Samen werken in de regio

NAM investeert lokaal in het gebied waar aardbevingen door gaswinning voorkomen. Dit doen wij in nauwe samenwerking en in dialoog met het Rijk, de provincie Groningen, de Dialoogtafel, betrokken gemeenten en bewoners. In deze zomereditie van onze nieuwsbrief vertellen we u graag meer over inspirerende initiatieven, regelingen en projecten die bijdragen aan een leefbare regio.    

 
Start bouw aardbevingsbestendige woning in Meedhuizen

Woensdag 22 juli werd in Meedhuizen de eerste paal geslagen van de nieuwe woning van Arie en Bianca Brenters, die gebouwd wordt volgens de richtlijnen van de overheid voor aardbevingsbestendig bouwen.  Bij de bouw van deze nieuwe woning wordt gebruik gemaakt van de Slimmer ontwerpen regeling, onderdeel van de pilot nieuwbouwregeling van NAM.

De pilot nieuwbouwregeling van NAM richt zich op concrete nieuwbouw initiatieven en biedt zowel technische als financiële ondersteuning.  Met deze regeling stimuleert NAM kostenbewust en kwalitatief hoogwaardige aardbevingsbestendige nieuwbouw. 

Slimmer ontwerpen regeling
De ‘Slimmer ontwerpen regeling’ keert een vast percentage uit van de nieuwbouwsom. Dit percentage kan, afhankelijk van de ligging in het aardbevingsgebied, oplopen tot 10%. De regeling kent inmiddels voorbeelden waarbij bewoners een bijdrage ontvingen van 10% van de bouwsom, terwijl de meerkosten lager uitvielen. Zo wordt de bewoner beloond voor het maken van kostenbewuste keuzes.

Redelijke meerkosten regeling
Naast de ‘Slimmer ontwerpen regeling’ biedt de nieuwbouwregeling ook een variant waarbij de redelijke meerkosten worden berekend en gecompenseerd.

Nieuwbouw innovatie-regeling
Voor het testen en nader onderzoek van innovatieve oplossingen voor bevingsbestendige nieuwbouw is er de nieuwbouw innovatie-regeling.

Lees meer over de pilot Nieuwbouwregeling of over de Nieuwbouw innovatie-regeling van NAM op www.NAMPlatform.nl 
Samen aan de slag met inspirerende projecten

Het NAM Leefbaarheid & Duurzaamheidprogramma investeert tot 2018 25 miljoen euro in de regio. Dat geld gaat naar projecten die bijdragen aan een prettige en duurzame leefomgeving. Zo droeg NAM onlangs bij aan een nieuw plein voor het folkloristisch dansfestival Op Roakeldais in Warffum. Het dansfestival, dat dit jaar zijn 50-jarig bestaan viert, breidde duurzaam uit door een nabijgelegen sportveld een nieuwe bestemming te geven en te asfalteren. Het nieuwe plein is niet alleen geschikt voor Op Roakeldais, maar ook voor dorpsmarkten of andere evenementen. Bij het Loket Leefbaarheid van NAM en de Dialoogtafel kunnen bewoners online een financiële bijdrage aanvragen voor projecten tot maximaal € 10.000,-.

Aanvragen voor plannen van € 10.000,- en hoger kunnen worden ingediend bij de Regeling Leefbaarheid en duurzaamheid.

Lees meer over het Loket Leefbaarheid of bezoek NAMPlatform.nl voor meer informatie over de Regeling Leefbaarheid en duurzaamheid. Inspirerende voorbeelden van samenwerking in de regio leest u hier. Of bekijk de reportage 'U kunt iets moois doen in Groningen' in de bewonerskrant van april 2015, over projecten die bijdragen aan een prettige, duurzame omgeving. 

 
Economic Board: werken aan de toekomst

‘Zorg voor blijvende bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio’, dat is de opdracht van de Economic Board. Voor het versterken van de economie in Noordoost-Groningen stelden NAM en de provincie Groningen 97,5 miljoen euro beschikbaar voor de komende vijf jaar.

De Economic Board wil groei in de regio realiseren door anderen de ruimte te bieden plannen te ontwikkelen en uit te werken. De Economic Board biedt ondersteuning aan alle initiatieven die op de lange termijn, economisch gezien, positief effect opleveren  voor de regio. 

Marco Smit is algemeen directeur van de Economic Board.

Lees meer informatie op de website van de Economic Board. 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver