Wagenborg, Shell UK en NAM slaan handen ineen voor tweede Walk to Work Vessel

Wagenborg Offshore Operations B.V.de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Shell UK Exploration & Production (Shell UK)* tekenden hebben, na een tender proces, een overeenkomst voor de inzet van een tweede ‘Walk to Work Vessel’. Dit nieuwe schip gaat, net als de Kroonborg, het onderhoud doen van onbemande platforms op de Zuidelijke Noordzee. Het nieuwe schip gaat naar verwachting begin maart 2018 aan de slag op de Zuidelijke Noordzee.

 

Het werken met het eerste ‘W2W-Vessel’, de Kroonborg, bleek de afgelopen drie jaar zeer succesvol. De technici verblijven op het schip en maken de ronde langs de vele onbemande platforms voor het uitvoeren van werkzaamheden. Met een geavanceerde loopbrug met de Ampelmann techniek, die de bewegingen van de golven compenseert, gaan de medewerkers van het schip naar het platform.

 

Positief effect op milieu

De nieuwe W2W-vessel is qua grootte vergelijkbaar met Kroonborg maar er zullen minder mensen aan boord verblijven. De inzet van helikopters om de platforms te bezoeken, is met de komst van het tweede W2W-Vessel  helemaal niet meer nodig. Naast de efficiency en logistieke voordelen heeft dit ook een positief effect op het milieu.

 

Lees op NAM.nl meer over deze tweede Walk to Work Vessel

 

*NAM en Shell UK werken samen in de uitvoeringsorganisatie aan de gaswinning op de Zuidelijke Noordzee.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Unieke samenwerking in Zuid-Drenthe: ‘GZI Next’

De energietransitie vraagt om samenwerking. Daarom onderzoeken de Gemeente Emmen, EMMTEC services, Energy Valley, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), Gasunie en NAM samen de mogelijkheden rondom hergebruik van de Gaszuiverings-installatie (GZI) in de gemeente Emmen. Het GZI-terrein krijgt een nieuwe, duurzame bestemming.

 

Gaszuiveringsinstallatie Emmen
Decennia lang was de GZI in Emmen van belang voor de energievoorziening van Nederland. Begin 2018 wordt de gasinname in Emmen stopgezet. Dit is hét moment om te kijken hoe de bestaande infrastructuur optimaal kan worden ingezet voor het opwekken van duurzame energie en mogelijk het produceren van grondstoffen voor chemie en materialen. Dit past binnen het huidige bestemingsplan en het terrein is er uitermate geschikt voor: de GZI-locatie is aangesloten op het hoogspanningsnet van Enexis en beschikt over een (gesloten) pijpleidingennetwerk.

 

Duurzame energieopwekking
NAM en de vijf andere samenwerkingspartijen bekijken de mogelijkheden om de bestaande infrastructuur in te zetten voor de opwekking van groen gas en de opwekking van waterstof.  De plannen voor het opwekken van deze duurzame energiebronnen worden de komende zes maanden verder uitgewerkt.

 

Lees op NAM.nl meer over GZI Next.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
National Geographic publiceert special over Groningen: Nieuwe Energie

Het gerenomeerde tijdschrift National Geographic publiceerd onlangs de special Nieuwe Energie. Deze uitgave is geheel gewijd aan innovaties op het gebied van Energietransitie in Groningen.

 

De special beschrijft diverse innovatieve activiteiten in Groningen op het gebied van duurzame energie, zoals de duurzame activiteiten in de Groningse Eemshaven, de eerste klimaatneutrale waterstofcentrale ter wereld en het meest duurzame onderwijsgebouw, de Zernike Campus in Groningen. Maar ook de duurzame activiteiten op Ameland, waar ook NAM nauw bij betrokken is, worden uitgebreid belicht.

 

Deze Nieuwe Energie special kan gratis worden gratis aangevraagd via de website City of Talent. Of lees verder op NAM.nl over over de rol van NAM in de energietransitie.  

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
In Groningen 295 corporatiewoningen versterkt en ruim 100 wisselwoningen opgeleverd

 

De versterking van corporatiewoningen in Groningen loopt gestaag door. In het eerste kwartaal van 2018 zijn alle 295 woningen opgeleverd. Daarnaast zijn er nu al ruim 110 wisselwoningen in de kernen van Loppersum, ’t Zandt, Middelstum, Appingedam, Zandeweer en Garrelsweer gerealiseerd.  

 

De bewoners stonden tijdens deze ‘verbouwprojecten’ centraal. Bij de start van het project toonde een aantal bewoners zich kritisch en er waren hoge verwachtingen. Door de bewoners tijdens het gehele traject steeds goed en regelmatig te informeren, kon het project naar ieders tevredenheid worden afgerond. De aannemers speelden hierbij een belangrijke rol, zij besteedden veel aandacht aan een goede communicatie met de bewoners. 

 

Binnenkort start ook het versterken van corporatiewoningen in Ten Post. Er is inmiddels besloten waar de tijdelijke huisvesting in Ten Post zal komen. naar verwachting zal de tijdelijke huisvesting in april worden opgeleverd. 


Bij het realiseren van de wisselwoningen was er ook veel aandacht voor het comfort van de woning. Om dit te testen mocht een aantal 2e Kamerleden een nachtje komen proefslapen in de wisselwoningen, vóór de bewoners hun intrek namen in de tijdelijke huisvesting.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
TransitieCoalitie roept op tot programma-aanpak rond nieuw klimaat- en energieakkoord

De partners van de TransitieCoalitie, waaronder NAM, roepen het kabinet opnieuw op om de afspraken rond een nieuw klimaat- en energieakkoord programmatisch aan te pakken.  In een nieuw pleidooi stellen ze dat zo'n aanpak kan leiden tot een versnelling van de energietransitie binnen de kaders van 'Parijs'.

 

In het nieuwe regeerakkoord van Rutte III is afgesproken dat Nederland wil voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius. Daarnaast is een klimaatwet aangekondigd en is afgesproken om de broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990.

 

Deze ambitieuze afspraken bieden een duidelijk kader voor het nog op te stellen klimaat- en energieakkoord. De Transitiecoalitie is met name positief over de keuze voor een minister voor Economische Zaken en Klimaat omdat daarmee een belangrijke voorwaarde is ingevuld voor gecombineerd klimaat- en economische beleid gericht op groene welvaart.

 

Het voorliggende tweede pleidooi van de TransitieCoalitie is gericht op de wijze waarop het nieuwe klimaat- en energieakkoord daadwerkelijk kan leiden tot een versnelling van de energietransitie in lijn met ‘Parijs’.

 

Lees het pleidooi van de TransitieCoalitie

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Documentaire ‘De slag om Holwierde en Nansum’ in première

Op woensdag 22 november ging in het bomvolle theater De Molenberg in Delfzijl de documentaire ‘De slag om Holwierde en Nansum’ in première. Documentairemaker Michel van Dijk maakte deze documentaire bij Samen in Beeld TV, het kanaal waar alles om ouderen draait.

 

5 jaar geleden begon Ina Spijk in verzorgingshuis ’t Gerack met een tv-kanaal voor en door ouderen. Tegenwoordig is Samen in Beeld TV wekelijks te zien op OOGTV en RTV Groningen-Oost. Alles draait om ouderen. 

 

Het boek ‘Bierum in de branding’ bracht Michel Van Dijk op het spoor van de slag bij Holwierde en Nansum. Van Spijk kreeg bij Samen in Beeld TV alle ruimte voor het maken van de documentaire: “Bij ons mag je alles doen, zolang het maar voor en door ouderen is.”

 

Tijdens de première barstte theater De Molenberg bijna uit zijn voegen: alle 559 stoeltjes waren bezet (zie foto van Dick Stoppels). Het publiek was lovend over de documentaire. “De verhalen van de vier ooggetuigen maken het verhaal echt en menselijk. Een schot in de roos”, oordeelde één van de bezoekers.

 

Lees op de website van Samen in Beeld tv meer informatie over dit mediaproject voor en met ouderen. Samen in Beeld TV ontvangt onder andere steun uit het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM in gesprek

NAM is dagelijks in gesprek over gaswinning en de rol van gas in de toekomst. We organiseren regelmatig open dagen en verzorgen lezingen en gastlessen.

 

Zo was er woensdag 22 november in Koekange een informatieavond voor betrokkenen en omwonenden over het Winningsplan De Wijk. Er is tot nu toe -gedurende 50 jaar- bijna 16 miljard m3 aardgas geproduceerd uit het De Wijk-gasveld. Dankzij de nieuwe techniek stikstofinjectie kan NAM ook de laatste resten gas uit dit veld halen. Het gaat dan om ongeveer 600 miljoen m3. We noemen dat het Aardgas+ project

 

 

Maandag 27 november ontvingen we de buren in Roswinkel (zie foto) om hen bij te praten over de afgelopen maanden. Acht oude putten in het gasveld ‘Roswinkel’ zijn daar door de boortoren permanent opgeruimd en het gasveld is daardoor definitief afgesloten. Deze acht putten waren verspreid over drie locaties. Lees op NAM.nl meer over de werkzaamheden in Roswinkel.

 

Een dag later, op dinsdag 28 november ging Thijs Jurgens, manager van het Groningen Aardbevingenteam bij NAM, in Loppersum in gesprek met enkele inwoners uit de regio. Ook was er dinsdag een informatieve bijeenkomst in het Drentse esdorp Taarlo. Hier informeerde NAM leden van de vereniging Dorpsbelangen over de activiteiten van NAM in Noord-Assen.  

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer