Internationaal veel interesse voor NAM70 Challenge

De NAM70 Challenge wordt nationaal en internationaal goed ontvangen. De NAM70 Challenge is een competitie voor groeibedrijven, ook wel scale ups genoemd, die met nieuwe technologie werken aan het grootschalig opslaan van duurzame energie waardoor seizoenpieken opgevangen kunnen worden. De competitie is naast Nederland uitgezet in onder andere Frankfurt, Parijs, Stockholm, New York, Singapore en Tel Aviv. Met dit initiatief wil NAM de energietransitie versnellen. Binnen een week hebben zich direct al een aantal ondernemingen aangemeld met hun oplossing voor het grootschalig opslaan van duurzame energie.

 

Deskundige jury

Inschrijven kan tot 16 maart 2018 via de website. Vervolgens worden alle inschrijvingen professioneel beoordeeld. De deskundige jury (zie foto) kwam woensdag 7 februari voor het eerst samen om het selectieproces af te stemmen. Zij kiezen de uiteindelijke winnaar medio juni. De jury wordt gevormd door Tim van der Hagen (Voorzitter van het College van Bestuur TU Delft - niet op foto), Gertjan Lankhorst (Voorzitter van Vereniging voor Energie, Milieu en Water/directeur New Energy Coalition), Manon Janssen (CEO Ecorys/boegbeeld Topsector Energie), Nynke Dalstra (CFO Royal Haskoning/DHV) en Gerald Schotman (directeur NAM/President KIVI).  

 

Meer informatie

Lees meer op de NAM70 Challenge website, of blijf op de hoogte via NAM70 Challenge Facebookpagina, -twitter of -instagram.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
SodM keurt vervolgstudie bodemdaling Waddenzee goed

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de vervolgstudie naar bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee goedgekeurd. Het SodM-besluit onderstreept de betekenis van deze studie en modellen die een verantwoorde gaswinning in het Waddengebied mogelijk maken.

 

Met het beschikbaar komen van metingen, neemt de onzekerheid af en blijven eventuele risico’s beheersbaar blijven, stelt SodM. NAM heeft  een studie gedaan die biedt wat thans wetenschappelijk mogelijk is.’

 

Verantwoord en veilig
NAM heeft er alle vertrouwen in dat zij ook de komende decennia, in nauw overleg met regionale overheden en wetenschappelijke partners, de gasproductie op een veilige en verantwoorde wijze kan voortzetten. De Meet- & Regelcyclus en het 'hand aan de kraan principe' zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Het door SodM goedgekeurde rapport is het eindresultaat van een uitgebreide wetenschappelijke studie naar het gedrag van de bodemdaling in de Waddenzee: de “Long Term Subsidence” (LTS) studie. Vooral de lange termijn effecten zijn uitgebreid onderzocht, waarmee een beter inzicht in de betrouwbaarheid van de voorspelde bodemdaling tot stand is gekomen. De studie werd in nauwe samenwerking met o.a. de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Utrecht en TNO uitgevoerd.

 

Lees meer over dit besluit van SodM op NAM.nl. Op onze website is ook het Engelstalig onderzoeksrapport beschikbaar, evenals de Nederlandse samenvatting.  

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Heldere uitleg over gaswinning Hardenberg

De blauwe NAM infotruck stond deze week, van dinsdag 6 t/m  donderdag 8 februari, in Hardenberg en een aantal omliggende dorpen. Inwoners uit deze regio konden hier terecht met hun al vragen over  gaswinning en de mogelijke gevolgen daarvan.

 

‘Het is echt niet waarschijnlijk dat hier aardbevingen of verzakkingen plaatsvinden als gevolg van gaswinning door de NAM’, vertelde een van de bezoekers aan de Dedemsvaartse Courant. In totaal lieten circa 200 bezoekers zich in de NAM Infotruck informeren.

 

Update Winningsplan

Voor vier van de acht gasvelden in Hardenberg diende NAM eind 2017 een update in van het Winningsplan. Door recente berichtgeving in de lokale media werden er in Hardenberg veel vragen gesteld over de actuele gaswinning. Veel mensen uitten hun zorgen over de mogelijke gevolgen van de winning in Hardenberg.  

 

Kleine gasvelden

NAM wint gas in 220 kleine gasvelden in Nederland, onder andere bij Hardenberg. Al bijna 70 jaar heeft NAM een vergunning om gas te winnen in de gemeente Hardenberg. Het risico op aardbevingen door gaswinning is hier laag. 

 

Lees op onze website  meer over gaswinning in Hardenberg, het belang van de kleine gasvelden of bekijk de animatie hierover.  

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Productiecijfers NAM 2017

NAM heeft in het kalenderjaar 2017 in totaal 31.2 miljard kubieke meter (m3) aardgas gewonnen. Uit de kleine gasvelden op land en zee produceerde NAM 7.6 miljard m3 gas, uit het Groningen-gasveld werd in het kalenderjaar 2017 23.6 miljard m3geproduceerd. De olieproductie nam toe tot 418.125 m3, vooral gewonnen uit de velden in het Drentse Schoonebeek.

 

Productiecijfers aardgas door NAM (in kalenderjaren)
De hoeveelheid geproduceerd aardgas is ten opzichte van 2016 afgenomen met 4.6 miljard m3, in 2016 werd er nog 35.8 miljard m3 gas geproduceerd. De afname kan vooral verklaard worden door de productiebeperking voor het Groningen-veld, een afname van 4 miljard m3. De productie uit dit veld neemt in 2018 verder af door aanvullende productiebeperkingen.

 

Naast de lagere productie uit het Groningen-veld nam ook de gaswinning uit kleine velden af. NAM won in 2017 uit de circa 125 producerende kleine gasvelden (op land en zee) in totaal 7.6 miljard kubieke meter aardgas, een afname van 0.6 miljard kubieke meter.

 

Lees het volledige bericht over de productiecijfers van NAM over 2017 op NAM.nl

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Nieuw schadeprotocol verheugt NAM

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat presenteerde woensdag 31 januari jl. samen met de regio een nieuw schadeprotocol. NAM-directeur Gerald Schotman reageerde hier verheugd op.

 

“Vanaf nu kan het Rijk de afhandeling van de schade door aardbevingen weer voortvarend oppakken. NAM staat met dit protocol nu definitief voor de toekomst op afstand van die schade-afhandeling. Dat was nadrukkelijk de wens van de Groningers en ook van ons als bedrijf. Tegelijkertijd blijf ik benadrukken: NAM vergoedt ook in de toekomst de schade die door aardbevingen is veroorzaakt.”

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Compensatie voor Dierenambulance Rotterdam Rijnmond

Ongeveer driekwart jaar werkten we aan vernieuwing van de NAM locatie in Rotterdam. Dit project had ook grote impact op directe buren, de Regionale Meldkamer Dierenambulance Rotterdam Rijnmond.  De toegangsweg naar de locatie en de regionale meldkamer was tijdens de werkzaamheden aanzienlijk drukker dan anders. Na afloop besloot NAM de vrijwilligers van de meldkamer in het zonnetje te zetten en hen te bedanken met een cheque die naar eigen inzicht besteed kon worden. 

 

Veiligheid

Veiligheid staat bij NAM altijd voorop. Om die reden richtten we de drukke toegangweg tijdens de werkzaamheden opnieuw in. Onder andere dankzij de inzet van verkeersregelaars kon de toegangsweg veilig worden gebruikt. “NAM regelde alles keurig. De veiligheid van mensen en dieren is nooit in het gedrang geweest”, stelde Henk Beugeling van de Dierenambulance. Dat succes vierde NAM graag samen met de buren.

 

Persoonlijk bedankje

De Dierenambulance is afhankelijk van giften. NAM bedankte de Regionale Meldkamer Dierenambulance daarom met een cheque. Deze werd gebruikt voor een gezellig samenzijn om iedereen persoonlijk te bedanken voor alle inzet. De 145 vrijwilligers van de Regionale Meldkamer Dierenambulance handelen jaarlijks 25.000 meldingen af en 20.000 ambulanceritten voor zieke en gewonde dieren af. “

 

Lees het volledige verhaal over de compensatie van NAM voor de Rotterdamse dierenambulance op NAM.nl. 

 

Op de foto vlnr: Paul van de Graaf (aquaintance), Henk Beugeling en Hugo Oskam

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer