NAM 70 jaar

Op 19 september 1947, 70 jaar geleden, werd de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) opgericht om olie te winnen in Schoonebeek. Later werd, eerst in Coevorden en daarna bij Slochteren, ook aardgaswinning onderdeel van de activiteiten van NAM.

Anno 2017 staat de winning van fossiele brandstoffen onder druk. We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk van energietransitie en CO2-reductie. NAM wil graag haar kennis en kunde delen om deze transitie naar duurzame energiebronnen waar mogelijk te faciliteren.

Later dit jaar staan we stil bij onze geschiedenis, onze huidige uitdagingen én onze toekomst.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Wat doet NAM met opgekochte Groningse huizen?

NAM koopt huizen op in het aardbevingsgebied in Groningen om tot een oplossing te komen bij complexe gevallen. Het gaat om woonhuizen, boerderijen, bedrijfspanden en monumenten. We krijgen veel vragen over de huizen die we gekocht hebben en wat we daarmee doen. Om die vragen te beantwoorden hebben we een aantal vragen en antwoorden daarover op onze website geplaatst.

 

NAM heeft ongeveer 75 panden in het aardbevingsgebied opgekocht. Daarvan zijn er inmiddels vijftien gesloopt en negentien weer verkocht.

 

Waarom koopt NAM huizen?

De aardbevingen die in Noordoost-Groningen voorkomen als gevolg van gaswinning zorgen voor schade. In enkele gevallen zorgen de bevingen, vaak in combinatie met een aantal andere factoren, ervoor dat huizen onherstelbaar beschadigd zijn. Dat kan reden voor NAM zijn om een huis te kopen. Het komt ook voor dat bewoners graag willen verhuizen, bijvoorbeeld omdat ze elders in het land een nieuwe baan gevonden hebben, maar dat vanwege de woningmarkt niet kunnen. Dit kan reden zijn voor NAM om deze huizen te kopen.

Lees de antwoorden op de meestgestelde vragen over opgekochte panden op NAM.nl

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Onafhankelijk omgevingsproces Ternaard

De gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen met het ministerie van Economische Zaken en NAM ingestemd met de aanpak voor een onafhankelijk omgevingsproces Ternaard. Daarbij worden, samen met inwoners en andere belanghebbenden, de voor- en nadelen en de aanpak van gaswinning in het gebied in kaart gebracht. Pas daarna volgt een besluit van het ministerie.

 

NAM wil gas winnen uit het Ternaard-veld. Gaswinningsplannen leiden vaak tot onrust, bijvoorbeeld vanwege zorgen over schade aan huizen en infrastructuur. Met het onafhankelijk omgevingsproces willen de betrokken overheden de belangen van inwoners, agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties in het gebied zo goed mogelijk borgen.

 

Omgevingsproces moet zorgen wegnemen

Het onafhankelijk omgevingsproces moet de zorgen van betrokkenen zoveel mogelijk wegnemen. Vooraf wordt geborgd dat áls gaswinning plaatsvindt, de impacts en risico’s zijn geminimaliseerd. De inzet van het omgevingsproces is dat eventuele gaswinning verenigbaar moet zijn met het ontwikkelperspectief van het gebied en daaraan kan bijdragen. Daarom worden daar voor de start van het project afspraken over gemaakt met alle belanghebbenden.

 

Pilot
Het ministerie van Economische Zaken ziet ‘Ternaard’ als pilot voor omgevingsmanagement waarin meer ruimte voor maatschappelijke betrokkenheid is. NAM wil daar als initiatiefnemer graag aan meewerken.

 

Lees het persbericht op de website van de gemeente Dongeradeel

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Uitbreiding activiteiten in Noordbeemster

Woensdag 20 september zijn omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over de uitbreiding van de activiteiten tijdens een informatiebijeenkomst in Beets. Zo’n 30 geïnteresseerden bezochten de bijeenkomst, die rustig verliep.

NAM-medewerkers van verschillende disciplines waren aanwezig om vragen beantwoorden. Het merendeel van de geïnteresseerden waren afgevaardigden van lokale politiek en verenigingen van dorpsbelangen. De gesprekken spitsten zich voornamelijk toe op het nut en de noodzaak van gas, de historie van gaswinning in de Beemster en de mogelijke gevolgen van de gaswinning.

Werkzaamheden Noordbeemster
De voorbereidende werkzaamheden op de locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster starten volgende week. Rond de eerste week van oktober arriveert de boortoren. De boring is een tijdelijke activiteit en neemt circa 50 dagen in beslag. Daarna wordt de boortoren weer afgebouwd en van de locatie verwijderd. In de maanden erna wordt de put getest, aangesloten op het bestaande productiesysteem en in productie genomen.

Meer informatie over de boring is te vinden op NAM.nl/noordbeemster

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM ondersteunt aanvullend onderzoek naar effecten bodemdaling door gaswinning Ameland

De commissie, met daarin deskundigen op verschillende vakgebieden, heeft inmiddels dertig jaar lang dit onderzoek laten uitvoeren. De Waddenacademie voert audits uit om de kwaliteit te waarborgen. De commissie rapporteert eens in de zes jaar de uitkomsten van de onderzoeken. De eerste 25 jaar zijn er geen effecten geconstateerd, in de afgelopen vijf jaar ziet de commissie echter wel effecten ontstaan. NAM besteedt veel aandacht aan deze ontwikkelingen en ondersteunt doorgang van het onderzoek, onder meer naar de effecten op broedvogels en de opslibbing van de kwelder.

Meer informatie over het symposium Monitoring bodemdaling Ameland 1986-2017 en de rapportages staat op NAM.nl en op waddenacademie.nl

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
In gesprek met onze buren in Grijpskerk, Langelo en Assen

De afgelopen twee zaterdagen gingen we in gesprek met onze buren. Op 9 september waren omwonenden van Grijpskerk welkom op onze locatie. Een week later, op 16 september, was het de beurt aan omwonenden van Langelo én waren we aanwezig op het SWAMP Festival in Assen.

In Grijpskerk en Langelo maakten respectievelijk 150 en 80 buren gebruik van de mogelijkheid om met ons in gesprek te gaan, kritische vragen te stellen en zich te laten informeren over NAMs werkzaamheden in de directe omgeving. Na ontvangst in het dorpshuis werd met de bus de naburige locatie bezocht.  

SWAMP Festival Marsdijk
Op 16 september stonden we ook met onze NAM-infotruck op het SWAMP Festival in Marsdijk. Daar beantwoordden we vragen over de recente gaswinning onder deze wijk in Assen. NAM wint al bijna 50 jaar gas uit dit gasveld. De kinderen maakten badzout op basis van aardolie, een andere grondstof die in Drenthe door NAM uit de grond gehaald wordt.

Al met al waren het drie mooie momenten om met onze buren in gesprek te gaan en hun vragen te beantwoorden onder het genot van een kop koffie.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer