Geen beroep op verjaring bij fysieke schade gebouwen

NAM maakte woensdag 9 augustus bekend dat NAM jegens eigenaren die bij CVW (of in het verleden bij NAM) melding hebben gemaakt van schade aan een gebouw waarvan zij eigenaar zijn en die het gevolg is van gaswinning uit het Groningenveld, geen beroep zal doen op verjaring van hun recht op vergoeding van die schade.

Op 16 augustus 2017 is het vijf jaar geleden dat de aardbeving bij Huizinge plaatsvond. Het beeld is ontstaan dat eigenaren hun recht op vergoeding van de schade die is ontstaan door de beving bij Huizinge zouden verliezen door verjaring, als zij deze schade nog niet bij Centrum Veilig Wonen (CVW) of in het verleden bij NAM hebben gemeld. 

Het statement van NAM betekent dat eigenaren die fysieke schade aan hun gebouw bij CVW (of in het verleden bij NAM) hebben gemeld geen zogenoemde stuitingsbrief naar NAM hoeven sturen. Dit geldt niet voor andersoortige schades.

Lees de volledige verklaring van NAM over dit onderwerp op NAM.nl


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM reageert op SodM brief

NAM heeft 8 augustus jl. een brief ontvangen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de productievolumes van de gasvelden Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk. In deze brief stelt SodM dat zij heeft geconstateerd, dat NAM meer heeft geproduceerd uit deze velden dan in de winningsplannen is beschreven en vraagt NAM om een reactie.

NAM is van mening dat zij binnen de kaders van de bestaande winningsplannen, de daaraan ten grondslag liggende risicoanalyses en bijbehorende vergunningen opereert en produceert. Mocht dit niet zo zijn dan zullen wij passende maatregelen nemen. We zijn al geruime tijd in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en SodM hoe de volume-limieten in de bestaande winningplannen geïnterpreteerd moeten worden. Deze interpretatie is niet eenduidig en kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Wij nemen de brief van SodM zeer serieus en zullen onze zienswijze hierop kenbaar maken. Dit zal helpen bij het verkrijgen van grotere duidelijkheid voor iedereen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Onbemande offshore platforms strak in de lak

Vanaf het werkplatform de Seafox verzorgt Venko Schilderwerken uit Hoogeveen sinds 2012 het groot onderhoud aan 34 onbemande offshore platforms op de Noordzee. Zo’n 75 Venko-medewerkers werken mee aan deze omvangrijke klus: ze zetten de platforms strak in de lak en isoleren de installaties.   

Het bedrijf uit Hoogeveen werkt al circa dertig jaar voor NAM en ONEgas. En dat bevalt goed. De bestaande contracten werden begin augustus met vijf jaar verlengd.  Ook het contract voor het reguliere onderhoud, dat werk biedt aan 90 man, werd verlengd.

Groot onderhoud
Veel platforms op zee werden in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw gebouwd, met een verwachte ‘levensduur’ van zo’n 25 tot 30 jaar. Vandaar nu de noodzaak voor groot onderhoud én het verwijderen van overbodige onderdelen, zoals verblijfsruimten en helikopterdeks.

Na het afronden van deze klus, zal onderhoudsschip de Kroonborg het onderhoud overnemen. De Kroonborg vaart voortdurend langs de platforms, voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud.

Gaswinning op zee
Totaal wordt 30% van het Nederlandse aardgas op zee gewonnen. ONEgas, een samenwerkingsverband van NAM en Shell UK, is de uitvoeringsorganisatie voor gaswinning op de zuidelijke Noordzee.  

Lees meer over gaswinning op zee op NAM.nl of over Venko Schilderwerken.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Ondergrondse gasopslag Norg in winterstemming

Op de ondergrondse gasopslag Norg, nabij het Drentse Langelo, voert NAM momenteel  onderhoudswerkzaamheden uit aan de zogeheten fornuizen. 

Deze fornuizen worden gebruikt voor het behandelen van het pas gewonnen ‘natte’ aardgas. Dit gas bevat nog kleine hoeveelheden watercondensaat. Pas als dit eruit is, is het aardgas geschikt voor het gebruik thuis. 

Het aardgas en watercondensaat scheiden we daarom van elkaar in silo’s gevuld met silicagel, dat bijvoorbeeld in kleine zakjes ook wel als vochtvreter bij electronica wordt geleverd. De warmte uit de fornuizen droogt de silo’s met silicagel. Het resterende watercondensaat wordt opgevangen, getransporteerd en bewerkt om er uiteindelijk benzine van te maken.

Deze werkzaamheden gebeuren overigens alleen in de winter. De zomer is dus bij uitstek geschikt om onderhoud aan de fornuizen uit te voeren.

Momenteel slaat NAM dagelijks bijna 35 miljoen kuub aardgas op in de gasopslag in Norg. Dat gas gebruiken we in de winter, op koude dagen wanneer de kachels massaal hoger worden gezet en de vraag naar gas fors toeneemt. De gasopslag is als buffer dus van groot belang. Zo zitten we er in Nederland altijd warmpjes bij. 

Bezoek NAM.nl voor meer informatie over de ondergrondse gasopslag in Norg

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Energeia in gesprek met 'zomerexoot' bij NAM

Energeia, de uitgever van digitale informatiediensten voor de energiesector -met nieuws, data en opinie-, publiceerde 7 augustus een interview met Maartje Snellen, hoofd communicatie bij NAM. Het interview is een van de verhalen in de serie ‘Zomerexoten’, over beroepen die je in eerste instantie wellicht niet zou verwachten in de energiesector.

Techneuten 
Een van haar belangrijkste uitdagingen is het verbeteren van het imago van NAM, vertelt Maartje Snellen in het interview. “Als je je realiseert dat NAM altijd een bedrijf is geweest van hardwerkende techneuten, dan begrijp je dat het best lastig is om in een nieuwe wereld je stem te laten horen. Wij hebben altijd geprobeerd om, vanuit alle goede bedoelingen, problemen technisch op te lossen. Maar nu werkt dat niet meer, in elk geval niet voor de buitenwereld.”

"Wij zijn een bedrijf geweest dat altijd heel stilletjes en met weinig interactie Nederland zeventig jaar lang voor 40% van energie heeft voorzien. Vervolgens hebben we helaas de aardbevingenproblematiek over ons heen gekregen, en de impact daarvan op onze organisatie is enorm. Dat heeft NAM redelijk onzeker en lam gemaakt." 

Interne communicatie
"We zijn daarom intern begonnen. We moeten de buitenwereld naar binnen trekken, zodat medewerkers die op een verjaardagsfeestje of op de tennisvereniging worden aangesproken goed geoutilleerd zijn. We hebben ons intranet om die reden verbeterd en ook een protocol ontwikkeld over hoe om te gaan met emotie en agressie. Daarmee geven we het signaal af dat we dit soort dingen serieus nemen, dat we achter onze mensen staan."Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Jaar van de duurzaamheid SC Loppersum

Voetbalclub SC Loppersum heeft het seizoen 2017 - 2018 tot ‘Jaar van de duurzaamheid’ gedoopt. “We willen investeren in de verduurzaming van kantine en kleedkamers’, vertelt bestuurslid John Knot. Het uiteindelijke doel van de Lopster vereniging is een energieneutrale accommodatie.

Op het dak van de kantine liggen al 33 zonnepanelen, waardoor de energierekening al een stuk gedaald is. Knot: “LED-verlichting zou daar het laatste zetje richting 0 op de elektriciteitsmeter kunnen geven, maar op dit moment is de meeste winst te behalen in het beperken van ons gasverbruik.”

Penningmeester Geert Slagter beaamt dat: “Ons gasverbruik is een significante kostenpost. Door de kantine beter te isoleren, onze 15 jaar oude cv-installatie te vervangen en gebruik te maken van een zonneboiler kunnen we veel efficiënter gaan stoken.”

Voor de financiering van de duurzaamheidsmaatregelen kan SC Loppersum rekenen op een bijdrage van het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma. Dit programma biedt een speciaal kader voor Groningse sportclubs die hun accommodatie willen verduurzamen.

Lees op NAM.nl het complete verhaal over SC Loppersum. Of bekijk of uw sportvereniging ook in aanmerking komt voor deze regeling

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Nieuwe realiteit bij NAM: (oud) medewerkers aan het woord

Jarenlang was NAM een onderneming waar medewerkers hun carrière van begin tot eind konden uitstippelen. Maar die situatie is veranderd. De roep om duurzame energiebronnen klinkt steeds luider, het gebruik van aardgas is niet langer vanzelfsprekend. De samenleving verandert en NAM beweegt mee. De komende tijd vertellen (oud-) NAM'ers in deze nieuwsbrief hoe zij omgaan met deze nieuwe realiteit. 

Jakob werkte ruim een kwart eeuw bij NAM als manager Health, Safety & Environment (HSE). Eind 2016 nam hij afscheid van NAM en startte een nieuwe carriére als zelfstandig HSE-consultant.

“Na bijna 26 geweldige jaren nam ik afscheid van NAM. Ik wilde als zzp’er zo’n drie dagen per week actief blijven op het HSE-vakgebied, met de focus op HSE-leadership. Dat bleek totaal geen probleem.”

Netwerk

 “Ik heb in mijn tijd bij NAM een goed netwerk opgebouwd. Daardoor kon ik heel snel contacten leggen. Ik ben inmiddels aan het werk bij zeven klanten, met name buiten de olie- en gassector. Dankzij mijn ervaringen bij NAM en bij Shell kan ik toegevoegde waarde bieden in andere sectoren, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg. Dat vind ik mooi.”

Lees het volledige verhaal van Jakob op NAM.nl

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Er op uit deze zomer!

Iedereen trekt er in de zomer graag op uit. We wandelen, fietsen en bezoeken gezellige en interessante evenementen. Grote kans dat u daarbij in het Noorden van het land een NAM-medewerker tegen het lijf loopt.    

Foto-expositie ’70 jaar NAM’ 
’70 jaar NAM’ is de naam van een unieke foto-expositie met historische foto’s over Schoonebeek en NAM. De expositie is van 22 augustus tot 21 oktober te zien in de ‘Waag’nschuur’ in Schoonebeek. De entree is gratis!


Boortorenwandeltocht – 26 augustus

Zaterdag 26 augustus organiseert de Stichting Toercommissie Schoonebeek de jaarlijkse Boortorenwandeltocht. Wandelaars passeren diverse NAM-locaties, waar medewerkers van NAM aanwezig zijn om informatie te geven over de locaties en eventuele werkzaamheden die daar plaatsvinden.  

Bezoek de speciale website over de wandeltocht voor meer informatie en om aan te melden.

 

Boerderijenfietstocht 

Speciaal voor de deelnemers van de ‘Boerderijenfietstocht maar dan anders’ opende NAM woensdag 2 augustus het toegangshek van de NAM-locatie De Wijk-20 in Koekange. Het mobiele NAM-kantoor deed dienst als stempelpost voor de fietsrecreanten (zie foto).

Het was een buitenkansje voor veel van de fietsers. Zij keken belangstellend rond op de NAM-locatie en lieten zich informeren door de NAM-medewerkers die met veel enthousiasme over hun werk vertelden.  
Lees hier meer over op de website van NAM.Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer