Gasproductie Groningen-gasveld

In 2015 heeft NAM tot en met november in totaal 25,9 miljard m3 aardgas geproduceerd uit het Groningen-gasveld. Het huidige niveau van gaswinning past zowel binnen het productieplafond zoals dat is ingesteld door de minister van Economische Zaken, als binnen het productieplafond dat door de Raad van State is genoemd. 

 Productiecijfers voor gas zijn weergegeven in ‘normaal kubieke meter’ (Nm3). Een normaal kubieke meter is een
   hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van 0 °C en een absolute druk van 1,01325 bar, een volume inneemt van
   1 kubieke meter. De Groningen-productie is inclusief aardgas dat NAM inzet voor eigen gebruik.Op woensdag 18 november heeft de Raad van State zich uitgesproken over maximale gasproductie uit het Groningen-gasveld voor het 'gasjaar' 2015/2016. Het gasjaar loopt van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016. De Raad van State heeft in een voorlopige voorziening een maximale productie genoemd van 27 miljard m3 voor het gasjaar 2015/2016. Zie hier de uitspraak door de Raad van State.


Gasproductie per gasjaar – waarom loopt een gasjaar anders dan een kalenderjaar?

De minister van Economische Zaken heeft in juni 2015 bepaald dat productiebeperkingen vanaf oktober 2015 gelden voor 'gasjaren'. Dit heeft als voordeel dat tijdens de koudere wintermaanden, wanneer nodig, gebruik gemaakt kan worden van de flexibiliteit in gasproductie die het Groningen-gasveld kan leveren. Bij toenemende vraag naar aardgas kan NAM aanvullende productiecapaciteit van het Groningen-gasveld inzetten. Hierdoor is er meer zekerheid dat er aardgas geleverd kan worden aan Nederlandse en buitenlandse huishoudens in de wintermaanden. 

Wanneer productiebeperkingen gelden voor een kalenderjaar kan dit consequenties hebben voor de leveringszekerheid van aardgas. NAM is dan tijdens koude wintermaanden gehouden aan een vastgesteld limiet dat mogelijk al in zicht is. Dat zou betekenen dat NAM minder goed in staat is om leveringszekerheid te garanderen, juist wanneer de vraag naar aardgas hoog is. Dat is geen wenselijke situatie voor Nederlandse en buitenlandse huishoudens. 93% van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op het aardgas uit Groningen voor verwarming en koken.


Besluit door de minister

Rond 18 december 2015 zal de minister van Economische Zaken een besluit nemen over gaswinning in Groningen. De laatste inzichten uit het meerjarig onderzoeksprogramma naar de dreiging van aardbevingen en de veiligheid van bewoners worden hierbij meegewogen. Verder wordt het besluit gebaseerd op adviezen van onder andere Staatstoezicht op de Mijnen, de Commissie Meijdam en KNMI. Het meerjarenplan van de Nationaal Coördinator Groningen is ook onderdeel van de besluitvorming.

Bezoek NAMPlatform Feiten & Cijfers voor meer informatie over het door NAM gewonnen gas uit het Groningen-gasveld. 

 
Onderzoek schademeldingen buiten contour

Arcadis onderzocht het afgelopen jaar in opdracht van NAM de mogelijke oorzaken van schademeldingen buiten de zogenaamde contourlijn. Op basis van dit onderzoek stelt Arcadis dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen kleiner is dan 1% voor alle onderzochte huizen.   

Arcadis onderzocht veertig huizen en gebouwen in Kropswolde, Hornhuizen-Zuidhorn, Finsterwolde, Veendam en Groningen-West. In deze gebieden wordt opmerkelijk veel schade gemeld. NAM blijft de effecten van gaswinning op huizen en gebouwen onderzoeken. Het onderzoek van Arcadis wordt voortgezet en is inmiddels uitgebreid naar de gebieden die nog niet zijn onderzocht.

Nationaal Coördinator Groningen

NAM heeft de Nationaal Coördinator Groningen verzocht na te gaan of het onderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd en of de conclusies van het gepresenteerde onderzoek correct zijn. De inwoners met schade die deelnamen aan het onderzoek hebben de onderzoeksresultaten inmiddels ontvangen en krijgen deze binnenkort persoonlijk toegelicht. Ook de overige bewoners die een schade hebben gemeld in het gebied buiten de contour zijn inmiddels met een brief over de onderzoeksresultaten en de vervolgstappen geïnformeerd. De belofte dat alle schademelders aan de randen van het aardbevingsgebied een bezoek krijgen van een expert staat nog steeds.

De onderzoeksrapporten van Arcadis en meer informatie over het onderzoek vindt u op de website NAMPlatform.nl

 
Vierde dorpenronde positief afgesloten

Met elkaar in gesprek gaan over gaswinning en de gevolgen daarvan draagt bij aan een beter begrip voor elkaar. Dit werd geconcludeerd bij het afsluiten van de vierde Dorpenronde, dinsdag 8 december 2015 in Sauwerd. Vereniging Groninger Dorpen (VGD) en NAM organiseerde dit najaar een serie dorpsbezoeken aan Nieuw Scheemda, Rottum, Oudeschip, Eenrum, Sauwerd.

VGD en NAM organiseren de dorpenronde sinds 2013 met het doel op kleine schaal in gesprek te gaan met bewoners uit de regio. Tijdens de informatieve avonden wordt onder andere gesproken over aardbevingen door gaswinning, verwachtingen voor de toekomst, veiligheid en de rol en inzet van verschillende betrokken partijen. Ook kunnen aanwezige bewoners de afhandeling van de eigen schade bespreken. Bij de bijeenkomsten sluiten ook vertegenwoordigers aan van de Nationaal Coördinator Groningen, Veiligheidsregio Groningen en Centrum Veilig Wonen. Bij de vijfde en laatste bijeenkomst in Sauwerd, ging ook NAM-directeur Gerald Schotman het gesprek aan met de aanwezige bewoners.

 
Blijf op de hoogte

Actuele ontwikkelingen rond NAM en de gaswinning uit het Groningen-gasveld volgt u via deze nieuwsbrief, maar ook via onze bewonerskranttwitter, of de website NAMPlatform. Op NAMPlatform Feiten & Cijfers kunt u het gasveld zelf in de gaten houden.

Algemene nieuwsbrief NAM
Naast deze nieuwsbrief over gaswinning en aardbevingen in het Groningen-gasveld, is er een aparte nieuwsbrief met informatie over de overige activiteiten van NAM in heel Nederland. Voor deze algemene digitale nieuwsbrief kunt u zich hier aanmelden.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver