Hackathon levert ideeën op voor duurzame toekomst NAM Groningen

Een hackathon georganiseerd door de NAM heeft mooie ideeën opgeleverd voor een duurzame toekomstige invulling van NAM-locaties in Groningen. Op 27 en 28 juni gingen NAM-medewerkers en externe partijen om de tafel in het Groningse Scharmer. Vier ideeën worden uitgewerkt om te kijken of ze haalbaar zijn.

 

De hackathon was waardevol, vertelt NAM-medewerker Leonie, een van de organisatoren. De deelnemers hadden uiteenlopende achtergronden. “Samen hebben zij nagedacht over de toekomst voor NAM-locaties, werknemers, inwoners en de provincie. De gaswinning in Groningen stopt. Hoe kunnen we dan gebruik blijven maken van onder andere de infrastructuur en de kennis en kunde van de medewerkers?”

 

Waterstof tanken
Een van de uit te werken duurzame ideeën gaat bijvoorbeeld om productie van waterstof voor een waterstoftankstation in Groningen en manieren om gebruik van waterstofauto’s te stimuleren. De bijdragen van deelnemers van buiten de NAM aan de hackathon bleven niet onopgemerkt. “Zij hebben toch een andere kijk op zaken waardoor ze met heel andere inzichten kwamen.”

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Raad van State vernietigt gaswinningsbesluit komende gasjaar

De Raad van State heeft het gaswinningsbesluit van minister Wiebes voor het komende gasjaar vernietigd. De minister van Economische Zaken en Klimaat moet beter motiveren waarom de Groningse gaswinning in het volgende gasjaar niet sneller kan worden afgebouwd naar nul. Voor het huidige gasjaar vindt de Raad van State het instemmingsbesluit wel goed gemotiveerd.

 

(Bron: Raad van State)

 

Aanleiding voor de uitspraak van de Raad van State op woensdag 3 juli waren beroepschriften van inwoners van Groningen, de Groninger Bodem Beweging, provinciale staten van Groningen en diverse Groningse gemeenten tegen het instemmingsbesluit van de minister over de gaswinning.

 

De uitspraak heeft tot gevolg dat de gaswinning in het huidige gasjaar 2018-2019 volgens planning kan doorgaan. Voor het volgende gasjaar, dat start in oktober 2019, moet de minister duidelijk maken welke inspanningen tegen welke kosten mogelijk zijn om de gasvraag van industriële grootverbruikers, de glastuinbouw en de gasexport sneller af te bouwen.

 

De gehele uitspraak kunt u lezen op de website van de Raad van State.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Laatste oude schademeldingen worden afgerond

De NAM is bezig met de afronding van de laatste oude schadegevallen. Het overgrote deel is afgehandeld en 523 schademeldingen (0,7%) liggen nog bij de Arbiter Bodembeweging. Die probeert voor 1 september hiervoor de laatste schouw en zittingen te hebben. De NAM volgt in principe de uitspraken van de Arbiter. In enkele complexe gevallen duurt de opvolging soms langer.

 

‘Oude’ schademeldingen betreffen meldingen in Groningen tot en met 31 maart 2017. Sindsdien handelt niet langer de NAM, maar TCMG (Tijdelijke Comissie Mijnbouwschade Groningen) schademeldingen af. De NAM betaalt vervolgens de rekening.

 

Afgehandeld
Van de 78.532 oude schademeldingen is nu 99,3% afgehandeld. Geschillen zijn voorgelegd aan de Arbiter. Eén keer heeft de NAM een uitspraak van de Arbiter naast zich neergelegd, maar is wel tot een oplossing gekomen. Ruim 90% van de uitspraken zijn direct door de NAM opgevolgd en geaccepteerd door de schademelder.

 

Nog niet afgehandeld
In een aantal situaties duurt de opvolging langer. Dit kan zijn wanneer de NAM met een vaststellingsovereenkomst en een bouwdepot werkt voor herstel van de woning, zodat fondsen aan de woning worden besteed bijvoorbeeld in relatie tot constructief herstel en veiligheid (op dit moment 3 gevallen). Ook kan een schademelder niet akkoord gaan met de uitspraak van de Arbiter of niet reageren op NAM’s opvolging van de uitspraak (momenteel 35 gevallen). Verder is in één geval de Commissie Bijzondere Situaties (CBS) nog in beeld en worden ook andere oplossingen overwogen, zoals aankoop van de woning.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM mag zoeken naar nieuwe gasvelden in Noordzee

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de NAM een opsporingsvergunning toegekend voor een gebied van bijna 1.100 km2 in de Noordzee, ruim 100 km uit de kust. De NAM wil hier de mogelijkheid van gaswinning uit kleine velden onderzoeken.

 

De NAM zet in op energietransitie. De komende jaren zal gas daarbij nog een belangrijke rol spelen. Om Nederlandse huishoudens en bedrijven te kunnen voorzien van energie, onderzoekt de NAM onder andere nieuwe gasvelden in de Noordzee.

 

Al meer dan veertig jaar wint de NAM aardgas uit de Noordzee; ongeveer 30% van het aardgas dat Nederland gebruikt, wordt daar gewonnen. Omdat grotere gasvelden in de Noordzee inmiddels zijn leeggeproduceerd, zijn de kleine gasvelden in de Noordzee belangrijk. Het maakt Nederland ook minder afhankelijk van - duurder - buitenlands gas. Tegelijkertijd moderniseren we onze productieplatforms en introduceren we nieuwe manieren van werken op zee. Zo passen we innovatieve technieken toe om het laatste gas veilig en betaalbaar uit de velden te halen.

 

Kansen Noordzee voor nieuwe energie
Ook voor nieuwe energie biedt de Noordzee kansen. Lege gasvelden, platformen en de overige infrastructuur zoals de pijpleidingen kunnen worden hergebruikt. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden in combinatie met waterstof, zonne-energie en windenergie.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Tilligte kan spelen en sporten op multifunctioneel veld

Tilligte heeft een nieuw speelveld dat geschikt is voor verschillende sporten en spellen. Wethouder Ilse Duursma opent het multifunctionele veld vrijdag 5 juli, samen met kinderen van de basisschool. De NAM heeft financieel bijgedragen.

 

Naast multifunctioneel centrum Terra Nova staan speeltoestellen en daarachter lag een grasveld. De dorpsraad van het Overijsselse Tilligte nam het initiatief om van het grasveld een multifunctioneel sport- en speelveld te maken. Zo wil Dorpsraad Tilligte bewegen en buiten zijn stimuleren bij oud en jong, ook bijvoorbeeld vanuit de kinderopvang in Terra Nova.

 

IJsbaan
Inwoners en basisschoolkinderen waren gevraagd naar hun wensen. Het resultaat is een veld dat geschikt is voor verschillende spellen en sporten, zoals voetbal, volleybal en koersbal. Er kan zelfs een ijsbaantje van worden gemaakt.

 

Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma
Er was in het dorp veel animo om te helpen bij de aanleg van het veld. De NAM draagt finacieel bij vanuit het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma. Met dit programma investeert de NAM in regio’s waar we actief zijn.

 

Foto: Dorpsraad Tilligte

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer