Vóór 1 juli 2018 een aanbod naar 6.000 oude schademeldingen

Elke inwoner die na 31 maart 2017 een schademelding doorgaf als gevolg van een aardbeving, kan hiervoor vanaf 19 maart 2018 terecht bij de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Op verzoek van het kabinet handelt NAM de ‘oude’ nog openstaande 6.000 schademeldingen af, van vóór 31 maart 2017.

 

Dit is afgesproken door Groningse bestuurders en het kabinet. Zij bereikten enkele weken geleden overeenstemming over een nieuw Protocol Mijnbouwschade Groningen. Het kabinet besloot de circa 6.000 openstaande schademeldingen, die nog onder het oude protocol vallen te laten afhandelen door NAM.

 

NAM heeft ingestemd met dit verzoek en zal deze schademeldingen voor 1 juli 2018 een aanbod doen om tot oplossingen te komen. Na 1 juli speelt NAM geen enkele rol meer in de afhandeling van schademeldingen. 

 

Lees meer informatie over de gemaakte afspraken over het afhandelen van schademeldingen op NAM.nl

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Kasteelborg: tweede Walk to Work Vessel in de vaart

Met de naam Kasteelborg werd het tweede Walk to Work (W2W) schip woensdag 7 maart in de vaart genomen. Dit nieuwe schip gaat, net als de Kroonborg, het onderhoud doen van onbemande platforms op de Zuidelijke Noordzee.

 

Een bestaand bevoorraadschip, een Ulstein PZ 121, werd de afgelopen maanden op de werf van Niestern Sander in Delfzijl omgebouwd tot een W2W Vessel. NAM, Shell UK  Shell UK Exploration & Production (Shell UK)* en Wagenborg Offshore Operations B.V. tekenden eind 2017 een overeenkomst over de inzet van een tweede ‘Walk to Work Vessel’. 

 

Het werken met het eerste ‘W2W-Vessel’, de Kroonborg, bleek de afgelopen jaren zeer succesvol. Technici verblijven op het schip en maken de ronde langs onbemande platforms voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Voordelen

Met de komst van de Kasteelborg is het inzetten van helikopters, om de platforms te bezoeken, helemaal niet meer nodig. Naast de efficiency en logistieke voordelen heeft dit ook een positief effect op het milieu.

 

Lees op NAM.nl meer over deze tweede Walk to Work Vessel

 

*NAM en Shell UK werken samen in de uitvoeringsorganisatie aan de gaswinning op de Zuidelijke Noordzee

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Olieleiding bij Berkel verwijderen

Langs de Schieveensedijk en de Doenkade bij Berkel startte NAM in februari met het verwijderen van een drie kilometer lange, ongebruikte olieleiding. De werkzaamheden maken deel uit van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe snelweg, de A16 Rotterdam.

 

De werkzaamheden verlopen tot op heden zonder problemen of overlast: de leiding wordt getrokken, geknipt en klaar gelegd om af te voeren. Op sommige plekken kan de leiding nu nog niet goed worden verwijderd. Die delen van de leiding, die gevuld zijn met stikstof om roesten te voorkomen, dichten we af. Uiteindelijk zal de aannemer, die de A16 Rotterdam realiseert, deze stukken leiding alsnog verwijderen.

 

Ter voorbereiding op de aanleg van de A16 Rotterdam, vinden er nog tot en met begin 2019 werkzaamheden plaats. Het verleggen van kabels en leidingen gebeurt door de eigenaren van die kabels en leidingen, zoals in dit geval de NAM.

 

Bezoek de facebookpagina ‘NAM in Rotterdam’ voor meer informatie over deze werkzaamheden of om actueel op de hoogte gehouden te worden.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Al 36 duurzame dorpsdaken in Groningen

Het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ kende een bijdrage toe aan Bierum, Oosteinde, Stedum, Steendam en Tjuchem  voor het realiseren van toekomstbestendige ontmoetingsplekken in het dorp. Het aantal toekenningen voor duurzame dorpsdaken komt daarmee op 36. In totaal is hier een bedrag van ruim 1.5 miljoen euro mee gemoeid. 

 

‘Elk dorp een duurzaam dak’ ondersteunt dorpen in de negen Groningse aardbevingsgemeenten om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. Dergelijke plekken zijn van belang voor het versterken van de sociale cohesie en de leefbaarheid, zeker omdat er steeds meer voorzieningen uit de dorpen verdwijnen. “Het gebouw is geen doel op zich”, licht projectleider Mayke Zandstra toe. “Het gaat vooral om het gebruik en de functie ervan voor het dorp.” Dorpen worden door het projectteam ondersteund bij de uitwerking van de plannen. 

 

Sinds de start van Elk dorp een duurzaam dak, in 2015, rondden 12 dorpen hun project af. Vrij recent vierden Schouwerzijl, Krewerd en Vierhuizen (zie foto) de heropening van hun dorpshuis.

 

Kansrijk Groningen
Elk dorp een duurzaam dak is onderdeel van Kansrijk Groningen. Het Kansrijk Groningen programma wordt uitgevoerd door Groninger Dorpen en gefinancierd door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma. Lees meer over Elk dorp een duurzaam dak op NAM.nl of op  de website van elk dorp een duurzaam dak.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NL Doet en NAM doet mee!

Ruim 100 NAM-collega’s steken vrijdagmiddag 9 maart de handen uit de mouwen tijdens NL Doet. Er wordt geklust aan 18 klussen in 5 provincies, van Anjum tot Spijkenisse en van Musselkanaal tot Echten.

 

Samen met duizenden organisaties in het land organiseert het Oranje Fonds op 9 en 10 maart 2018 NL Doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. NAM draagt de organisatie een warm hart toe en deed al meerdere malen mee aan NL Doet (zie foto). 

Lees op de website van NL Doet meer informatie over deze landelijke vrijwilligersactie.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer