Compressed Air Energy Storage (CAES); waar staan we?

Met hun innovatieve oplossing CAES voor het grootschalig opslaan van duurzame energie, won Storelectric Ltd. uit het Verenigd Koninkrijk een aantal maanden geleden de NAM70 Challenge. Sindsdien is er in samenwerking met het NAM Energietransitieteam, met leden vanuit de hele organisatie, veel gebeurd. Tijd voor een update.

 

De winnende innovatie: Compressed Air Energy Storage (CAES)

De door Storelectric voorgestelde technologie betreft het zogenoemde Compressed Air Energy Storage (CAES). In de vorm van samengeperste lucht kan een overschot aan wind- of zonne-energie opgeslagen worden voor momenten dat de wind niet waait of de zon niet schijnt. De samengeperste lucht wordt onder de grond opgeslagen. Op het moment dat de opgeslagen energie nodig is wordt de lucht weer vrijgelaten waarbij energie opgewekt wordt.

 

Grootschalige opslag energie cruciaal 
Opslag is een van de grote uitdagingen rondom duurzame energie. De zon schijnt in de zomer en overdag, terwijl de grootste vraag naar energie ‘s avonds en in de winter is. Belangrijk dus om daarvoor een duurzame oplossing te ontwikkelen, dat niet alleen op de NAM-systemen werkt, maar uiteindelijk breder ingezet kan worden.

 

In de afgelopen maanden hebben Storelectric en het NAM Energietransitieteam hard gewerkt om te kijken hoe de ideeën vormgegeven kunnen worden. Storelectric werkt op dit moment voortvarend aan een haalbaarheidsstudie voor hun innovatieve idee. We verwachten dat de haalbaarheidsstudie deze zomer zal worden opgeleverd.

 

NAM lid van Energy Storage NL
Omdat de NAM veel potentie ziet in het ondergronds opslaan van energie, is de NAM ook lid geworden van Energy Storage NL. Dit is het centrale platform in Nederland voor kennis en ‘best practices’ op het gebied van energieopslag en conversie. De NAM wil in samenwerking met ESNL en haar leden bereiken dat grootschalige energieopslag in Nederland ontwikkeld kan worden.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Afsluiten oude gasput Monster afgerond

De werkzaamheden aan de oude gasput in Monster zijn nagenoeg afgerond. Na het aanbrengen van de laatste afsluitende cementplug op 21 maart, is inmiddels de boortoren afgebouwd. Dinsdag 2 april startte de verwijdering van de geluidswand. Dit duurt enkele dagen.

 

Tijdens een informatieavond voor omwonenden heeft de NAM de afrondende werkzaamheden toegelicht. Om er zeker van te zijn dat de werkzaamheden goed zijn verlopen, zal de NAM de locatie nog drie maanden monitoren. Op het terrein bevindt zich nu alleen nog een asfaltvloer met goten en met meetapparatuur op de afdichtingsplug. Als blijkt dat er inderdaad geen gas meer lekt uit de oude put, zal de NAM de locatie helemaal opruimen en overdragen aan de gemeente Westland.

 

Tot eind jaren negentig was het terrein aan de Molenslag in Monster van de NAM, die daar olie en aardgas won. Dat een NAM-locatie zo dicht bij woningen staat, is overigens een uitzondering. Na het beëindigen van de winning sloot de NAM de putten af volgens de toen geldende procedure. In 2017 werd tijdens een onderzoek echter een kleine hoeveelheid methaangas aangetroffen. De NAM heeft toen met de gemeente en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) afgesproken de put te herstellen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Koning bezoekt warmtenetproject Energie-erf Ameland

Koning Willem-Alexander bracht 26 maart een verrassingsbezoek aan Terschelling en Ameland. Op Ameland bezocht de koning onder meer vakantiepark Klein Vaarwater. Daar liet hij zich informeren over de ontwikkeling van het Energie-erf, een duurzaam warmtenet waar de NAM ook bij is betrokken.

 

Het thema van het koninklijke bezoek was ‘Samen Doen’: de koning wilde meer te weten komen over duurzame, collectieve initiatieven van burgers en coöperaties. Klein Vaarwater wil over tien jaar energieneutraal zijn. Een van de duurzaamheidsinitiatieven is het Energie-erf waaraan Klein Vaarwater werkt samen met gemeente Ameland, Eneco, Nedstack en de NAM.

 

Het Energie-erf moet een wijkcentrale worden die de geleidelijke transitie van fossiel naar groen gas en waterstof demonstreert in een bestaand decentraal warmtenet. Namens het samenwerkingsverband gaven Roel van de Pas van Nedstack en Paul Kieft van NAM’s Energie Transitie Team een presentatie.

 

Samen op Ameland
“We sloten de dag af bij een visualisatie van de wijkcentrale.” vertelt Paul Kieft. “De koning wenste ons succes en stelde dat hij de volgende keer het resultaat graag wilde zien. Het was een bijzonder publiek voor een bijzonder initiatief en een mooie dag voor ondernemerschap. Dat doen we samen op Ameland.”

 

(Foto: Amelandfoto)

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Theaterserie ‘Veur Aaltied’ in tien Groninger kerken

De theaterserie ‘Veur Aaltied’ start vrijdag 12 april in Usquert. Tien Groninger kerken zijn het komende half jaar om de beurt het podium voor een eigen voorstelling. De NAM is een van de financiers.

 

Met ‘Veur Aaltied’ laten Stichting Pandeon en Stichting Oude Kerken zien hoe bijzonder de vaak middeleeuwse Groninger kerken en hun orgels zijn. De verhalen over mensen die zijn begraven in en rond de kerken vormen de basis voor de tien heel verschillende voorstellingen. Ze zijn een aanzet om de kerken weer een plek midden in het dorp te geven.

 

Spelshow
De eerste voorstelling, getiteld ‘Voor altijd’, is op 12, 13 en 14 april te zien in Usquert. “Het is een spelshow met Demon, de duivel, als spelleider”, vertelt Van der Wijk, schrijver en regisseur van deze voorstelling. “Hij stelt drie doden de vraag of ze hun leven opnieuw zouden willen leven, maar dan ook helemaal, met alle mooie dingen, maar ook alle verdriet.”

 

Tien voorstellingen in tien kerken
De andere negen theatervoorstellingen spelen van april tot oktober in achtereenvolgens Kloosterburen, Thesinge, Sappemeer, Noordbroek, Krewerd, Loppersum, Woltersum, Visvliet en Nuis. Meer informatie vindt u op de website van Veur Aaltied.

 

NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma
De NAM draagt bij vanuit het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma. Met dit programma investeert de NAM in regio’s waar we actief zijn.

 

Lees ook het interview met schrijver en regisseur Nico van der Wijk in de Noorderkrant.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Lutten heropent speeltuin met nieuw schip

Kinderen uit Lutten hebben hem alvast getest: een groot houten speelschip. Op vrijdag 5 april is de feestelijke heropening van de opgeknapte speeltuin de Flierefluiters in Lutten. De NAM heeft financieel bijgedragen aan het schip.

 

Er is geschilderd, gras gezaaid, gerepareerd, gebouwd; dankzij sponsors en vele vrijwilligers is de speeltuin van Lutten weer mooi en veilig. Bovendien zijn er nieuwe aanwinsten. Wie fit wil worden of blijven, kan terecht in de beweegtuin met vijf toestellen. Ook herleven oude tijden met het speelschip dat vrijwilligers zelf hebben geplaatst. “Jaren geleden stond er ook een enorm houten schip”, vertelt Linda Schutte van de speeltuinvereniging. “Helaas moest die wegens houtrot worden verwijderd. Nu kunnen de kinderen spelen op een zelfde soort schip als waar hun ouders vroeger op speelden!”

 

Speeltuin als ontmoetingsplek
De speeltuin is belangrijk voor het Overijsselse dorp. Linda Schutte: “Het is een sociale plek, waar alle kinderen en hun ouders en opa’s en oma’s elkaar ontmoeten.”

 

Steek energie in de buurt
De bijdrage van de NAM komt nog uit Steek Energie in de buurt, editie Hardenberg. Met ‘Steek energie in de buurt’ steunt NAM buurtinitiatieven in steeds een andere regio waar we actief zijn.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer