plaats; deze zelfde unit gaat ook de putten in het Groningen-gasveld afsluiten.

 

Voor het ontmantelen van oude gaslocaties wordt de komende jaren deze opruimtoren ingezet. De speciaal hiervoor ontworpen constructie die lijkt op een -telkens opnieuw op te bouwen- toren van containers, plaatst pluggen van cement in de ondergrondse buizen. Dat gebeurt op meerdere dieptes, zodat de afsluitlaag van het ondergrondse gesteente wordt hersteld en de verbinding tussen de bovengrond en de ondergrond permanent afgesloten is.

 

Na het werk van de opruimtoren worden de opgeruimde putten een tijd lang gemonitord. Ondertussen wordt bij elke locatie gekeken, samen mét andere partijen, of het een geschikte plek is voor hergebruik in het licht van duurzame energie of dat de locatie in oorspronkelijke staat weer teruggeven wordt aan de grondeigenaar.

Drents Parlement naar energietransitieproject GZI NEXT in Emmen

Hoe geven we vorm aan de energietransitie in de regio en hoe kunnen overheid, politiek en bedrijfsleven hierin samenwerken? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens een werkbezoek van de Drentse Staten aan het GZI NEXT-project in Emmen, op woensdag 29 januari. Op de toelichting volgde een rondleiding over het nu nog braakliggende terrein.


Na jaren van trouwe dienst heeft de NAM in de afgelopen twee jaar de gaszuiveringsinstallatie GZI in Emmen opgeruimd. Daarmee komt in Emmen 35 hectare vrij met een industriële bestemming en een bestaande verbinding met de regionale en landelijke energie-infrastructuur. Met dat uitgangspunt kan het voormalige GZI-terrein een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van CO₂-reductie en het versnellen van de energietransitie voor de industrie in de regio Emmen. Op het GZI-terrein wordt daarom gewerkt aan het realiseren van een zogenoemde energiehub met een mix van duurzame energiebronnen, zoals groene waterstof, groen gas en zonne-energie.

 

Verpakt in veiligheidskleding konden de Statenleden met eigen ogen het terrein zien waar de drie deelprojecten worden gerealiseerd. De constructieve vragen en opmerkingen tijdens het bezoek werden gedeeld met de managers Wessel de Haas en René Jansen. Binnen de NAM zijn zij onder andere verantwoordelijk voor ontmanteling en herbestemming van locaties. De belangstelling van de Statenleden motiveert de NAM om samen met het consortium verder te gaan op de ingeslagen weg in deze energie-intensieve regio.