Geen extra gaswinning in Drenthe

Berichtgeving in de afgelopen dagen heeft mogelijk een onjuist beeld geschetst over gaswinning door de NAM in Drenthe. Er is onder meer ten onrechte de indruk gewekt dat de NAM in Drenthe extra gas wil winnen, uit zeventien nieuwe velden. We geven graag een toelichting.

 

De (inmiddels aangepaste) berichtgeving kwam voort uit een informeel mediagesprek tijdens een bijeenkomst van de NAM in Emmen. De NAM wint in Drenthe gas uit dertien kleine velden. Ooit waren dat er dertig. NAM liet weten dat er mogelijk gas vanuit een ander punt wordt aangeboord. Het gaat daarbij echter niet om de zeventien oude velden, maar een of meer van de dertien huidige gasvelden. De zeventien oude velden zijn grotendeels leeg en ze zijn en komen niet meer in beheer van de NAM.

 

Verder werd gesuggereerd dat gaswinning niet zal plaatsvinden uit Drentse velden waar een kans is op een aardbeving met een kracht van 3.0 op de schaal van Richter. Ook dit was een misverstand. Bij gaswinning is een aardbeving nooit volledig uit te sluiten. Wel verschilt de kans per gasveld en voor elk veld geldt een seismische risicoanalyse. Mocht er daadwerkelijk een aardbeving plaatsvinden van 3.0, dan stopt de NAM meteen met de winning uit het betreffende veld.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

De Tweede Kamer wil een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Op 5 maart is een motie van Tom van der Lee (Groen Links) met het verzoek om deze enquête met algemene stemmen aangenomen. Van der Lee acht de kans reëel dat de parlementaire enquête in 2020 wordt gehouden. De NAM zal natuurlijk haar medewerking verlenen.

 

Volgens de Tweede Kamer doet een enquête recht aan gedupeerden. Ook het herstel van vertrouwen zal ermee gediend zijn als er publieke verantwoording wordt afgelegd over keuzes die door betrokken personen, organisaties en instanties zijn gemaakt. Een parlementaire enquête mag volgens de Kamer echter niet leiden tot vertraging in schadeherstel en versterking of vertraging in het tegengaan van risico’s op verdere aardbevingen en mijnbouwschade.

 

Voorwaarden
De parlementaire enquête wordt naar verwachting gestart nadat aan een aantal voorwaarden is voldaan. De beoogde uitvoeringsorganisaties - het Instituut Mijnbouwschade en het Instituut Versterkingsorganisatie – moeten zijn opgericht, wettelijk verankerd en functioneren. Ook moet de fysieke versterking van de meest risicovolle woningen structureel op gang zijn gekomen, evenals het proces van schadeafhandeling.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Elk Dorp een Duurzaam Dak feestelijk afgerond

In het vernieuwde dorpshuis van Mensingeweer is het programma Elk Dorp een Duurzaam Dak feestelijk afgerond. 69 dorpshuizen hebben een bijdrage gevraagd voor duurzame aanpassingen en 21 daarvan hebben hun project al afgerond. Elk Dorp een Duurzaam Dak is onderdeel van Kansrijk Groningen en is volledig gefinancierd door het NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma.

 

Onder andere vertegenwoordigers van dorpshuizen, gemeenten, Centrum Veilig Wonen, het beoordelingsteam en de kartrekkers van Elk Dorp een Duurzaam Dak brachten een toast uit op een succesvol programma. In totaal is een bedrag van € 2,6 miljoen toegekend aan de dorpshuizen voor verschillende bouwkundige en verduurzamingsmaatregelen. “Een programma om trots op te zijn”, zei coördinator Mayke Zandstra over Elk Dorp een Duurzaam Dak.

 

Nieuwe aanvragen
Er was € 5 miljoen gereserveerd. Het resterende deel van dit budget blijft gereserveerd voor de Groningse dorpshuizen die nog geen aanvraag hebben gedaan. Nu Elk Dorp een Duurzaam Dak is afgelopen, kunnen zij hun aanvraag rechtstreeks indienen bij het NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma.

 

Bekijk ook de website van Elk Dorp Een Duurzaam Dak.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM ruimt locatie De Wijk-5 op

NAM ruimt de komende maanden de voormalige gaswinningslocatie De Wijk-5 op.

 

Als er op een NAM-locatie geen gas- of olieproductie meer plaatsvindt, onderzoekt de NAM de mogelijkheden tot hergebruik. Als die er niet zijn, kan de locatie na verloop van tijd worden opgeruimd. Dit opruimproces wordt in een aantal fases uitgevoerd.

 

NAM-locatie De Wijk-5 (komend vanuit Hoogeveen net binnen de bebouwde kom van Echten) is al jaren niet meer in gebruik. De NAM wint er geen aardgas meer en de ondergrondse put is opgeruimd, maar de infrastructuur is er nog wel, zoals asfalt, fundaties, milieugoten, de boorkelder en hekwerken. In de komende maanden ruimt de NAM dit op. Daarna wordt het stuk land in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

 

Zeven opruimfases
Meer weten over het opruimen van locaties? Op onze website beschrijven we de zeven fases van het opruimproces.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Schoonmaakwerkzaamheden Gasselternijveen-1

De NAM is van plan om vanaf 11 maart schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren op de locatie Gasselternijveen-1.

 

De gasproductie van deze locatie bij Gasselternijveenschemond is na sluiting van de gaszuiveringsinstallatie in Emmen in januari 2018 stopgezet. De gasproductieput die nog op de locatie aanwezig is, word op termijn opgeruimd. De schoonmaak van de gasproductieput gaat hieraan vooraf.

 

Er wordt diverse apparatuur gebruikt en er zijn dan meer mensen op de locatie aan het werk dan normaal. Ook zal er meer verkeer naar en van de locatie rijden. De verwachting is dat alle werkzaamheden ongeveer drie weken in beslag nemen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer