NAM bij Raad van State: "Duidelijkheid over veiligheid gaswinning Groningen is in ieders belang"

Vandaag en morgen vindt de zitting plaats bij de Raad van State. Directeur Gerald Schotman voerde er het woord namens NAM. 

NAM was in een andere hoedanigheid dan voorheen bij de zitting aanwezig. Tot nu toe heeft NAM altijd de besluiten van de Minister rondom de Groningse gasproductie gevolgd. Nu is de situatie fundamenteel anders en voelt NAM zich genoodzaakt voor het eerst beroep aan te tekenen tegen het Wijzigingsbesluit van de Minister.

Zo’n beslissing neem je niet licht, betoogde Schotman. "Met dit besluit is een, in onze ogen, zeer onwenselijke situatie gecreëerd. Van NAM, als producent, wordt kennelijk verwacht dat we door gaan met produceren, maar tegelijkertijd zeggen de Minister en de toezichthouder dat ze niet kunnen aangeven of deze productie aan de veiligheidsnorm voldoet. Wij vragen dan ook om duidelijkheid – dat is voor de gasproductie in Groningen cruciaal."

Tot het moment van uitspraak zal NAM niet inhoudelijk ingaan op vragen over dit beroep. Wij wachten de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met vertrouwen af.

Lees het volledige statement van Gerald Schotman op NAM.nl.

Of bezoek de website van de Raad van State meer informatie.  


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Nieuwbouw Anjum bereikt hoogste punt

Maandag 10 juli werd in het Friese Anjum het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) en het NAM-kantoor. De Friese vlag ging rond het middaguur in top en dat werd gevierd met alle betrokkenen bij de nieuwbouw. 

De nieuwbouw in Anjum verloopt voorspoedig. In maart werd de eerste paal geboord en nu is al het hoogste punt bereikt. Het nieuwe dorpshart van Anjum is naar verwachting in november gereed. De Multifunctionele Accommodatie (MFA) en het NAM-kantoor vormen een unieke combinatie. In het nieuwe gebouw maken zij optimaal gebruik van de gezamenlijke voorzieningen. NAM zal vanuit het nieuwe kantoor in Anjum de gaswinning voor de kleine velden in de noordelijke regio coördineren. In het kantoor komen 50 werkplekken voor NAM personeel.   

De nieuwbouw in Anjum kunt u live volgen via een webcam in het dorp. 

Kleine gasvelden
NAM is al tientallen jaren actief in Noordoost Fryslân met het winnen van aardgas uit kleine gasvelden.
Lees meer informatie over gaswinning uit de kleine gasvelden op de website van NAM. Of bekijk de animatiefilm over het belang van gaswinning uit de kleine gasvelden.  


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Lokale of regionale schadeafhandeling op en rond de kleine gasvelden

Ook in gemeenten en provicies rond kleine gasvelden wil NAM het schadeproces lokaal of regionaal inrichten, op afstand van NAM. De kleine gasvelden liggen bijvoorbeeld in Drenthe, maar ook in verschillende andere provincies. 

NAM bekijkt momenteel, in nauw overleg met bestuurders en belanghebbenden, of de schadeafhandeling buiten Groningen ook lokaal of regionaal kan worden ingericht, op afstand van NAM.

Onafhankelijke monitoring
Om- en opwonenden van de kleine gasvelden pleiten daarnaast voor een beter inzicht in de bestaande situatie, bijvoorbeeld door gebouwopnames.

Schade melden
Schade die door gaswinning is ontstaan kan worden gemeld bij NAM. Er is een speciaal schadeprotocol voor de kleine velden. Bij een aardbeving wordt deze procedure gevolgd. Als de schade veroorzaakt is door een aardbeving, betaalt NAM zonder meer.

Voor een zo goed mogelijk inzicht in de bewegingen van de ondergrond en de gevolgen daarvan op de bovengrond worden er tiltmeters geplaatst. Zo zijn er bijvoorbeeld meters geplaatst in en rond Assen, Tynaarlo en Aa & Hunze. Een volledig overzicht van de geplaatste meters vindt u op de interactieve kaart op NAM.nl.

Kleine gasvelden
NAM wint aardgas uit het Groningen-gasveld en zo’n 175 kleine gasvelden, die vaak honderden tot duizenden keren kleiner zijn dan het Groningen-gasveld. Lees meer over het belang van deze kleine gasvelden of bekijk de speciale animatie hierover. In Drenthe zijn bijvoorbeeld 27 gasvelden, waarbij uit nog elf velden gas gewonnen wordt. Vier van deze velden liggen in en om Assen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Ruim een miljoen naar toekomstbestendige Groningse ‘dorpsdaken’

Via het programma Elk dorp een duurzaam dak is al meer dan een miljoen euro geïnvesteerd in ontmoetingsplekken in alle dorpen van de negen Groningse aardbevingsgemeenten. Inmiddels kregen 28 dorpen een bedrag toegekend voor het toekomstbestendig maken van hun dorpshuis.

In Noordoost-Groningen verdwijnen steeds meer voorzieningen en daarmee ook ontmoetingsplekken uit dorpen. Het programma Elk dorp een duurzaam dak heeft als doel om in elk dorp van de negen Groningse aardbevingsgemeenten tenminste één ontmoetingsplaats te behouden.

Dorpen in de negen Groningse aardbevingsgemeenten kunnen een aanvraag indienen voor het toekomstbestendig maken van hun dorpsdak. Dat kan bijvoorbeeld door te investeren in duurzaamheid en zo de energielasten flink te verlagen. Dorpshuis Agricola in Baflo (zie foto) is één van de dorpshuizen die reeds profiteerden van het programma. Dankzij de investeringen in duurzaamheid is het pand ook in de toekomst makkelijker te exploiteren. 

Lees meer informatie over het programma op www.elkdorpeenduurzaamdak.nl. De deadline voor de volgende aanvraagronde is op 1 september 2017.

‘Elk dorp een duurzaam dak’ wordt uitgevoerd door vereniging Groninger Dorpen en gefinancierd door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM in de media

Op de website van het KRO-NCRV programma Brandpunt een uitgebreid verhaal over 70 jaar NAM: van trots bedrijf naar het bedrijf dat telkens onder vuur lag. In dit kader vertellen drie NAM-medewerkers, Erwin Bruinewoud, Martijn Kleverlaan en Madelon Nijman, ‘het verhaal van NAM'.  

Duurzaam Ameland
In De Amelander een uitgebreid interview met Oeke Metz, senior Operations supervisor bij NAM. Oeke vertelt over het elektrificeren van twee NAM platforms voor de kust van Ameland en een kleine winningslocatie op het eiland. Het elektrificeren van  deze locaties kan het verduurzamen van Ameland aanzienlijk versnellen. Ter verduidelijking wordt onder het kopje Feiten en Cijfers aangegeven wat het elektrificeren feitelijk oplevert: ‘het scheelt tussen 2020 en 2035 een CO2-uitstoot van zo’n 600 kiloton. Dat is de uitstoot van 10.000 chartervluchten naar Ibiza’.

Lees op NAM.nl meer over het verduurzamen van Ameland of lees het volledige artikel in de Amelander

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer