Gaswinning eerste helft 2014

Tot en met juni 2014 is er 21,57 miljard m3 aardgas geproduceerd uit het Groningen-gasveld. Dat is 23% minder dan vorig jaar in de eerste helft van het jaar. De gasproductie blijft daarmee binnen de kaders, zoals begin dit jaar vastgesteld door  minister Kamp van Economische Zaken. 

Begin 2014 kondigde de minister in zijn voorgenomen ontwerpbesluit een gerichte productievermindering aan voor de aardgasproductie uit het Groningen-gasveld, en  in het bijzonder voor de vijf productielocaties rondom Loppersum. NAM verminderde direct de productie rond Loppersum. Het kabinetsbesluit heeft de verdeling van gasproductie over het Groningen-gasveld veranderd. De gevolgen voor de zogenoemde seismische dreiging zijn uiteengezet door TNO en door NAM en besproken met  de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen.

Bezoek Feiten en Cijfers voor een maandelijks overzicht van de geproduceerde hoeveelheid aardgas van alle productielocaties in het Groningen-gasveld.

Lees hier meer over de gaswinning van het Groningen-gasveld in de eerste helft van 2014. 

 
Denk mee over aardbevingsbestendiger bouwen

Ingenieursbureau Arup en NAM roepen ondernemers in de bouw op mee te denken over innovatieve oplossingen om gebouwen boven het Groningen-gasveld op grote schaal te versterken. Arup schreef hiervoor in opdracht van NAM een zogenoemde ontwerpconsultatie uit. Deze ontwerpconsultatie stimuleert het uitwerken van oplossingen voor aardbevingsbestendiger bouw tot bruikbare concepten. Een aantal ingezonden oplossingen zullen we verder ontwikkelen, toepassen en wetenschappelijk toetsen op ontwerp en uitvoering in de testwoningen. Voorstellen die leiden tot aardbevingsbestendiger bouwen maken kans op een Design Award en een daaraan verbonden geldprijs.

De ontwerpconsultatie zal formeel worden afgetrapt met een startbijeenkomst op dinsdag 2 september a.s. in Huizinge. Aanmelden kan tot 27 augustus 2014: lees er meer over op de speciale website over de ontwerpconsultatie.

 
Scholen in zomervakantie geïnspecteerd

In de zomervakantie heeft ingenieursbureau Arup een aantal scholen in Noordoost-Groningen geïnspecteerd. We onderzoeken daarmee met voorrang hoe we scholen het best kunnen versterken, zodat ze beter bestand zijn tegen mogelijk zwaardere toekomstige aardbevingen door gaswinning. De scholen zijn, voorafgaand aan de inspecties, ingedeeld in verschillende typen. Arup selecteerde per schooltype een à twee scholen die aan een nadere inspectie werden onderworpen. Ook de locatie van de school speelde hierbij een rol. 

Schoolbesturen gemeenten en NAM werken nauw samen als het gaat om bouwkundig versterken van scholen. De resultaten van de schoolinspecties, en mogelijke vervolgstappen, worden besproken met schoolbesturen en gemeenten. Op NAMplatform meer informatie over bouwkundig versterken van de regio en de schoolinspecties.

 
Uitbreiding meetnetwerk in volle gang

NAM is volop bezig met het uitbreiden van het meetnetwerk van het Groningen-gasveld. We plaatsen zowel onder de grond als bovengronds verschillende meetinstrumenten. Voor een beter inzicht in kracht, plaats en diepte van aardbevingen is gestart met de plaatsing van  60 ondiepe geofoons. Boven elk boorgat plaatsen we een versnellingsmeter, die de bewegingen van de bovengrond tijdens een aardbeving meet. Op de locatie Zeerijp werken we aan de voorbereidingen voor het boren van putten voor de installatie van permanente diepe geofoons. Ook plaatsen we momenteel boven de grond gebouwsensoren bij bewoners, verspreid over het hele Groningen-gasveld. Deze sensoren registreren elke beweging van een gebouw.

De informatie die we via de verschillende meetinstrumenten verzamelen, analyseren we samen met experts van o.a. TNO en het KNMI. Zo krijgen we nog beter inzicht en verkleinen we de onzekerheden die nog bestaan rondom aardbevingen en de gevolgen daarvan.

U kunt de meetresultaten van onder andere de gebouwsensoren dagelijks volgen via Feiten & Cijfers: actuele informatie over aardbevingen en gaswinning uit het Groningen-gasveld op NAMplatform

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver