Uitkomst Rechtszaak WAG en zitting Raad van State

Woensdag 2 september, heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in de rechtszaak over waardedaling door aardbevingen. NAM heeft in haar pleidooi en tijdens de zitting duidelijk gemaakt hoe ze tegen het vraagstuk aankijkt. NAM gaat daarom de overwegingen van de rechtbank Noord-Nederland goed bestuderen en zich beraden op eventuele vervolgstappen.Zitting Raad van State
Op donderdag 10 en vrijdag 11 september behandelt de Raad van State ter zitting ruim 40 beroepen die zijn ingediend tegen besluitvorming van de minister van Economische Zaken over gaswinning in Groningen. De appellanten willen dat de gaswinning uit het Groningen-veld wordt stopgezet of verder wordt beperkt, gelet op de onzekerheden rondom de gevolgen van de gaswinning. NAM is belanghebbende partij in deze zaak en neemt daarom deel aan de zitting.

 
Boortoren vertrekt van Zeerijp

De boortoren die de afgelopen tijd in Zeerijp stond, wordt sinds maandag 31 augustus in delen vervoerd naar de volgende klus, op locatie Moddergat. De boortoren stond ruim drie maanden op de locatie Zeerijp om daar een tweede geofoonput te boren. Die klus is gereed.

De werkzaamheden op locatie Zeerijp zijn met het vertrek van de boortoren overigens nog niet afgerond. De twee diepe meetputten worden netjes afgewerkt en daarna worden de permanente geofoons er in afgehangen. De geofoonputten maken deel uit van het meet- en monitoringsprogramma van het Groningen-gasveld.

Lees hier meer over het vertrek van de boortoren. 

 
Meepraten over toekomst Groninger Erfgoed

Maandag 21 september organiseren de gemeente Loppersum en NAM een informatieve avond rond het thema ‘Toekomst voor het Groninger Erfgoed’.  Bewoners uit de regio kunnen tijdens deze thema-avond in het gemeentehuis van Loppersum meepraten over de toekomst van het Groninger Erfgoed.

Vertegenwoordigers van de provinciale erfgoed organisatie Libau en het Groninger Landschap  gaan met de bezoekers van de thema-avond in gesprek: hoe denken zij over monumenten en erfgoed, hoe kunnen we omgaan met aardbevingsschade en monumenten, waar maken bewoners zich zorgen om en welke oplossingen zijn er?

De gemeente Loppersum en NAM zullen tot eind 2015 regelmatig informatie-avonden organiseren rond een bepaald thema. De data en de thema’s voor deze avonden worden bekend gemaakt via NAMPlatform.nl, de website van de gemeente Loppersum en via advertenties in de regionale media.

Geïnteresseerden kunnen de thema-avond over het Groninger Erfgoed gratis bijwonen. Aanmelden kan tot 18 september a.s. met een email  aan de gemeente  Loppersum. 

 
Onderzoek naar sterkte huizen

Het onderzoeksprogramma richt zich niet alleen op de diepe ondergrond, maar ook op de sterkte van Groningse huizen. Deze en volgende week worden tests uitgevoerd met een nagebouwd Gronings huis op een schudtafel bij het Italiaanse kennisinstituut EUcentre. Het huis wordt blootgesteld aan steeds zwaardere trillingen, veel zwaarder dan de trillingen die tot nu toe zijn waargenomen in de provincie Groningen.

Tot nu toe worden er op basis van theoretische modellen inschattingen gemaakt over de aardbevingsbestendigheid van Groningse huizen. Met dit onderzoek kunnen deze modellen geijkt en daarmee nauwkeuriger worden. In november rapporteert NAM aan de minister van EZ over de resultaten van het onderzoeksprogramma.

Bekijk wat er nog meer gebeurt op het gebied van het veiliger maken van huizen met een video op Youtube .

Email Newsletter Software by Newsweaver