Nieuw op NAM Platform: 'Feiten en Cijfers'

NAM Platform is uitgebreid met het onderdeel Feiten & Cijfers: actuele informatie over aardbevingen en gaswinning uit het Groningen-gasveld. NAM komt hiermee tegemoet aan de vraag bestaande en nieuwe statistieken actueel en overzichtelijk te publiceren. Feiten & Cijfers bevat onder meer recente en historische productiecijfers, gegevens over aardbevingen in het Groningen-gasveld en een interactieve kaart. De toepassing zal in de toekomst verder worden uitgebreid. Bijvoorbeeld met meetgegevens over gebouwsensoren, informatie over Bouwkundig Versterken en de uitbreiding van het KNMI meetnetwerk.

Bekijk de animatiefilm over NAM Platform Feiten & Cijfers.

 
Dialoogtafel bespreekt waarderegeling

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de NAM waarderegeling niet op 17 maart gepubliceerd worden. De reden hiervoor is dat de regeling op verzoek van de Dialoogtafel voor publicatie toegelicht en besproken zal worden aan de Dialoogtafel. Deze bijeenkomst vindt 8 april plaats. Verwacht wordt dat de regeling vervolgens medio april door NAM zal worden gepubliceerd en in werking treedt. Na publicatie start  ook de behandeling van de reeds ingediende aanvragen. Aanvragen voor waardecompensatie kunnen sinds 6 februari bij NAM worden ingediend. Naar verwachting zijn de eerste aanvragen in de zomer van 2014 door NAM behandeld.

 
Informatiemarkten ontwerpbesluit op 1, 2 en 3 april

Het ministerie van Economische Zaken organiseert in samenwerking met gemeenten, NAM en andere partijen drie informatiemarkten over het ontwerpbesluit van het Kabinet over gaswinning uit het Groningen-gasveld. Bezoekers kunnen tijdens de informatiemarkten in gesprek gaan over gaswinning en aardbevingen met partijen zoals de Veiligheidsregio, Staatstoezicht op de Mijnen, het KNMI, het ministerie van Economische Zaken en NAM. De informatiemarkten vinden plaats op  1, 2  en 3 april tussen 17:00 en 20:00 in respectievelijk de gemeente Slochteren (locatie de 3-sprong), Eemsmond (locatie Hotel Ekamper) en Loppersum (locatie Vita Nova). Bekijk de animatie van het ministerie van Economische Zaken over het ontwerpbesluit.

 
NAM opent eerste deel regiokantoor Loppersum

De eerste medewerkers hebben op maandag 17 maart 2014 hun intrek genomen in het Regiokantoor van NAM in Loppersum. Met het nieuwe Regiokantoor is NAM aanwezig in het kerngebied. Vanuit het regiokantoor worden nu vooral de gebouwinspecties gecoordineerd. Na de verbouwing van de benedenverdieping zullen vanaf juni ook andere teams van NAM hun intrek nemen in het kantoor.

Email Newsletter Software by Newsweaver