30 bedrijven enthousiast voor Ontwerpconsultatie
Ruim 30 ondernemers in de bouw nemen deel aan de ontwerpconsultatie en deelden hun innovatieve oplossingen om gebouwen in Noordoost-Groningen op grote schaal aardbevingsbestendiger te maken. Ideeën konden tot dinsdag 21 oktober worden aangeleverd. Naast de bestaande technieken voor het versterken van gebouwen, is innovatie en kennisgroei op termijn essentieel. De ontwerpconsultatie brengt het uitwerken van innovatieve ideeën in een stroomversnelling. De inzenders van de beste voorstellen zullen hun oplossing eind november a.s. presenteren. In 2015 worden de winnende concepten toegepast in testwoningen.

De ontwerpconsultatie is een van de voorbeelden hoe de buitenwereld wordt betrokken bij het vinden van oplossingen voor de aardbevingsproblematiek. NAM deelt dilemma’s met ingenieurs en constructeurs en samen zien we de complexiteit onder ogen. We streven naar oplossingen die niet alleen technisch goed uitgedacht zijn, maar ook acceptabel voor huiseigenaren in het aardbevingsgebied. Lees hier meer over de ontwerpconsultatie.

 
Centrum voor Veilig Wonen gepresenteerd
Woensdag 15 oktober werd in de Raadszaal van Appingedam het ‘Centrum voor Veilig Wonen’ gepresenteerd. Op afstand van NAM stuurt deze organisatie vanaf 1 januari 2015 schadeherstel, bouwkundig versterken en het verduurzamen van woningen in Noordoost-Groningen aan. De nieuwe organisatie wordt gevormd door Ced, specialist in schadeafhandeling, ingenieursbureau Arcadis en het regionale samenwerkingsverband OWS. Daarnaast werkt het centrum nauw samen met IBM. Het Centrum voor Veilig Wonen vestigt zich op het bedrijventerrein Fivelpoort in Appingedam. Vanaf 1 januari 2015 draagt NAM de taken gefaseerd over aan het Centrum voor Veilig Wonen.
 
Werkconferentie van de Dialoogtafel

De Dialoogtafel organiseert op 23 en 24 oktober een werkconferentie in Appingedam. Een brede vertegenwoordiging uit de regio  - zoals tafeldeelnemers, hun achterban en deskundigen- spreekt hier o.a. over protocollen en dilemma’s op het gebied van schadeherstel, versterken van gebouwen en waardevermeerdering van panden. NAM noemt de conferentie een kans. We kijken ernaar uit met betrokken partijen op constructieve wijze dilemma's te bespreken en met elkaar naar oplossingen te zoeken. De ontwerpconsultatie (zie eerder bericht in deze nieuwsbrief) is een mooi voorbeeld van hoe we samenwerking zoeken met de buitenwereld. NAM heeft en neemt haar verantwoordelijkheid, daar kunnen bewoners nu en in de toekomst op rekenen.  

De ‘reguliere’ Dialoogtafel besprak eerder al de eerste versie van het Schadeprotocol van NAM. Dit protocol beschrijft het schadeafhandelingsproces in detail en schept duidelijkheid over het gebied waar binnen schademeldingen in behandeling worden genomen. NAM is continue bezig met verbeteren van processen en protocollen en neemt daarbij adviezen over van o.a. de Onafhankelijke Raadsman en TCBB. Zij dachten bijvoorbeeld mee over de gedifferentieerde aanpak van schadeherstel, het online schadevolgsysteem, de training van schade-experts en het schadehandboek. Ook de Dialoogtafel speelt hierbij een belangrijke rol.  

 
Informatieve bijeenkomsten

Er leven in de regio veel vragen over gaswinning en aardbevingen. NAM organiseert daarom regelmatig, in nauwe samenwerking met partijen uit de regio, informatieve bijeenkomsten. Zo is er 13 november a.s. in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum een thema-avond over 'Inspecties en het bouwkundig versterken van huizen'. Verder start binnenkort de tweede serie dorpsbezoeken, georganiseerd door de Vereniging Groninger Dorpen. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we op kleine schaal met dorpsbewoners in gesprek over de gevolgen van aardbevingen door gaswinning in het Groningen-gasveld. Ook de Dialoogtafel en de Veiligheidsregio Groningen zijn hierbij aanwezig. De eerste bijeenkomst vindt 6 november a.s. plaats in Zuidbroek. Lees hier meer informatie over de dorpenronde. NAM medewerkers geven ook lezingen en nemen deel aan paneldiscussies in het hele land, op universiteiten, hogescholen maar ook voor belangengroepen of andere instanties.

 

Email Newsletter Software by Newsweaver