NAM past schadeprotocol aan

“Het schadeprotocol wordt aangepast.” Dat beloofde NAM directeur Gerald Schotman dinsdag 4 november, na afloop van de Dialoogtafel. Hij reageerde hiermee op kritiek op het schadeprotocol: “Wij staan open voor elke verbetering.” Juist om reacties te ontvangen, publiceerde NAM het protocol eind augustus na overleg met de Onafhankelijke Raadsman, Leendert Klaassen, en de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) op namplatform.nl.   

Aan de Dialoogtafel is afgesproken dat een speciale werkgroep van de Dialoogtafel de aanbevelingen van Lysias en Vereniging Eigen huis in kaart brengt en zal proberen deze door te voeren in het schadeprotocol. Ook het Centrum voor veilig wonen zal hierbij nauw worden betrokken. Het streven is om zoveel mogelijk wijzigingen voor 1 januari 2015 door te voeren, zodat de nieuwe organisatie vanaf de eerste dag kan werken met het verbeterde schadeprotocol. 

 
Eerste compensaties voor lagere verkoopprijs huis
De eerste 45 aanvragers van de NAM waarderegeling ontvingen vrijdag 31 oktober een aanbieding van NAM. Zij krijgen daarmee meer duidelijkheid over compensatie van de lagere verkoopprijs van hun huis als gevolg van aardbevingsrisico’s. In samenwerking met brancheorganisaties NVM, VBO Makelaar en VastgoedPro en lokale taxateurs ontwikkelde NAM een methode om waardedaling bij verkoop door aardbevingsrisico’s vast te stellen. Deze organisaties hebben kennis van de lokale woningmarkt en het taxeren van woningen. De regeling biedt maatwerk voor elke individuele verkochte woning. Voor 24 aanvragen is vastgesteld dat in dat specifieke geval de verkoopprijs lager was door het risico op aardbevingen. In het merendeel van deze gevallen ligt de compensatie tussen 1 procent en 5 procent van de verkoopprijs. Er zijn tot nu toe 237 aanvragen voor de waarderegeling ingediend. De voortgang van waarderegeling is actueel te volgen via NAMplatform Feiten & Cijfers.
 
Oplossingen voor ‘Jarino-woningen’
In september 2014 ontdekten schade-experts bij reguliere schade-inspecties een bouwkundig gebrek in een bepaald type ‘Jarino-woning’ in Winsum. Inmiddels zijn alle ‘Jarino-woningen’ in Winsum (105), maar ook in Bedum (57) en Ten Boer (69) versneld geïnspecteerd en waar nodig direct aangepakt. NAM werkt hierbij samen met alle betrokken gemeenten en Arcadis. Met behulp van de inspecties is een oplossing ontwikkeld om het bouwkundig gebrek te verhelpen. We verstevigen de gevellatei aan de voor- en achterzijde van de woning en nemen daarmee het bouwkundig gebrek, en een mogelijk veiligheidsrisico bij mogelijk zwaardere aardbevingen, weg. Deze maatregelen kunnen via de buitenzijde gerealiseerd worden. De overlast voor bewoners blijft hierdoor beperkt. De komende weken worden bewoners tijdens diverse inloopavonden geïnformeerd over deze oplossing, de uitvoering van de werkzaamheden en de planning daarvan. 
 
Start boren diepe putten Zeerijp voor geofoons

NAM is gestart met de boring van de eerste van twee diepe putten voor de installatie van permanente diepe geofoons op de NAM locatie Zeerijp. Met deze geofoons kunnen we de diepte van aardbevingen beter bepalen. Die informatie is van belang voor diverse studies, zoals de studie naar het effect van aardbevingen op gebouwen. De geofoons die in de nieuwe, drie kilometer diepe, putten worden gehangen, zijn een permanente vervanging voor de tijdelijke oplossing in de bestaande observatieputten in Zeerijp en Stedum. De boring van deze eerste put duurt circa 3 maanden. De tweede diepe boring is gepland voor april 2015.

Bekijk hier een filmpje over het inhangen van de geofoons en de bedoelingen ervan. Op NAMplatform Feiten & Cijfers vindt u de uitkomst van analyses van de metingen van diepe geofoons.

 

Email Newsletter Software by Newsweaver