Veel interesse voor nieuwbouw innovatie regeling

Zo’n veertig geïnteresseerde ondernemers uit de bouwbranche bezochten dinsdag 13 januari 2015 in Middelstum een informatiebijeenkomst over de nieuwbouw innovatie regeling. De regeling is een gezamenlijk initiatief van vier partners: de Economic Board stelt kennis (bedrijfsplannen, financiering) beschikbaar, het EPI-kenniscentrum kan toegepast onderzoek helpen uitvoeren en opgedane kennis verder verspreiden en de gemeente Loppersum draagt bij in de vorm van een locatie voor innovatieve bouw. NAM verzorgt de financiering en coördineert de uitvoering van deze nieuwe, doorlopende regeling voor nieuwbouw.

Met deze regeling kunnen ondernemers in de bouw hun innovatieve oplossingen voor aardbevingsbestendige nieuwbouw verder ontwikkelen en wordt een grote variatie aan innovatieve technieken in aardbevingsbestendiger bouwen gerealiseerd. Vijftien ondernemers presenteerden in Middelstum vernieuwende ideeën en technieken, die bijdragen aan aardbevingsbestendiger nieuwbouw. Er was veel enthousiasme voor deze uitwisseling van kennis en ervaringen. Deze bijeenkomst krijgt dan ook zeker een vervolg.         

Naast nieuwbouw, is het een uitdaging om bestaande gebouwen veiliger te maken. Daarom kijken NAM en ondernemers ook actief of concepten uit de ontwerpconsultatie toepasbaar zijn voor zowel bestaande bouw als nieuw te bouwen woningen. Veelbelovende oplossingen voor het veiliger maken van bestaande woningen worden op dit moment verder uitgewerkt, waarna ze vanaf maart worden toegepast in testwoningen

 
NAM plaatst gebouwsensor in stadhuis Groningen

Het stadhuis van Groningen is voorzien van een gebouwsensor. Deze sensor meet het effect van aardbevingen op het gebouw. De meetgegevens van de gebouwsensor kunt u ‘realtime’ volgen via NAMPlatform Feiten & Cijfers.

In 2014 plaatste TNO, in opdracht van NAM, ruim 200 gebouwsensoren in verschillende huizen en gebouwen in de regio boven het Groningen-gasveld. Dit verbetert het inzicht in de gevolgen van aardbevingen én het verband tussen aardbevingen en de veiligheid in gebouwen. De meetgegevens van gebouwsensoren in openbare gebouwen, zoals een groot aantal gemeentehuizen, worden ‘realtime’ weergegeven op NAMPlatform Feiten & Cijfers. Lees meer informatie over het netwerk van gebouwsensoren op NAMplatform.
 
Werkbezoek maakt indruk op NAM-directeuren

Maandag 19 januari trokken NAM-directeur Gerald Schotman en projectdirecteur Groningen Aardbevingen Martijn Verwoerd samen door de regio om het gesprek aan te gaan met inwoners, aannemers en anderszinds betrokkenen bij het aardbevingsdossier. Ze bezochten diverse gedupeerden met langlopende schadedossiers, gingen in Winsum het gesprek aan over het veiliger maken van Jarino-woningen en spraken in Café Hammingh over investeren in leefbaarheid.

Gerald Schotman was onder de indruk: “Persoonlijke gesprekken zijn voor mij uitermate waardevol om te bepalen waar onze focus moet liggen." Martijn Verwoerd: "Ondanks de problematiek, merken we dat er een sterke behoefte is onder inwoners om met NAM aan tafel te zitten en gezamenlijk te werken aan de toekomst van de regio."

Via de Dialoogtafel is NAM in gesprek met belanghebbenden om veiligheid en leefbaarheid te verhogen. Daarnaast hecht NAM waarde aan informatiebijeenkomsten en werkbezoeken. Zo kan er gezamenlijk gewerkt worden aan oplossingen voor het individu en voor de regio. Lees op NAMPlatform de volledige reacties van Gerald Schotman en Martijn Verwoerd op dit werkbezoek.   

 
Volg de ontwikkelingen op de voet

Actuele ontwikkelingen rond NAM en de gaswinning uit het Groningen-gasveld volgt u via deze nieuwsbrief, maar ook via onze bewonerskrant, twitter, of de website NAMPlatform. Op NAMPlatform Feiten & Cijfers kunt u het gasveld zelf in de gaten houden. Daarnaast organiseert NAM met grote regelmaat informatie-bijeenkomsten in de provincie Groningen. Zo bereiden we in samenwerking met Groninger Dorpen  de derde editie van een dorpenronde voor. Tijdens deze reeks dorpsbezoeken gaan wij opnieuw in gesprek met bewoners om hen te informeren, te horen wat er in de regio leeft en wat bewoners verwachten van NAM. Verder start in februari 2015 een nieuwe reeks themabijeenkomsten  in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum. Hou NAMPlatform in de gaten voor de exacte data van deze bijeenkomsten en de onderwerpen die dan besproken zullen worden. Graag ontmoeten wij u bij een van deze bijeenkomsten!    

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver