Herstellen en versterken van monumenten
Ze maken soms al eeuwenlang deel uit van het Gronings landschap: unieke en karakteristieke monumenten. Het werken aan deze monumentale panden vergt grote zorgvuldigheid. Met elke ingreep of reparatie aan deze unieke panden kan immers oorspronkelijk, historisch materiaal verloren gaan. In deze zomereditie van onze nieuwsbrief vertellen we u graag iets over het herstellen en veiliger maken van monumenten en hoe dit de leefbaarheid in de regio kan versterken.      
 
Monumentale schoorsteen De Eendragt bouwkundig versterkt

De 18 meter hoge, monumentale schoorsteen van het historische oliemolen complex ‘De Eendragt’ in Appingedam is gerenoveerd en bouwkundig versterkt. De schoorsteen verkeerde in slechte staat. Om onveilige situaties te voorkomen werd de beeldbepalende fabrieksschoorsteen daarom in september 2013 in drie delen gedemonteerd. De unieke vierkante sokkel werd zorgvuldig in beeld gebracht voordat deze steen voor steen werd afgebroken. 

Dankzij diverse versterkingsmaatregelen, zoals onder andere nieuwe funderingspalen, een nieuwe funderingsplaat, en trekstangen in het rookkanaal die de schoorsteen op zijn plek houden, blijft dit rijksmonument behouden voor de toekomst. Op de versterkte fundering is de sokkel weer in oude staat hersteld, met de orginele stenen uit 1906. 

In het bijzijn van burgemeester Rika Pot van Appingedam (rechts op de foto) is in april langs het Damsterdiep is een informatiebord geplaatst waarop de restauratie- en versterkingsmaatregelen aan de monumentale schoorsteen worden toegelicht.  

Het monument is de eerste, versterkte schoorsteen in het aardbevingsgebied. Om die reden zal de fabrieksschoorsteen de komende tijd nog worden voorzien van diverse gebouwsensoren. Daarmee kan precies in kaart worden gebracht hoe de schoorsteen beweegt tijdens een aardbeving en of dit overeenkomt met de aannames bij het versterken van de schoorsteen. 

De fabrieksschoorsteen langs het Damsterdiep werd eind juli 2015 opgeleverd.

 
Herbestemmen van monumenten verbetert leefbaarheid

‘Herstel én herbestemmen van monumenten dragen bij aan het vergroten van leefbaarheid en het versterken van de economie. Dit staat in het advies ‘Levende monumenten in een leefbare regio’. Het advies werd eind juni in de Mariakerk in ’t Zandt door Paul Schaap (rechts op de foto) van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) aangeboden aan Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.

Sinds begin 2015 werden vier zogenoemde werkateliers georganiseerd, om te bepalen hoe het beste kan worden omgegaan met monumentale panden die door aardbevingen zijn beschadigd. Dit werd onderzocht aan de hand van vier beschadigde monumenten in het aardbevingsgebied: Molen de Hoop in Middelstum, De Oude Herberg in ’t Zandt, de kerk van Overschild en boerderij de Haver in Onderdendam.

Bewoners, eigenaren en  gemeenten wisselden tijdens deze bijeenkomsten ideeën en ervaringen uit en bespraken mogelijkheden en kansen met onder andere de provincie Groningen, de provinciale erfgoed organisatie Libau, NAM en Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Het resultaat van de werkateliers is verwerkt in het opgestelde advies.

Libau voert het programma uit en stelt hiervoor momenteel de kaders op. Het Erfgoed programma wordt gefinancierd uit het NAM Leefbaarheid & duurzaamheid programma. 

Lees hier het advies 'Levende monumenten in een leefbare regio'. 

fotografie: Kim Haaxma

 

 

Email Software by Newsweaver