Veel belangstelling Nieuwbouw-innovatieregeling

De belangstelling voor deelname aan de Nieuwbouw-innovatieregeling is groot. Op 3 april 2015, de sluitingsdatum voor aanmelden, lagen er maar liefst 26 aanvragen voor deze regeling.

De Nieuwbouw-innovatieregeling is ontwikkeld door gemeente Loppersum, Economic Board, EPI-Kenniscentrum en NAM. De regeling ondersteunt concrete vernieuwende initiatieven van ondernemers, ontwerpers en aandragers van innovatieve oplossingen voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in de provincie Groningen.

Ongeveer 70 procent van de 26 aanvragen is ingediend door aannemers uit de regio. Nadat een Technische Werkgroep de aanvragen heeft bekeken, worden alle aanvragen 30 april 2015 beoordeeld door de onafhankelijke Jury . De presentaties en de bekendmaking van de jury-uitslag vindt plaats op 19 mei 2015.   

 
Inspectieteam naar Slochteren, Bedum en Ten Boer

Het inspectieteam heeft vanaf begin januari de inspectie van gebouwen in de dorpscentra en winkelstraten in de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en Appingedam afgerond. Alle overige gebouwen in deze gemeenten komen de komende maanden nog aan bod. In 2014 werden de inspecties in de gemeente Loppersum reeds afgerond. De inspecteurs vervolgen hun werkzaamheden nu in de gemeenten Slochteren, Ten Boer en Bedum. 

Het inspectieteam identificeert vanaf de openbare weg veiligheidsrisico’s aan gebouwen en  pakt deze – waar nodig – aan in overleg met de eigenaar. Wanneer de inspecteurs vanaf de straat geen goed beeld kunnen krijgen, voeren ze in overleg nader onderzoek uit in en rond het gebouw. Eind 2015 zal het inspectieteam 15.000 gebouwen in de regio hebben geïnspecteerd. In eerste instantie worden de inspecties in opdracht van NAM door Arup uitgevoerd. In de loop van 2015 gaan deze werkzaamheden gefaseerd over naar Centrum Veilig Wonen (CVW).

De inwoners van de dorpen waar het inspectieteam de komende tijd aan de slag zal gaan, worden met een brief tijdig geïnformeerd over de komst van het inspectieteam. Zij hoeven niet thuis te blijven voor de inspectie, deze vindt immers plaats vanaf de openbare weg.

 
Gastlessen gaswinning en aardbevingen
Leerlingen van twee basisscholen uit Hoogezand en Delfzijl bezochten vrijdag 27 maart 2015 de gasproductielocatie Tusschenklappen. Het bezoek is onderdeel van een pilot serie lessen over gaswinning en aardbevingen. De leerlingen krijgen in dit kader ook een les over aardbevingsbestendiger bouwen.

NAM verzorgt al jaren gastlessen over het ontstaan, opsporen en winnen van gas. Ook de gevolgen van gaswinning en wat we in Nederland met het gas doen, komt tijdens die lessen aan de orde. Met name in Groningen hebben leerlingen steeds vaker vragen over aardbevingen. NAM juicht de ontwikkeling van lespakketten over gaswinning en aardbevingen toe en ondersteunt dit vanuit het Leefbaarheidsprogramma. Daarnaast leveren we technische input en verzorgen excursies op een locatie, zoals het bezoek aan de locatie Tusschenklappen.
 
RIG thema-avonden in 2015

De gemeente Loppersum en NAM organiseren in 2015 opnieuw een aantal informatieve thema-avonden in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum. De nieuwe serie RIG thema-avonden gaat donderdag 30 april van start, met het thema 'Aantrekkelijk en veilig wonen in Groningen'. 

Het RIG is een initiatief van de gemeente Loppersum en NAM en is tijdens kantooruren geopend voor bewoners  met vragen over gaswinning en aardbevingen. 

De komende maanden staan de volgende thema-avonden gepland:

30 april, thema-avond over Aantrekkelijk en veilig wonen in Groningen
28 mei, thema-avond over de Dialoogtafel
25 juni, thema-avond over het Centrum Veilig Wonen 

Ook de Economic Board zal nog worden belicht. De thema-avond hierover wordt nog gepland. 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver