Veel (inter)nationale animo voor de NAM70 Challenge

Afgelopen weekend liep de inschrijvingsperiode voor de NAM70 Challenge af. Er zijn maar liefst 45 – hele diverse – oplossingsrichtingen ingezonden vanuit de hele wereld. Van Canada tot Australië, van Singapore tot Zuid-Afrika en van Israël tot Nederland.

 

De NAM70 Challenge is een competitie voor nationale - en internationale groeibedrijven, zogenoemde scale ups, die met nieuwe technologie werken aan het grootschalig opslaan van duurzame energie. Deze  competitie is georganiseerd in het kader van het 70-jarig jubileum van NAM. We grijpen dit jubileum vooral aan om vooruit te kijken.

 

Opslag duurzame energie

Opslag is één van de grote uitdagingen rondom duurzame energie. Afgelopen vorstperiode bleek weer hoe belangrijk de ondergrondse gasopslagen waren om aan de toegenomen vraag te voldoen. Belangrijk dus om daarvoor een duurzame equivalent te ontwikkelen.

 

Versnellen energietransitie

De deelnemende ondernemingen zijn in een gevorderd stadium met het uitwerken van een oplossing. Het doel is de energietransitie te versnellen door het realiseren van een grootschalige opslagmogelijkheid voor duurzame energie, passend bij de Nederlandse infrastructuur.

 

Finalisten

De komende weken beoordeelt de jury de inzendingen en nomineert drie kandidaten. Begin april zullen de namen van de drie genomineerde partijen bekend worden. Zij werken nauw samen met NAM tot de finale op 6 juni aanstaande. Rond de zomer is de winnaar van de NAM70 Challenge bekend. De uiteindelijke winnaar houdt er naast een financiële impuls ook NAM als klant aan over. Zo hoopt NAM samen met de winnende innovatie de energietransitie te versnellen.

 

Lees meer informatie op NAM70 Challenge website

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Feestelijke opening MFA en NAM kantoor in Anjum

In het Friese Anjum openen vandaag, donderdag 22 maart 2018, formeel de deuren van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) en het nieuwe NAM kantoor. Zo’n 150 genodigden zijn aan het einde van deze middag getuige van de officiële opening, door NAM-directeur Gerald Schotman en Sjouke Faber van de Stichting MFA.  

 

Na jarenlange voorbereiding startte in maart 2017 de bouw van de nieuwe MFA aan de Mounebuorren in Anjum. Het Friese dorp kreeg met de voltooiing van het pand een geheel nieuw dorpshart. De Multifunctionele Accommodatie en het nieuwe NAM-kantoor vormen middenin het dorp een unieke combinatie. De MFA vervult een centrumfunctie voor de regio: behalve het dorpshuis, huisvest het pand onder meer een huisartsenpraktijk, kinderopvang, fysiotherapie, thuiszorgkantoor en een kapper.

 

Regionaal betrokken

Voor de medewerkers van NAM zijn 50 werkplekken gecreëerd. NAM is al tientallen jaren actief in Noordoost Fryslân met het winnen van aardgas uit kleine gasvelden. Vanuit het kantoor in Anjum coördineert NAM voortaan de gaswinning voor de kleine velden in deze regio. 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM plaatst GPS-antennes in Groningen

NAM plaatst de komende weken 30 GPS-antennes op en rondom het Groningen-gasveld. Met de GPS-antennes wordt de bodemdaling van het Groningen-gasveld gemonitord. De meetgegevens worden gebruikt voor de risicostudies in het kader van de aardbevingen.

 

Metingen op één locatie maken het mogelijk om direct bodemdalingsresultaten te vergelijken. Eventuele meetverschillen worden besproken met onder meer Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

 

Het plaatsen van de GPS-antennes maakt deel uit van de metingen die worden verricht in het kader van het zogeheten Study and Data Acquisition Plan van NAM, onderdeel van het Winningsplan 2016.

 

De GPS-units worden waar mogelijk binnen de omheining van bestaande mijnbouwlocaties geplaatst. De units moeten opereren zonder last te hebben van trillingen, zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door lokaal verkeer. 

 

Lees verder op NAM.nl voor meer informatie over het plaatsen van de 30 GPS-antennes. 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM in gesprek in Hardenberg

Regelmatig gaat NAM in de gemeente Hardenberg in gesprek over de gaswinning in Hardenberg en de mogelijke gevolgen daarvan. Zo is NAM deze week aanwezig bij drie jaarvergaderingen, van het plaatselijk belang van de dorpen Oud-Lutten, Hoogenweg en Lutten.

 

Eind 2017 diende NAM een vernieuwde versie in van het Winningsplan voor vier van de acht gasvelden in de gemeente Hardenberg. Door recente berichtgeving in de lokale media werden er in Hardenberg veel vragen gesteld over de actuele gaswinning. Om mogelijke onrust onder bewoners weg te nemen, werd NAM uitgenodigd bij de jaarvergadering van drie verenigingen van Plaatselijk Belang. Maandag 19 maart lichtten NAM-medewerkers de activiteiten van NAM toe in Oud-Lutten. Donderdag 22 maart en vrijdag 23 maart is NAM aanwezig in respectievelijk Hoogenweg en Lutten.     

 

Kleine gasvelden

NAM wint gas uit 220 kleine gasvelden in Nederland, onder andere bij Hardenberg. Al bijna 70 jaar heeft NAM een vergunning om gas te winnen in de gemeente Hardenberg. Het risico op aardbevingen door gaswinning is hier laag. 

 

Lees op onze website  meer over gaswinning in Hardenberg, het belang van de kleine gasvelden of bekijk de animatie hierover.  

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Heropening Dorpshuis Borgsweer

Vrijdag 16 maart 2018 opende de historische kerk in het Groningse Borgsweer opnieuw zijn deuren. Mede dankzij het project ‘Elk dorp een duurzaam dak’ werden de torenspits en het dak van de kerk vervangen. Ook werd het interieur grondig gerenoveerd. De kerk is al ruim 30 jaar in gebruik als dorpshuis.

 

Met een druk op de knop opende burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl het dorphuis, waarna de Groningse vlag in top ging en het bordje Dorpshuis Borgsweer nummer 36 tevoorschijn kwam. Een toekomstbestendige ontmoetingsplek is van groot belang voor de leefbaarheid. Zeker omdat in Noordoost-Groningen steeds meer voorzieningen uit dorpen verdwijnen. Ontmoeting bevordert niet alleen de sociale samenhang, maar zorgt ook dat er gezamenlijke initiatieven ontstaan.

 

Elk dorp een duurzaam dak

Het programma 'Elk dorp een duurzaam dak' ondersteunt dorpen in de negen Groningse aardbevingsgemeenten om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. In dorpen waar nog niet zo’n plek is, helpt het programma bij het opzetten van een nieuwe ontmoetingsplek.

 

Kansrijk Groningen

Elk dorp een duurzaam dak is onderdeel van Kansrijk Groningen. Dit programma wordt uitgevoerd door Groninger Dorpen en gefinancierd door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Leerlingen Roelof van Echtencollege Hoogeveen adviseren over NAM-locatie

“Plaats biogasinstallaties op NAM-locaties die zijn aangesloten op de gasbehandelingslocatie Ten Arlo in Hoogeveen, en transporteer dat gas van die locaties naar Ten Arlo."Dat adviseerden Louise, Robbert en Iris (zie foto), leerlingen uit 6 vwo van het Roelof van Echtencollege (RvE) in Hoogeveen. Zij presenteerden woensdag 21 maart op school hun profielwerkstuk aan medeleerlingen, ouders en vertegenwoordigers van NAM.

 

De eindexamenleerlingen werkten de afgelopen maanden aan een uitgebreid werkstuk over een mogelijk toekomstige rol van locatie Ten Arlo in de energietransitie. Het profielwerkstuk (PWS) is een praktische opdracht voor eindexamenleerlingen havo en vwo. Het werkstuk dient als een soort 'meesterproef'.

 

Jet-Net

Het RvE is een de scholen die NAM in het kader van Jet-Net ondersteunt. Het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, Jet-Net, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Jet-Net beoogt havo- en vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. In totaal zijn 97 ondernemingen, 185  havo/vwo scholen en 45 partners verbonden aan Jet-Net.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer