NAM deelnemer bij congres Offshore Energy
 

De NAM nam 8 oktober deel aan de Offshore Energy Conference in Amsterdam. Allerlei bedrijven uit de offshore industrie kwamen bijeen om kennis te delen of op te doen over ontwikkelingen en mogelijkheden voor energie op zee.

 

Het platform Offshore Energy organiseert jaarlijks een internationale beurs met ruim 500 exposanten en themasessies. Martijn Kleverlaan (manager energietransitie NAM) leidde een sessie over de toekomst van energiesystemen op zee, waarin CO2-opslag, waterstof en elektrificatie aan de orde kwamen. Esther Vermolen (opportunity manager energy storage bij NAM) vertelde tijdens deze sessie over CCS: de afvang en offshore opslag van CO2 in lege gasvelden en de rol die de bestaande infrastructuur van de NAM hierbij kan spelen.

 

Energietransitie en de Noordzee
De NAM wint al veertig jaar gas op de Noordzee. Nu gaswinning op land snel terugloopt, wordt de offshore productie nog belangrijker. Daarnaast houdt de NAM zich bezig met kansen voor nieuwe energie op de Noordzee, zoals de elektrificatie van gaswinning, het aansluiten van platformen op windparken en het produceren van waterstof. NAM wil leverancier worden van nieuwe energiesystemen.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer