NAM in beroep bij Raad van State: ‘Overheid, schep heldere kaders gaswinning Groningen’

Het veilig produceren uit het Groningen-gasveld is een gemeenschappelijk belang van alle betrokkenen, de bewoners voorop. Dat vereist heldere kaders die recht doen aan het belang van veiligheid, het zoveel mogelijk beperken van schade en het zorgdragen voor leveringszekerheid. Met het Wijzigingsbesluit lijkt de Minister de eerder geaccepteerde kaders op het gebied van veiligheid los te laten. Dat schept fundamentele onduidelijkheid. Daarom heeft NAM de Raad van State gevraagd om het besluit van de Minister op dit punt te beoordelen.

Volgens het Wijzigingsbesluit is het niet mogelijk om op basis van de beschikbare kennis vast te stellen dat wordt voldaan aan de veiligheidsnorm. 

“Dit verrast ons, want deze uitspraken staan haaks op het door diezelfde overheid vorig jaar goedgekeurde Winningsplan”, aldus NAM-directeur Gerald Schotman. “Wij zijn van mening dat met de huidige gaswinning wordt voldaan aan de geldende veiligheidsnorm. Gezien de uitspraken in het Wijzigingsbesluit zijn we nu in de situatie aanbeland waar niemand bij gebaat is. Daarom heeft NAM de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gevraagd om het besluit van de Minister op dit punt te beoordelen. Het is voor ons cruciaal om te weten binnen welke kaders wij dienen te blijven in onze rol als producent.”


Lees het volledige bericht ove het beroep dat NAM aantekent bij de Raad van State op de website van NAM.

De zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt plaats op 13 en 14 juli, 2017 in Den Haag. Meer informatie is te vinden op www.raadvanstate.nl.

 


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
5G Field lab van start in Groningen

In Groningen opende woensdag 28 juni het 5G-lab, een initiatief van Economic Board Groningen. Het gebied rond Loppersum is het allereerste landelijk gebied ter wereld waar 5G wordt getest.

5G is de nieuwste generatie mobiele communicatie, een nog sneller mobiel netwerk, tot wel 100 keer sneller dan het 4G netwerk. De Economic Board Groningen wist internationale bedrijven ervan te overtuigen dat Groningen een prima testlocatie zou zijn voor het nieuwe netwerk.  De komst van 5G naar Groningen biedt kansen voor werkgelegenheid in de regio.

Betrokken telecombedrijven zetten het zogenoemde 5G Field lab op om de nieuwe technologie en de mogelijkheden van het nieuwe netwerk zo goed mogelijk te testen. Er worden onder meer testen gedaan met het gebruik van sensoren in de akkerbouw, ondersteuning bij de zorg op afstand en zelfrijdende voortuigen.

Voor het programma van de Economic Board Groningen is € 97,5 miljoen euro beschikbaar. NAM draagt hier € 65 miljoen aan bij, de Provincie Groningen € 32,5 miljoen.

Lees meer over de Economic Board Groningen of 5G Field lab.   


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Ondertekening Green Deal Ultra Diepe Geothermie

Maandag 19 juni 2017 ondertekenden de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur & Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven de Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG).

NAM is er trots op een bijdrage te leveren aan een van de zeven consortia, het consortium UDG Haven Rotterdam. Elk van de zeven consortia bestaat uit een groep partijen die zich samen ten doel hebben gesteld om binnen afzienbare tijd op een bepaalde locatie in Nederland een UDG project te ontwikkelen.  

Deze Green Deal behelst de haalbaarheidsstudie en is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie.

 

Lees meer over de ondertekening van de Green Deal op NAM.nl.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Meer dan 25.000 bezoekers bij Sail Den Helder 2017

Den Helder stond van vrijdag 23 juni tot en met zondag 25 juni in het teken van Sail en de Marinedag. NAM was aanwezig als partner van Summerlabb, het reizende duurzaamheidslab. Summerlabb combineert wetenschap en live muziek op festivals en besteedt aandacht aan innovaties op het gebied van energie, water en lichtgebruik.   

Op een unieke plek in de haven, midden op het offshore boorplatform De Paragon C462, presenteerde NAM zichzelf tijdens Sail Den Helder. De interesse was enorm. Meer
dan 25.000 bezoekers namen een kijkje op het offshore platform. 

Gaswinning op zee
Van al het Nederlandse aardgas wordt circa 30 % op zee gewonnen. Door het verduurzamen en vernieuwen van platforms dringt NAM het energieverbruik en de uitstoot van CO2 en emissies sterk terug en nemen de onderhoudskosten af. Zo werd in mei zo’n 60 kilometer ten noordwesten van Den Helder een innovatief platform geplaatst, een zogeheten monotower op één pijler, dat met windturbines en zonnepanelen zelf energie opwekt om gaswinning mogelijk te maken. Bekijk de video over de installatie van dit platform.

Meer informatie

Lees op onze website meer over Sail in Den Heldergaswinning op zee, schoon en efficiënt produceren op zee of bekijk de film over het vereenvoudigen van offshore platforms.  


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
On tour door Noordoost Fryslân

De NAM-infotruck reed van dinsdag 20 juni tot en met vrijdag 23 juni door Noordoost Fryslân. In 4 dagen werden 8 plaatsen bezocht. Doel van de tour was om met inwoners in gesprek te gaan over gaswinning. 

NAM is al tientallen jaren actief in Noordoost Fryslân met het winnen van aardgas uit kleine gasvelden. Tijdens de tour werden goede gesprekken gevoerd in plaatsen waar NAM een gaswinningslocatie heeft én in de directe omgeving daarvan.

Lees op de website van NAM meer over de informatietour door Noordoost Fryslân en gaswinning uit de kleine gasvelden. Of bekijk de animatiefilm over het belang van gaswinning uit de kleine gasvelden.   

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer