NAM levert rapport aan SodM over beving Zeerijp

Naar aanleiding van de recente aardbeving bij Zeerijp leverde NAM binnen 48 uur een rapport op aan toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

 

In het rapport worden maatregelen voorgesteld waarover de minister van Economische Zaken en Klimaat uiteindelijk moet besluiten in het kader van veiligheid, veiligheidsbeleving en andere afwegingskaders. Naast de primaire veiligheid, staat hierbij vooral de veiligheidsbeleving van de Groningse burgers centraal.

 

Gerald Schotman benadrukte in verschillende interviews aan landelijke en regionale media dat NAM niet over de hoogte van de gaswinning gaat. Dat is een besluit dat de politiek moet nemen.  

 

Extra maatregelen

Gezien de huidige seismische ontwikkelingen stelt NAM, dat het vanuit het oogpunt van veiligheidsbeleving technisch verstandig is de volgende extra maatregelen te nemen:   

  • insluiten van drie clusters gelegen in de Loppersum regio
  • het insluiten van het cluster Eemskanaal
  • het verlagen van de jaarlijkse productie van het Groningen-gasveld
  • insluiten van de productieclusters Leermens en ’t Zandt

Cijfers, zoals -10% of 12 bcm, die in de media rondzingen, zijn niet geadviseerd.  

 

In het rapport is geen afweging gemaakt of de belangen van andere partijen worden beïnvloed, zoals bijvoorbeeld leveringszekerheid. Lees op NAM.nl meer over het rapport dat NAM naar aanleiding van de beving bij Zeerijp aanleverde of lees het volledige rapport.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Gaszuiveringsinstallatie Emmen definitief gesloten

De grootste fabriek van NAM, de gaszuiveringsinstallatie (GZI) is maandag 8 januari 2018 definitief gesloten. Met één enkele druk op de knop deed directeur Gerald Schotman (zie foto) de fabriek verstillen.

 

De GZI in Emmen deed bijna 30 jaar dienst als uniek proces voor de behandeling van zuur gas*. Op de 35 hectare grote gaszuiveringsinstallatie in Emmen werkten tijdens de hoogtijdagen 150 mensen en werd 8 miljoen kuub gas per dag geschikt gemaakt voor huishoudelijk gebruik. In totaal zuiverde de installatie 30 miljard kuub gas. Daarmee hadden -fictief- alle huishoudens in Drenthe meer dan 92 jaar vooruit gekund.

 

Toekomst

Op dit moment wordt onderzocht hoe het terrein kan worden ingevuld met duurzame mogelijkheden voor energie. Het bovengrondse gedeelte wordt weliswaar afgebroken, het ondergrondse leidingstelsel en de al aanwezige industriële elektriciteitsaanvoer kunnen nog van grote waarde zijn voor energievormen die passen bij de energietransitie. Dat ‘onderzoeken’ heeft de naam GZI-Next: samen met de gemeente Emmen, EMMTEC Services, Energy Valley, de NOM en Gasunie, wordt gekeken hoe het straks opgeruimde GZI-terrein ingezet kan worden voor de opwekking van duurzame energie.

 

*Zuur gas is zwavelhoudend gas. Wanneer er geen zwavel in zit, dan spreken we van ‘zoet’ gas.

 

 

Lees op NAM.nl meer over de sluiting van de GZI in Emmen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Het Groninger Landschap behoudt monumentaal Gronings erfgoed

Met de ondertekening van de notariële aktes heeft NAM de boerderijen Occo Reintjesheerd in Stedum, De Haver in Onderdendam (foto) en de plaats Melkema in Huizinge eind 2017 formeel overgedragen aan Het Groninger Landschap. Om  het onderhoud en de instandhouding van deze rijksmonumenten voor de komende 30 jaar te garanderen heeft NAM een bedrag van ruim 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

De drie Rijksmonumenten hebben complexe schade en werden daarom door NAM aangekocht. Het versterken van de panden zou op dit moment de historische waarde van de monumenten teveel aantasten. NAM besloot het erfgoed daarom over te dragen en hiermee te behouden voor de toekomst.

 

Kennis en expertise

NAM heeft de monumenten bewust overgedragen aan Het Groninger Landschap. Deze landschapsorganisatie beschikt over de kennis en expertise om monumenten te behouden en ze een bestemming te geven die past in de omgeving.  

 

Monumentaal karakter

Inmiddels is Het Groninger Landschap begonnen met werkzaamheden om de monumenten veilig te stellen voor de toekomst. De boerderijen behouden een woonbestemming, maar op een wijze dat dit niet gepaard gaat met een ingrijpende versterkingsoperatie.

 

Lees meer over de overdracht van deze drie monumenten op de website van Het Groninger Landschap

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Onderhoudswerkzaamheden Ameland

Op Ameland voert NAM momenteel onderhoudswerkzaamheden uit aan de locatie aan de oostzijde van het eiland, nabij ‘Het Oerd’. Drie gasproductieputten spoelen we hier tot op grote diepte schoon, om doorstroming van het gas te verbeteren en de gasproductie op peil te houden. De komende tijd zullen we voor deze werkzaamheden regelmatig materialen over het strand naar de locatie transporteren.

 

Kleine gasvelden
De gaswinning op en nabij Ameland is onderdeel van het kleine-velden-beleid van de overheid. De jaarlijkse aardgasproductie bij Ameland staat ongeveer gelijk aan het jaargebruik van alle huishoudens in de provincie Friesland. Hiermeer levert de gaswinning bij Ameland een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening. Lees meer over het belang van de kleine gasvelden of bekijk de speciale animatie hierover.  

 

Hand aan de kraan

Het Waddengebied is een uniek natuurgebied. NAM wint het gas onder de Waddenzee dan ook onder extra strenge voorwaarden en regels. We hanteren hier het ‘hand aan de kraan-principe’.  

 

Lees op NAM.nl meer over de onderhoudswerkzaamheden op Ameland, het ‘hand  aan de kraan-principe’ of over gaswinning op en rond Ameland.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Kunstgrasveld voor Eurocup Delfzijl én de regio

Jeugdvoetballertjes van onder andere Chelsea, Ajax en Bayern München schitteren tijdens de zesde editie van Eurocup Delfzijl, op 13 en 14 januari, op een splinternieuw kunstgrasveld. Tijn Oprins, eventmanger Europacup Delfzijl: “Dat nieuwe veld hebben we aan kunnen schaffen dankzij een aantal sponsoren, het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma, de Gemeente Delfzijl en een eigen bijdrage.”

 

Jaarlijks zijn jeugdteams uit de top van Europa te gast bij het Delfzijlster toernooi. “Het spel verloopt razendsnel door de boarding langs het veld. Een Amerikaans aandoende licht- en geluidshow zorgt er bovendien voor dat zelfs niet-voetbalfans genieten van dit Eurocuptoernooi in Delfzijl. De clubs, toeschouwers en sponsoren komen hier elk jaar graag terug.” Dit jaar verwacht de organisatie van Eurocup zo’n 6000 bezoekers.

 

Continuïteit waarborgen

Het nieuwe veld is, tegen een kleine vergoeding, beschikbaar voor de hele regio. “Als een dorp een toernooitje wil organiseren op het dorpsplein, dan kunnen ze ons bellen. De vergoeding die we vragen zetten we in om het veld te kunnen vervangen als het over een aantal jaar afgeschreven is. Zo waarborgen we ook de continuïteit van Eurocup”, aldus Oprins.

 

Meer informatie vindt u op www.eurocupdelfzijl.nl

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer