Waarderegeling zorgvuldig uitgewerkt
Inmiddels heeft NAM 188 aanvragen voor compensatie voor waardedaling van woningen ontvangen. Dat werd woensdag 24 september bekend. Samen met de brancheorganisaties de NVM, VBO Makelaar, VastgoedPro en de aan hen verbonden taxateurs werkt NAM aan een methodiek om per individuele verkochte woning vast te stellen welk deel van de waardedaling toe te schrijven is aan het aardbevingsrisico. Dit is een opgave waar we zeer zorgvuldig mee om willen gaan, aldus NAM-directeur Bart van de Leemput. “Met de drie brancheorganisaties werken we aan de laatste details van het model dat we gebruiken voor het beoordelen van huizen. Het gaat om maatwerk. We willen onze aanbieding voor ieder individueel huis goed kunnen onderbouwen.” Anke Bodewes, directielid ‘Vakgroep Wonen’ van NVM, noemt het zorgvuldig afronden van deze laatste stap essentieel voor de woningmarkt in Groningen. “Hiermee leveren we professioneel en goed onderbouwd maatwerk.” De regeling voor compensatie van waardedaling als gevolg van het aardbevingsrisico was een van de regelingen die minister Kamp in januari aankondigde om de veiligheid en leefbaarheid in de regio boven het Groningen-gasveld te verbeteren.
 
Versnelde aanpak ‘Jarino-woningen’

Schade-experts ontdekten bij reguliere schade-inspecties een bouwkundig gebrek in een bepaald type ‘Jarino-woning’ in Winsum. Deze woningen, die vaker voorkomen in Noordoost-Groningen, worden in samenwerking met Bouw & Woningtoezicht van de gemeenten versneld geïnspecteerd en waar nodig direct aangepakt. Dit kunnen ingrijpende maatregelen zijn. Tijdens een speciale informatiebijeenkomst op 15 september informeerden burgemeester Michels van Winsum, ingenieursbureau Arcadis en NAM ongeveer 140 bewoners over de gebreken van deze huizen en de aanpak ervan. Om huiseigenaren zo goed mogelijk te informeren, werkt NAM nauw samen met de gemeenten waar dit type woningen staan. Zo is er woensdag 1 oktober a.s. is er in Bedum opnieuw een informatiebijeenkomst waarvoor betrokken bewoners inmiddels zijn uitgenodigd. Ook in Ten Boer zal binnenkort een bijeenkomst plaatsvinden. 

 
Veiligheid voorop
Het inspectieteam heeft ruim 3.000 huizen geïnspecteerd om onveilige situaties op te sporen en waar nodig aan te pakken. Deze inspecties zijn onderdeel van het versterkingsprogramma 'Bouwkundig versterken'. NAM maakt goede voortgang met dit versterkingsprogramma dat erop gericht is te zorgen dat mensen veilig zijn in hun huis, nu en in de toekomst. We passen het programma daarom aan op het aardbevingsrisico, dat zich ontwikkelt in de jaren. In het gebied waar het risico het hoogst is, starten we met versterkingsmaatregelen bij die huizen die dat nodig hebben. Ondertussen werken we samen met betrokken eigenaren aan oplossingen voor gebouwen waar we eerder uit voorzorg ingrepen.
 
Voortgang Project Services Bureau

Voor de afhandeling van schade, bouwkundig versterken en de verduurzaming van woningen is in juni de werving van een gespecialiseerde organisatie gestart. Twintig bedrijven en consortia hadden interesse om deze klus op te pakken. Een werkgroep van de Dialoogtafel heeft 10 belangrijke aandachtspunten opgesteld. Na een selectie is met drie kandidaten gesproken over de vormgeving van de nieuwe organisatie, het Project Services Bureau. Deze gesprekken zijn in augustus afgerond, waarop de drie kandidaten een aanbiedingsleidraad ontving. Op basis hiervan kunnen zij bieden op het contract voor de uitvoeringsorganisatie. Klanttevredenheid en een positieve impact op de lokale economie zijn belangrijke beoordelingsfactoren. In oktober wordt het contract voor de uitvoeringsorganisatie getekend. De nieuwe organisatie zal in 2015 operationeel zijn.

 
Economic board van start
Het team dat het economisch versterkingsprogramma opstelt voor werkgelegenheid en bedrijvigheid in Noordoost-Groningen – de Economic Board – is van start gegaan. Sieger Dijkstra (zie foto) is de voorzitter van deze Board die verder bestaat uit Jaap Wolters en Ad de Vos. Dit team werkt samen met het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en de Dialoogtafel. De Economic Board is onderdeel van het akkoord dat het Rijk, provincie Groningen, negen gemeenten en NAM in januari met elkaar sloten over de compensatie van de negatieve gevolgen van de aardgaswinning in Groningen.
 
Nieuwe directeur NAM
Gerald Schotman is met ingang van 1 oktober 2014 benoemd als nieuwe directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Hij is sinds 2009 de Chief Technology Officer en Executive Vice President Innovatie en Research & Development Shell.
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver