Awards voor innovatieve oplossingen aardbevingsbestendig bouwen

Donderdag 21 mei reikte NAM-directeur Gerald Schotman de VAKWERKPRIJS uit voor het bouwkundig versterken van bestaande bouw. Hij benadrukte daarbij het belang van innovatie: “Innovatie blijft de komende jaren cruciaal in  het teken van de veiligheid van de bewoners van de regio.” 

Winnaar van de VAKWERKprijs voor bouwkundig versterken is het Amsterdamse bouwadviesbureau  Strackee. Daarnaast waren er eervolle vermeldingen voor twee consortia  bestaande uit de regionaal gewortelde bedrijven Bouwbedrijf De Boer/DAAD architecten en Remmers Bouwchemie/Thor Helical/Pieters Bouwtechniek. Met het uitreiken van de VAKWERKprijs rondde NAM de ontwerpcompetitie voor bouwkundig versterken af, die zij in 2014 met ingenieursbureau ARUP uitschreven.  

Eerder deze week, op dinsdag 19 mei, kende een vakjury een aantal bijdragen toe aan deelnemers (zie foto) van de Nieuwbouw-innovatieregeling. De financiële bijdragen varieerden van € 30.000,- tot  € 50.000,-. De Nieuwbouw-innovatieregeling werd ontwikkeld door de gemeente Loppersum, Economic BoardEPI-Kenniscentrum en NAM.

Met het uitschrijven van de ontwerpcompetitie en de Nieuwbouw-innovatieregeling wil NAM innovatieve oplossingen voor bouwkundig versterken stimuleren. Lees meer informatie over de VAKWERKprijs en de Nieuwbouw-innovatieregeling op NAMPlatform.nl.  

 
Minister rapporteert over voortgang schade en waarde van huizen

Met een Kamerbrief informeerde minister Kamp van Economische Zaken donderdag 21 mei de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in Groningen met betrekking tot afhandeling van schade, preventief versterken van woningen en de woningmarkt. De Kamerbrief beschrijft onder andere de belangrijkste punten uit de voortgangsrapportage van de door Centrum Veilig Wonen (CVW) en NAM geboekte resultaten.

Verder geeft de minister aan in gesprek te gaan met de partijen bij de Dialoogtafel en CVW over de opgave voor preventief versterken. Kamp noemt de versterkingsopgave complex en kondigt aan dat de Nationaal Coördinator vanuit zijn publieke verantwoordelijkheid de regie zal voeren over dit proces.

Tenslotte rapporteert de minister over de ontwikkelingen van de woningmarkt in Groningen. De Ortec rapportage over het vierde kwartaal van 2014 concludeert dat de woningprijzen in het aardbevingsgebied structureel achterblijven bij woningprijzen in referentiegebieden. De minister bekijkt daarom of er aanvullende maatregelen nodig zijn en kondigt in zijn Kamerbrief aan de conclusies van het rapport onder de aandacht te brengen bij de Nationaal Coördinator Groningen en de Dialoogtafel.

 
Tijdelijke school in Loppersum opent de deuren

Woensdag 20 mei 2015 opende de tijdelijke school in Loppersum formeel haar deuren. OBS Prinses Beatrixschool en CBS Roemte uit Loppersum namen hun intrek in het nieuwe aardbevingsbestendiger pand, met oog op de start van het bouwkundig versterken van de twee scholen. NAM werkt bij het inspecteren en bouwkundig versterken van scholen nauw samen met gemeente, schoolbestuur en andere betrokken partijen. De tijdelijke school werd in slechts acht weken conform de richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen gebouwd. Dit snelle handelen en het nieuwe pand leverde veel positieve reacties op.  


 
Thema-avond Dialoogtafel in Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG)

NAM houdt u graag actueel op de hoogte van de vele ontwikkelingen rond gaswinning en aardbevingen in het Groningen-gasveld. Dat doen we bijvoorbeeld met deze nieuwsbrief, maar ook via diverse informatie-bijeenkomsten in de provincie Groningen. Zo organiseren we in nauw overleg met de gemeente Loppersum regelmatig thema-avonden in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum.

De volgende thema-avond vindt donderdag 28 mei 2015 plaats, vanaf 19.30 uur in de Raadszaal van gemeente Loppersum.  Onderwerp van gesprek is dan de Dialoogtafel. Lees hier meer over deze RIG thema-avond en over het bijwonen ervan.

U kunt natuurlijk ook op de hoogte blijven via de website www.namplatform.nl, twitter@nambv

Email Newsletter Software by Newsweaver