Sectortafels Klimaatakkoord gestart; NAM praat mee

In maart 2018 gaf minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het startschot om met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden in gesprek te gaan over een nieuw Nederlands Klimaatakkoord. Hij richtte hiervoor zogenoemde sectortafels in. Ook NAM praat hier mee.

 

Na de afspraken in Parijs is er in Nederland een nieuw Klimaatakkoord nodig, met één centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen/CO2 in Nederland in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. De minister wil deze zomer op hoofdlijnen tot afspraken komen over de wijze waarop Nederland deze doelstelling wil behalen. De tweede helft van het jaar worden deze afspraken uitgewerkt in concrete programma's. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019. 

 

Sectortafels

"Alle partijen hebben elkaar nodig om deze grote opgave tot een succes te maken”, aldus minister Wiebes. Zo’n honderd bedrijven en organisaties praten daarom in het Klimaatberaad én aan de sectortafels mee over de volgende thema’s: Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Industrie en Landbouw en landgebruik. Elke sectortafel heeft een onafhankelijke voorzitter en behandelt ook een aantal subthema’s. NAM praat bijvoorbeeld mee over onderwerpen als ‘Noord-Nederland’ en ‘Meer Duurzame Opwek in de Bebouwde Omgeving’.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Toelichting op zienswijze Mijnbouwwet

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Mijnbouwwet en de Gaswet betreffende minimalisering gaswinning uit het Groningenveld’ aangeboden ter consultatie.

 

Als belanghebbende heeft NAM hierop een zienswijze ingediend. NAM steunt de uitgangspunten van het wetsvoorstel van de minister en vraagt op een aantal onderdelen van het wetsvoorstel verduidelijking.

 

Om elk misverstand weg te nemen, NAM loopt niet weg voor haar financiële aansprakelijkheid voor schade ontstaan door mijnbouwactiviteiten, nu en in de toekomst.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Aanbesteding voor het permanent afsluiten van 71 putten

Hergebruik en/of opruimen van NAM infrastructuur wordt een steeds belangrijker thema voor NAM. Na het sluiten van de GZI in Emmen en mogelijk duurzame herbestemming via GZI-Next is nu een belangrijke volgende stap gemaakt.

 

Voor het permanent afsluiten van 71 putten in Noordoost-Nederland is NAM nu op zoek naar een professionele partner. NAM is hiervoor een aanbesteding gestart. De interesse voor deze omvangrijke klus is groot. Geïnteresseerde ondernemingen dienen uiterlijk in mei hun voorstel in. Op basis daarvan gunt NAM de opdracht in het derde kwartaal van 2018.  

 

Strategie 5 jaar vooruit

De basis voor de aanbesteding is een strategie die 5 jaar vooruit kijkt, met als doel de putten veilig en efficiënt op te ruimen. Een belangrijk onderdeel is om een mobiele installatie te gebruiken, een zogenaamde Plug & Abandon (P&A) unit. Deze vervangt het gebruik van een meer kostbare boortoren die nu veelal nog wordt ingezet bij het opruimen van putten en eigenlijk te groot is.

 

Daarnaast sluit de 'P&A strategie' aan bij NexStep; het breed gedragen initiatief van Nederlandse olie- en gasindustrie dat hergebruik en samenwerking bij het ontmantelen van olie- en gaslocaties stimuleert. Voor meer informatie zie www.nexstep.nl.

 

Veilig en verantwoord

Het veilig en verantwoord opruimen van haar locaties, beschouwt NAM als een topprioriteit. Dit gebeurt volgens wettelijke regels en richtlijnen, onder toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).  

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Experiment met Groningse aardbeving in Japan

In Japan wordt begin mei een aardbeving nagebootst in het laboratorium van NIED, het National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience. Het gaat om een grootschalig wetenschappelijk experiment van NAM met gepulvariseerd gesteente. Dit gesteente heeft dezelfde samenstelling als de ondergrond van het Groningen-gasveld. 

 

Het experiment vindt plaats op ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van Tokyo, onder leiding van professor Chris Spiers, van de Universiteit van Utrecht. Spiers is een autoriteit op het gebied van laboratorium experimenten naar compactie en aardbevingen.“Er zijn wel experimenten op zeer kleine schaal uitgevoerd maar dit is heel groot, het is uniek”, stelt Spiers. “De beste wetenschappers uit de wereld zijn er bij.”

 

NAM laat het experiment in Japan uitvoeren om meer kennis te vergaren over wat er op drie kilometer onder de grond in Groningen gebeurt. Hoofd aardbevingsonderzoek Jan van Elk van NAM: "De gasproductie in Groningen neemt de komende jaren verder af, de seismiciteit dus ook. Desondanks blijven we onderzoek doen, met het doel de aardbevingen zo goed mogelijk te begrijpen en zo ook risico’s zo veel  mogelijk te beperken." 

 

Lees op NAM.nl meer over dit unieke experiment in Japan.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM presenteert jaarrekening 2017

NAM presenteerde donderdag 12 april haar jaarrekening over 2017. Belangrijkste cijfers zijn een omzet van 3,4 miljard euro en een winst van 497 miljoen euro. Eenmalige baten, zoals de verkoop van een pijpleiding, een positieve uitkomst van een prijsarbitrage door GasTerra met betrekking tot leveringen uit voorgaande jaren en een eenmalige fiscale bate, vormden onderdeel van de winst.

 

Door productiebeperkingen en de hogere kosten van het aardbevingsprogramma, staan de resultaten van het Groningen-gasveld in 2017 onder druk. In 2017 droeg NAM, mede namens partners, een totaalbedrag van iets meer dan 2,8 miljard euro af aan Nederlandse overheden.

 

NAM heeft afgelopen jaar haar dividendbeleid herzien met als resultaat dat NAM dividendbetalingen heeft opgeschort en over 2017 geen slotdividend heeft uitgekeerd. NAM keerde over het afgelopen jaar 613 miljoen aan dividend uit, inclusief een slotdividend over 2016 van 183 miljoen euro. Op dit moment keert NAM geen dividend meer uit en versterkt daarmee haar kaspositie.

 

Dit laatste punt zorgde nog voor enige politieke ophef; sommige politici suggereerden dat NAM zich niet aan de afspraken zou houden om geen dividend meer uit te keren. NAM heeft eind 2017 haar dividendbeleid herzien met als resultaat dat NAM verdere dividendbetalingen aan haar aandeelhouders, inclusief een slotdividend 2017, heeft opgeschort. Dit hebben NAM en haar aandeelhouders ook aangegeven tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer in januari dit jaar.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Groningse dorpshuizen ontvangen NAM Energiepaneel

Vijftien Groningse dorpshuizen ontvangen vrijdag 20 april 2018 een energiepaneel. De dorpshuizen kregen de afgelopen tijd, in het kader van het programma Elk Dorp een Duurzaam Dak, zonnepanelen op het dak. Het energiepaneel laat precies zien hoeveel energie er is opgewekt met hulp van die zonnepanelen.  

 

Het programma Elk Dorp een Duurzaam Dak ondersteunt dorpen in de negen Groningse aardbevingsgemeenten ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. Een toekomstbestendige ontmoetingsplek is van belang voor de leefbaarheid.

 

Groninger Dorpen
De panden worden bijvoorbeeld toekomstbestendiger gemaakt door te investeren in duurzaamheid. Dit verlaagt de energielasten en zo blijft een pand makkelijker te exploiteren. Vereniging Groninger Dorpen coördineert en begeleidt Elk Dorp een Duurzaam Dak’Zij reiken samen met een vertegenwoordiger van NAM de NAM energiepanelen uit. Alle dorpen die deelnemen aan Elk Dorp een Duurzaam Dak ontvangen van NAM een energiepaneel.

 

Kansrijk Groningen

Elk Dorp een Duurzaam Dak is onderdeel van Kansrijk Groningen. Het Kansrijk Groningen programma wordt uitgevoerd door Groninger Dorpen en gefinancierd door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma. Dorpen in Groningen kunnen tot en met 2018 een aanvraag indienen voor een toekomstbestgendige ontmoetingsplek. Meer informatie, zoals de spelregels en de procedure voor aanmelden, leest u op www.elkdorpeenduurzaamdak.nl

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
In de ban van techniek

In en rondom het Drents Museum in Assen gingen bijna 100 meiden tijdens de landelijke Girlsday op 12 april 2018 aan de slag met het thema energie. Op dezelfde dag bezochten in Den Helder zo’n 1.000 leerlingen uit het basisonderwijs het Promotie Evenement Techniek (PET) bij Willemsoord.

 

‘Wat is energie eigenlijk, kun je zelf energie opwekken en wat kun je met je eigen energie voor elkaar krijgen’? Met vier praktische workshops, gingen de honderd havo- en vwo-girls uit Groningen en Drenthe op zoek naar een antwoord op deze vragen.

 

De meiden brandden zonnecellen, maakten vuurvliegjes, gingen aan de slag met gaschromotografie en spelden maken. Spelenderwijs merkten de meiden dat werken in techniek niet saai is. Een bèta- of technische opleiding is óók voor meisjes heel interessant.

 

PET Den Helder

Om jongeren al op vroege leeftijd te interesseren voor techniek, worden in de Kop van Noord-Holland zogenoemde PET-events georganiseerd. Een groot aantal technische bedrijven presenteerde zich op 12 april op Willemsoord, met interessante en leuke activiteiten voor de jongeren. Ook NAM was aanwezig, onder andere met informatie over het leven en werken op een offshore platform.  

 

Lees meer over Girlsday in Assen op NAM.nl of lees meer over PETevents op http://petevents.nl.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer