Inspecteren van zorginstellingen, politiebureaus en gemeentehuizen

De komende maanden zal VIIA, het samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV en Visser en Smit Bouw, gebouwen met een belangrijke maatschappelijke functie inspecteren en veilig stellen. Hierbij gaat het vooral om zorginstellingen, maar VIIA inspecteert ook gemeentehuizen, politiebureaus en ambulanceposten. De inspecteurs van VIIA sporen potentieel risicovolle gebouwelementen op en verhelpen deze snel.


Begin 2015 inspecteerde VIIA in opdracht van NAM ruim honderd scholen in de regio. Behalve het veiligstellen  van de scholen, stelde VIIA hiervoor ook voorstellen op voor versterkingsmaatregelen. Bij deze nieuwe opdracht beperkt VIIA zich  tot het veiligstellen van de gebouwen.   

 
Kennisdelingssessie aardbevingsbestendiger bouwen drukbezocht

Meer dan dertig constructeurs, architechten, aannemers en opdrachtgevers voor nieuwbouw wisselen woensdag 28 oktober kennis uit over aardbevingsbestendiger bouwen. Het was voor de tweede maal dat er een kennisdelingssessie georganiseerd werd  voor iedereen die betrokken is bij de NAM Nieuwbouwregeling.  De bijeenkomst vond plaats in Middelstum.


Na de opening door Julia Finkielsztajn van NAM volgden negen presentaties over nieuwbouwprojecten die gerealiseerd zijn of worden in de Nieuwbouwregeling. De nadruk bij de presentatie lag op de voorgestelde aanpassingen om de bouw aardbevingsbestendiger te maken. De presentaties leidden tot een levendige discussies over de Nieuwbouwregeling, de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR), de moeilijkheden én de kansen bij aardbevingbestendigere nieuwbouw.


De aanwezigen noemden de bijeenkomst een goed initiatief om kennis en ervaringen uit te wisselen. “Aardbevingsbestendiger bouwen kost tijd, en er is al veel kennis mee opgedaan in Groningen. Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan nog meer kennis en data op dit gebied”, aldus een van hen.

 
Veilig werken aan schoorstenen

Ruim 100 aannemers bezochten woensdag 28 oktober de eerste veiligheidsconferentie ‘Hoe werken we veilig aan schoorstenen’. De bijeenkomst werd georganiseerd door VLINK, het veiligheidsplatform door en voor aannemers die betrokken zijn bij aardbevingsgerelateerde klussen. Het thema voor deze eerste veiligheidsconferentie lag voor de hand, aldus de voorzitter van VLINK Sander de Brabander. “Het werken op hoogte brengt de meeste risico’s met zich mee. Daar besteden we veel aandacht aan.”

 

Tijdens de bijeenkomst was er onder andere aandacht voor nieuw ontwikkelde technieken om schoorstenen op een veilige en efficiënte manier te vervangen. Verder werd er gesproken over het veilig werken met steigers, verrijkers en hoogwerkers. Met name de veiligheid voor bewoners en omwonenden stond hierbij centraal. Het vervangen van schoorstenen is één van de maatregelen om een woning aardbevingsbestendiger te maken. De aanwezige aannemers toonden zich na afloop zeer positief over de conferentie. Het veiligheidsplatform VLINK organiseert regelmatig conferenties, netwerkbijeenkomsten en cursussen.

NAM hecht veel waarde aan veiligheid bij de uitvoering van werkzaamheden, juicht het initiatief voor een veiligheidsplatform dan ook toe en steunt dit financieel. 


Lees meer over VLINK of over het veiliger maken van gebouwen.  

 

 
NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma

CBS De Wieken, de christelijke basisschool in Ten Post, opendemaandag 26 oktober een nieuw buurtschoolplein voor kinderen tot en met 12 jaar uit het dorp. Alle kinderen zijn, ook na schooltijd, welkom  op het nieuwe schoolplein met veel groen en veel plekjes om ‘natuurlijk te spelen’. Lees hier meer over het nieuwe schoolplein in Ten Post.


Sportaccommodatie verduurzamen
Sportclubs  in de regio kunnen met een bijdrage van NAM investeren in het verduurzamen van de eigen accommodatie. De sportclubs kiezen zelf waarin zij willen investeren en op welke manier ze de accommodatie duurzamer maken. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen of nieuwe LED-lichtmasten rond het sportveld.  
 

Zet Groningen op de kaart
Vanaf januari 2016 kunnen Groningers een financiële bijdrage aanvragen voor eenmalige mediaprojecten die het  imago van de regio versterken. Het gaat om mediaprojecten in de brede zin van het woord, van film tot boek, cd of digitale media. Meer informatie volgt binnenkort op www.NAMPLatform.nl


De bovengenoemde projecten worden gerealiseerd met een financiële bijdrage uit het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma. Dit programma ondersteunt bewonersinitiatieven die bijdragen aan het versterken van leefbaarheid in de regio. Lees hier meer over dit programma.   

 
Blijf op de hoogte

NAM blijft graag de dialoog aangaan met betrokkenen over gaswinning en de gevolgen daarvan. Er worden daarom regelmatig diverse informatieve bijeenkomsten georganiseerd.


Activiteiten en actuele ontwikkelingen
Behalve via diverse informatieve bijeenkomsten of deze digitale nieuwsbrief, kunt u actuele ontwikkelingen over gaswinning en aardbevingen ook volgen via www.NAMPlatform.nl en of de bewonerskrant van NAM. De volgende bewonerskrant zal naar verwachting begin november huis aan huis in de regio worden verspreid.


Tenslotte kunt u zich  ook aanmelden voor de  algemene digitale nieuwsbrief van NAM. Hierin leest u over alle activiteiten van NAM en over interessante ontwikkelingen en actualiteiten.   

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver