Afslag van mogelijk verontreinigde grond op Ameland

Tijdens een zware storm is een grote hoeveel zand weggespoeld bij een voormalige NAM-locatie op Ameland. NAM zal zodra het hoge water gezakt is de nooddijk herstellen.

 

In 2018 is in overleg met Rijkswaterstaat een nooddijk van bigbags aangelegd om de plek te beschermen bij hoogwater. De zware storm van dinsdag 8 januari in combinatie met springtij heeft een deel van de zandfundatie en nooddijk weggeslagen. Zodra het hoge water is gezakt, herstelt NAM de nooddijk. NAM onderzoekt of ook verontreinigde grond is weggespoeld.
De locatie wordt voor maart opgeruimd.

 

Boorwerkzaamheden
De locatie is in de jaren zestig door NAM aangelegd als gaswinningslocatie. Uiteindelijk heeft er nooit gaswinning plaatsgevonden, maar is er tijdens boorwerkzaamheden in het verleden wel verontreiniging van diesel en barium opgetreden.

 

Kijk ook op de website van NAM.


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Lekkage op NAM-locatie Collendoornerveen

Op de NAM-locatie Collendoornerveen heeft zich in de ochtend van 2 januari 2019 een lekkage voorgedaan. Uit een installatie is ongeveer 1 m3 vloeistof gelekt die gebruikt wordt om gas te ontzwavelen. Daarvan is een kleine hoeveelheid in de naastgelegen sloot terecht gekomen. De sloot is inmiddels weer schoon.

 

Na het constateren van de lekkage is de installatie automatisch stopgezet en zijn maatregelen genomen om verdere verspreiding van de vloeistof te voorkomen. De opruim- en schoonmaakwerkzaamheden zijn meteen opgestart. De sloot is inmiddels weer schoon en er wordt gecontroleerd of alle vloeistof inderdaad is weggehaald.

NAM heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na het incident geïnformeerd. Daarnaast is afstemming gezocht met andere betrokken instanties zoals de gemeente Hardenberg en Waterschap Vechtstromen. Ook heeft NAM de omwonenden en de landeigenaar geïnformeerd.

 

Onderzoek
NAM betreurt de lekkage. De installatie was sinds een half jaar in gebruik. Het interne onderzoek naar de oorzaak van de lekkage is uiteraard meteen begonnen. SodM controleert het onderzoek.

 

Ontzwavelingsvloeistof
Met ontzwavelingsvloeistof wordt waterstofsulfide (H2S) uit aardgas gehaald. In sommige velden in Overijssel en Zuid-Drenthe zitten lage concentraties H2S van nature in het aardgas. Aardgas met H2S noemen we zuur gas, wat zonder behandeling niet geschikt is voor het landelijke gasnetwerk.

 

De lekkage was ook bekend gemaakt op de website van NAM.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM verlengt Nieuwbouwregeling met zes maanden

NAM heeft de Nieuwbouwregeling met zes maanden verlengd tot en met 30 juni 2019, op verzoek van de Minister van Economische Zaken en Klimaat. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zal op verzoek van de minister vanaf 14 januari 2019 het loket van deze regeling verzorgen.

 

NAM-directeur Johan Atema: “Wij verwachten dat deze verlenging eenmalig is en dat vanaf 1 juli 2019 NAM geen rol meer zal spelen in de Nieuwbouwregeling.” De minister wil in deze overgangsperiode onderzoeken hoe tot een publiekrechtelijke regeling te komen waarin NAM volledig op afstand staat.

 

Nieuwbouwregeling
De Nieuwbouwregeling is begin 2014 van start gegaan. De regeling biedt technische en financiële ondersteuning voor nieuwbouw in het aardbevingsgebied in Groningen. De Nieuwbouwregeling liep eigenlijk af op 23 december 2018.

 

Kengetallen Nieuwbouwregeling
Vanuit de regeling is in de afgelopen jaren nieuwbouw ondersteund van 5.380 woningen en 52 gebouwen zonder woonbestemming, zoals scholen, ziekenhuizen en bedrijfsruimten. In totaal is circa €180 miljoen toegekend. NAM heeft op dit moment nog ongeveer 147 projectaanvragen in behandeling, goed voor nog eens 1.900 woningen en 31 gebouwen zonder woonbestemming.

 

Verdere informatie
Lees meer over de feiten en cijfers op de website van NAM. Meer informatie over de Nieuwbouwregeling staat op de website van de Nationaal Coördinator Groningen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Buurthuis Den Helder zet grote stap richting energieneutraal

73 zonnepanelen voorzien sinds december 2018 MFC West End in Den Helder van energie. NAM heeft aan de kosten bijgedragen.

 

In voorgaande jaren werden al de lampen vervangen door led-verlichting en het dak geïsoleerd. Nu ook de zonnepanelen op het dak zijn geplaatst, is het multifunctioneel centrum een eind op weg naar energieneutraliteit.

 

Vrijwilligers en donateurs
Bij de totstandkoming van het project ‘MFC West End Energieneutraal’ zijn vele vrijwilligers betrokken die MFC West End een warm hart toedragen, zodat de kosten beperkt bleven. Het project was financieel mogelijk door NAM en VSB Fonds.

NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid
NAM heeft bijgedragen vanuit het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma. Met dit programma investeert NAM in de regio’s waar het bedrijf actief is.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
9 voor profielwerkstuk over invloed NAM op Schoonebeek

Twee VWO-leerlingen kregen een 9 voor hun profielwerkstuk over de invloed van oliewinning op het Drentse dorp Schoonebeek.

 

Ilonka Heegen en Nick Zwiers doen 6 VWO aan De Nieuwe Veste in Coevorden en wonen in Schoonebeek. “Toen ons op de basisschool werd verteld dat het zwembad in Schoonebeek er gekomen is met geld van NAM, lieten we dat voor wat het was. Nu we wat ouder zijn, begon het toch wel interessant te worden waarvoor de oliewinning nog meer heeft gezorgd”, verklaart Ilonka de onderwerpkeuze. Een profielwerkstuk is het belangrijkste werkstuk in het voortgezet onderwijs.


Conclusie onderzoek
NAM is in 1947 opgericht na de ontdekking van een olieveld bij Schoonebeek. De twee leerlingen onderzochten de invloed van de oliewinning op de infrastructuur en ook op de welvaart en de bevolking van Schoonebeek. Hun conclusie is dat die invloed zeer groot is geweest. Want of je nu een duik neemt in het zwembad, een rondje fietst rond het dorp of brood haalt bij de bakker, je komt NAM niet alleen tegen in de vorm van ja-knikkers of hoogrendementspompen.


Voorzieningen
Met de komst van NAM werd de basis gelegd voor de hedendaagse infrastructuur. Voor het vervoeren van de olie is door de jaren heen gebruik gemaakt van water, weg en spoor. Ook kwamen de eerste voorzieningen naar het dorp, profiteerden plaatselijke ondernemers van de komst van NAM en vonden inwoners er werk. Een opvallend gebouw is ‘De Boô’, voorheen een recreatiecentrum voor NAM-medewerkers. NAM gebruikt het nog als kantoor en er is een multifunctioneel speelterrein bij gekomen.

 

Nick en Ilona presenteerden hun profielwerkstuk 18 december in een mobiel kantoor van NAM dat bij de school was opgesteld.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
GasTerra brengt film ‘Morgenland’ uit over energietransitie

GasTerra heeft een korte animatiefilm laten maken over de omvang, uitdagingen en kansen van de energietransitie: Morgenland.

 

De energietransitie is de grootste uitdaging in deze tijd. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Voor welke duurzame energiesoorten kiezen we? Wat verandert er in onze leefomgeving? In ‘Morgenland’ legt GasTerra (groothandelaar in aardgas en groen gas) in 12 minuten uit voor welke ontwikkelingen en keuzes we staan. De film is geschikt voor alle leeftijden en opleidingsniveaus. Het is het verhaal van een samenleving die verandert en die iedereen uitnodigt om mee te doen.

Gasterra wil met de film bijdragen aan bewustwording over de klimaatverandering en de energietransitie.

 

Film en lesmateriaal
‘Morgenland’ is te bekijken en downloaden op www.morgenlandfilm.nl. Aanvullend is hier ook gratis lesmateriaal te vinden, voor basisschool, voortgezet onderwijs en andere belangstellenden.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer