Gronings huis schudt in Italië

In het hart van Lombardije is een huis gebouwd om het vervolgens stevig te schudden. Het huis en de materialen zijn speciaal gemaakt om een Gronings huis uit de jaren ’70 voor te stellen. Door dit te doen leren onderzoekers veel over de zwakke plekken in typisch Groningse huizen. Deze test in Italië is onderdeel van een groot aantal tests op gebouwen en materialen die helpen om de sterkte van huizen beter in te schatten.

Schudden als een Groningse aardbeving
Onderzoekers van EUcentre in Italië zijn experts in onderzoek naar het gedrag van huizen bij aardbevingen. In het onderzoekslaboratorium is een huis op ware grote nagebouwd op een triltafel. Het huis staat op een plaat die kan bewegen.

De bewegingen op de triltafel zijn vergelijkbaar met typische aardbevingen in Groningen. Er is begonnen met een lichte ‘aardbeving’ en in daaropvolgende tests wordt het schudden steeds intenser. Inmiddels zijn er al krachten van 0,24 g losgelaten op het gebouw. Dit is vergelijkbaar met een aardbeving met een magnitude van tussen de 4,5 en 5,0 op de Schaal van Richter. Ter vergelijking: tijdens de aardbeving bij Huizingen op 16 augustus 2012 was de hoogst gemeten kracht 0,08 g.

Met behulp van meetapparatuur en camera’s wordt vastgelegd hoe het huis op dit schudden reageert. Tot nu toe worden er op basis van theoretische modellen inschattingen gemaakt over de aardbevingsbestendigheid van huizen in de provincie Groningen. Met dit onderzoek kunnen deze modellen geijkt en daarmee nauwkeuriger worden.

De test is onderdeel van aardbevingsonderzoek, lees hier meer over de triltafel in Pavia.

Bekijk hier het filmpje over Bouwkundig versterken boven het Groningen-gasveld.

 

Bouwkundig versterken boven Groningen-gasveld

 
Onderzoek naar zwaartekracht in Groningen

NAM startte op 11 september 2015 een nieuwe zwaartekrachtmeting op 92 locaties boven het Groningen-gasveld. Afwijkingen in de zwaartekracht tussen de ene locatie en de andere zeggen namelijk iets over de samenstelling van de ondergrond. Dit zou kunnen betekenen dat inwoners van Loppersum iets lichter zijn dan die in Slochteren, al zijn die verschillen te klein om met een weegschaal te meten.

Ondergrond in kaart brengen
Met het onderzoek naar de zwaartekracht wil NAM meer leren over de gevolgen van gaswinning op watervoerende lagen op zeer grote diepte. NAM wil weten of dit water door de drukafname in het gasveld naar het gasveld toestroomt. De zwaartekrachtmetingen zullen worden uitgevoerd door Quad Geometrics in samenwerking met Technische Universiteit Delft. De eerste resultaten worden begin 2016 verwacht en worden bekendgemaakt op feitenencijfers.namplatform.nl.

 

Onderzoek naar zwaartekracht
Het zwaartekrachtonderzoek is onderdeel van het aardbevingsonderzoek, dat het effect van gaswinning op de veiligheid bestudeert. Ook op andere manieren wordt de ondergrond in detail in kaart gebracht, bijvoorbeeld door de installatie van geofoons of met behulp van satellieten.

Lees meer over het onderzoek naar zwaartekracht op NAMplatform.nl.

 
Publiek geniet van jonge artiesten op Kadepop Talent Stage

In het weekend van 4 en 5 september mochten 7 jonge en talentvolle Groningse artiesten optreden op het Talent Stage van festival Kadepop in Groningen. Ze maakten de verwachtingen meer dan waar.

De artiesten waren laaiend enthousiast: waar ze normaliter optreden in kleine kroegen in stad en ommeland, mochten ze nu voor een stampvolle zaal festivalgangers spelen. “Een positieve verrassing”, aldus een van de toeschouwers. Onder andere Lars Koehoorn en City of Life maakten veel indruk. Het Talent Stage was zo drukbezocht dat een aantal bezoekers buiten moest blijven staan luisteren omdat de zaal hartstikke vol was.

Bij de organisatie overheerste tevredenheid over het Talent Stage: “Een prachtige toevoeging aan Kadepop met talenten van hoog niveau, met dank aan de bijdrage van het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma. We hebben The Movement zelfs al gevraagd om volgend jaar terug te komen. In 2016 willen we zeker weer een Talent Stage!”

 
Deelnemers positief over pilot Nieuwbouw-innovatieregeling

Uit een vragenlijst die deelnemers en juryleden invulden na afloop van de pilot Nieuwbouw-innovatieregeling wordt NAM positief tot zeer positief beoordeeld.

Onder meer de open houding van NAM richting kleine innovatieve bedrijven wordt erg gewaardeerd door de deelnemers. Daarnaast geven ze aan dat het prettig was om ideeën te toetsen bij gelijkgestemden en experts. Het merendeel van de deelnemers ziet hun deelname dan ook als een erg nuttig en leerzaam proces.

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten: de communicatie rond verwachtingen, selectieprocedure en randvoorwaarden van de regeling was niet voor alle deelnemers even duidelijk. Ook de jury gaf aan dat de randvoorwaarden scherper geformuleerd moeten worden.

De Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich op ondernemers, ontwerpers en aandragers van innovatieve oplossingen voor bevingbestendigere nieuwbouw van woningen in Noordoost-Groningen. Lees hier meer over de evaluatie van de pilot. 

 
Informatieavond: toekomst voor het Groninger erfgoed

Maandag 21 september is in het gemeentehuis van Loppersum een informatieavond voor bewoners waarbij ingegaan wordt op de vraag hoe we om moeten gaan met cultureel erfgoed en monumenten in het kader van schadeherstel en bouwkundige versterking.

Tijdens deze thema-avond vertellen Stichtingen Het Groninger Landschap en Libau hoe zij omgaan met erfgoed in Groningen in relatie tot de bevingen en gaan zij met bewoners in gesprek over de toekomst van het Groninger Erfgoed. Libau heeft onder andere als doel om de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Groningen te bevorderen en in stand te houden. Het Groninger Landschap zet zich in om het culturele erfgoed te versterken waarbij het accent ligt op het behoud van monumenten met een landschappelijke betekenis in de provincie Groningen. Samen denken beide organisaties na over de vraag hoe om te gaan met aardbevingsschade en de toekomst voor Groninger gebouwen.

De bijeenkomst vindt plaats van 19:30 – 21:45 uur in aan de Molenweg 12 te Loppersum. Zonder aanmelding kunt u niet deelnemen aan deze bijeenkomst, wegens het beperkt aantal plaatsen.
U kunt zich aanmelden tot en met 18 september via 0596- 54 82 00 of per mail via gemeente@loppersum.nl, onder vermelding van naam, telefoonnummer en het aantal personen. 

 
Zesde bewonerskrant aardbevingsgebied

Eind september valt de zesde editie van de NAMbewonerskrant op de mat bij bewoners in elf gemeenten in het aardbevingsgebied. De krant wordt huis aan huis verspreid in Appingedam, Bedum, Eemsmond, Delfzijl, De Marne, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en Winsum. Ook is de krant af te halen bij Centrum Veilig Wonen  (CVW) in Appingedam, het NAMkantoor in Loppersum en de gemeentehuizen van de hier genoemde gemeenten. Daarnaast is de nieuwste bewonerskrant, en alle voorgaande edities, online te lezen op NAMplatform.

NAM deelt met deze bewonerskrant rechtstreeks informatie met de inwoners van Groningen, bijvoorbeeld over het onderzoek met het Gronings huis op de triltafel in het Italiaanse Pavia, de zorg voor monumenten in de regio, het vaststellen van waardedaling bij huizen in Noordoost-Groningen maar ook de waardevermeerderingregeling. Uiteraard komen bewoners ook zelf aan het woord.

Nieuwsbrief NAM
Behalve de bewonerskrant en deze nieuwsbrief informeert NAM via een digitale nieuwsbrief over interessante ontwikkelingen en activiteiten van NAM. 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver