Omgevingsproces gaswinning Ternaard van start

Met een bijeenkomst voor onder meer bewoners en belangenorganisaties is op 11 maart het Omgevingsproces rond mogelijke gaswinning bij Ternaard gestart. Een bijzondere bijeenkomst, want het rijk beschouwt Ternaard als proef voor het betrekken van de omgeving bij de besluitvorming.

 

Ruim honderd mensen kwamen naar de startbijeenkomst. De bedoeling van het Omgevingsproces is om samen met bewoners en bedrijven vooraf duidelijke afspraken vast te leggen. Als gaswinning doorgaat, onder welke voorwaarden gebeurt dat dan? En wat krijgen de bewoners er voor terug? De afspraken worden gemaakt met de drie decentrale overheden gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân, met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en met NAM.

 

Ontzorgen en investeren
Het Omgevingsproces is gericht op twee sporen: het Ontzorgingsproces en de Investeringsagenda.
Bij het Ontzorgingsproces gaat het om het minimaliseren van risico’s, om monitoring en om afspraken over hulp en vergoeding bij eventuele schade. Maar het Omgevingsproces gaat over meer dan gaswinning. Het uitgangspunt van de Investeringsagenda is dan ook dat de regio erop vooruit gaat, mocht er gaswinning komen. De investeringen worden verdeeld over energietransitie, verziltingsproblematiek en de sociaal-economische ontwikkeling van het gebied.

 

Ideeën en wensen van bewoners
Wat alle onderwerpen betreft, willen de betrokken partijen graag de zorgen, ideeën en wensen van de bewoners en andere belanghebbenden horen, om samen tot een Omgevingsvisie te komen. De startbijeenkomst was een goede aanzet. De aanwezigen kregen informatie en konden in groepjes in gesprek met afgevaardigden van gemeente, provincie, waterschap, ministerie en de NAM. Er komen verschillende vervolgbijeenkomsten. Tijdens de startbijeenkomst zijn daarvoor al aanmeldingen binnen gekomen.

 

Besluit over gaswinning
Het Omgevingsproces gaat de minister helpen bij het uiteindelijke besluit over gaswinning bij Ternaard. Er gelden strikte voorwaarden. Zo zal er geen gaswinning plaatsvinden bij aantasting van natuurwaarden of bij een grote kans op bodemdaling van de Waddenzee.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM overlegt met omgeving over toekomst locatie Grijpskerk

Over de toekomst van de NAM-locatie bij Grijpskerk gaat de NAM overleggen met gemeente Westerkwartier en de dorpen in de omgeving. Aanleiding is dat de NAM het contract met GasTerra voor de opslag van aardgas in Grijpskerk mogelijk beëindigt in 2021.

 

Het gaat om een klein gasveld waar de NAM in 1994 is gestopt met gaswinning. Sinds 1997 is het in gebruik voor opslag: GasTerra gebruikt het gasveld voor de opslag van hoogcalorisch gas. Gezien de veranderingen op de gasmarkt verwacht de NAM dat het opslaan van aardgas in het Grijpskerk-veld over enkele jaren niet meer nodig is.

 

Het huidige contract met GasTerra loopt tot eind 2021. NAM heeft de markt en Gasterra inmiddels op de hoogte gesteld van haar intentie om het contract niet te verlengen. De vraag is wat er in dat geval met de locatie gaat gebeuren. Daarover gaat de NAM op korte termijn met de omgeving en de gemeente in gesprek. Daarbij gaat het onder meer over de herbestemming van de locatie voor bijvoorbeeld de opwekking van duurzame energie, maar ook over het eventuele winnen van het resterende gas uit het Grijpskerk-veld.

 

Meer informatie over ondergrondse gasopslag en over hoog- en laagcalorisch aardgas vindt u op de website van NAM.

 

Lees ook het persbericht van de gemeente Westerkwartier.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM-medewerkers aan de slag met NL Doet

NAM-medewerkers gingen op tien plekken enthousiast aan de slag tijdens de landelijke vrijwilligersactie NL Doet op 15 en 16 maart. Ze waren onder meer in de Sint Antoniusschool in Musselkanaal, in het veengebied bij Taarlo en hielpen met een kiwipergola bij dagbesteding De Zelfmakerij in Oostwold.

 

De Zelfmakerij huisvest een boerderijwinkel en een theeschenkerij en organiseert bedrijfsuitjes. Bovendien is er dagbesteding mogelijk. Over een poosje lopen bezoekers en boottoeristen groen overdekt naar of van het naastgelegen Oldambtmeer. Samen met dagbestedingscliënten maakten medewerkers van NAM een pergola en plantten daarbij kiwistruiken.

 

Speelhuis
Op de Sint Antoniusschool waren stakende leraren samen met vrijwilligers druk in de weer met klussen in en om de school. NAM-medewerkers bouwden een speelhuis in het speellokaal.

 

Veentjes Taarlo
Ondertussen versterkten NAM-ers de Werkgroep Veentjes Taarlo met het verwijderen van struiken en bomen. De werkgroep beheert drie veentjes bij Taarlo. Regelmatig onderhoud voorkomt dat ze dichtgroeien. Verder waren er NAM-medewerkers actief in Julianadadorp, Gieten, Winsum, Assen, Dedemsvaart, Nooitgedacht en Blauwe Stad.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Oosternijkerk opent zelfgebouwde brug

Dat er nu bootjes kunnen varen, werd 16 maart na de feestelijke opening van een brug in Oosternijkerk direct gevierd. Dorpsbewoners hebben de brug eigenhandig gebouwd, als vervanging van een dam met een duiker in het riviertje de Paesens. De NAM was een van de financiers.

 

De wens voor de brug bestond al lang. Na vijf jaar van voorbereiding en geld bij elkaar brengen, kon eindelijk worden begonnen met de werkzaamheden. Dankzij een grote groep vrijwilligers die het meeste werk zelf heeft gedaan, kon korte tijd later de brug officieel worden geopend. Die eer viel ten beurt aan de jongste vrijwilliger, de achtjarige Hidde van der Wagen. Elke dag kwam hij naar de aanleg van de brug. Met het doorknippen van een lint maakte hij het vaarwater vrij voor klaar liggende bootjes, kano’s en andere vaartuigen tot een breedte van 2 meter.

 

IJsbaan
Zij kunnen nu vanuit het dorp de Paesens op varen. Ook zorgt een betere doorstroming voor schoner water. Bijzonder is een uitneembare schuif. Daarmee kan in de winter het water aan de dorpskant op peil worden gehouden voor een goede ijsvloer. De brug is stevig genoeg om ook zwaar landbouwverkeer te kunnen dragen.

 

Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma NAM
NAM heeft aan de brug bijgedragen vanuit het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma. Met dit programma investeert de NAM in de regio's waar we actief zijn.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Buren nemen kijkje bij sloop GZI Emmen

Omwonenden van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen zijn uitgenodigd om donderdag 21 maart te komen kijken op het terrein. Ze worden bijgepraat over de ontmanteling van de locatie en over de toekomstplannen.

 

De GZI heeft dertig jaar dienst gedaan en wordt nu ontmanteld en opgeruimd door VSM Sloopwerken en SGS Search. Hoe ver het daarmee staat en hoe dat in zijn werk gaat, kunnen de bezoekers zien tijdens een rondrit per bus over het terrein.
SGS Search plaatst regelmatig een video over de werkzaamheden.

 

Hergebruik materialen
Bijna alles wordt verkocht voor hergebruik. Niet alleen materialen als pompen, leidingen en motoren; wat niet in de huidige vorm geschikt is, wordt afgevoerd en verwerkt voor nieuwe toepassingen. Zo kunnen tot puin verwerkte gebouwen dienen als onderlaag voor bijvoorbeeld wegen.

 

Toekomst met nieuwe energie
De buren van de voormalige GZI krijgen ook een toelichting op de plannen voor een duurzame toekomst. Het terrein kan een rol krijgen in de energietransitie. Met verschillende partijen onderzoekt de NAM de mogelijkheden voor nieuwe energie.

 

Lees ook het bericht ‘Geen afval bij sloop GZI Emmen’ in een vorige NAM Nieuwsbrief.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
KVGN vraagt aandacht voor alternatieven aardgas

Met de campagne ‘Missie Energie’ vraagt de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN) aandacht voor de energietransitie. De campagne ging 14 maart van start, onder het motto ‘Energietransitie is een werkwoord’. De KVGN wil een bijdrage leveren aan de energietransitie en laten zien wat de gassector daarin kan betekenen.

 

Daarom besteedt Missie Energie dit jaar aandacht aan vier thema’s in de energietransitie. Achtereenvolgens zijn dat waterstof, aardwarmte, CCS (CO2-opslag en –afvang) en groen gas. Dit zijn de CO2-neutrale alternatieven die de gassector voor aardgas ziet. Natuurwetenschapper Diederik Jekel licht de vier thema’s toe in inspirerende en laagdrempelige minidocumentaires, waarin hij in gesprek gaat met deskundigen.

 

Alternatieven voor aardgas
Nieuwsgierig naar deze alternatieven voor aardgas? De filmpjes zijn te zien op www.missieenergie.nl en op YouTube. Ook worden ze gedeeld op social media, zoals Twitter.

 

De KVGN is een belangenvereniging voor de Nederlandse gassector. De NAM is bij de KVGN aangesloten.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer