Kansen benutten met Nexstep, Nationaal Platform Hergebruik & Ontmanteling

NAM is actief betrokken bij het onlangs gelanceerde Nexstep, het nationaal platform Hergebruik & Ontmanteling. De olie- en gasindustrie werkt binnen dit platform nauw samen om de kansen bij het ontmantelen van olie- en gasvelden optimaal te benutten en de aanwezige infrastructuur waar mogelijk te hergebruiken in de energietransitie.

De komende decennia krijgt NAM, net als andere ondernemingen in de olie- en gasindustrie, steeds meer te maken met het ontmantelen van olie- en gasvelden aan het einde van hun levensduur. Deze uitdaging biedt ook kansen: alvorens aanwezige elementen veilig en efficiënt te ontmantelen, kunnen ze worden hergebruikt als aanvulling op hernieuwbare investeringen.

Krachten bundelen
Nexstep is een initiatief van de Nederlandse Staat en de olie- en gasindustrie en werd dinsdag 10 oktober gelanceerd, tijdens de Offshore Energy Exhibition & Conference.

“De Nederlandse olie- en gasindustrie heeft altijd nauw samengewerkt om innovatie en efficiëntie te garanderen”, aldus Ante Frens, Development & Technical Integration (DTI) Manager bij NAM.
“We moeten nu de krachten bundelen om toekomstige kansen, die de energietransitie kunnen versnellen, te pakken én te realiseren.”

Meer informatie
Lees meer informatie over de lancering van dit platform op NAM.nl, bekijk de video over de ambities en activiteiten van Nexstep of bezoek www.nexstep.nl

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Start nieuwbouw 79 aardbevingsbestendige woningen in Groningen

Donderdag 12 oktober gaf wethouder Roeland van der Schaaf officieel het startsein voor de bouw van 79 aardbevingsbestendige woningen in het hippe Ebbingekwartier in Groningen (stad). 

De gemeente Groningen en vastgoedontwikkelaar VanWonen werken al ruim vijftien jaar aan de ontwikkeling van dit nieuwbouwproject. Afgelopen zomer kreeg het project een financiële bijdrage toegekend uit de NAM Nieuwbouwregeling.

Herijkte Nieuwbouwregeling
De Nieuwbouwregeling van NAM biedt technische en financiële ondersteuning bij aardbevingsbestendige nieuwbouw, op basis van de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998 (NPR). De regeling werd, in overleg met de Nationaal Coördinator Groningen, onlangs aangepast.

Dinsdag 10 oktober werden zo’n vijftig aanvragers van de nieuwbouwregeling en hun adviseurs in Loppersum bijgepraat en geïnformeerd over de herijkte regeling.  

Interactieve informatiebijeenkomst
Deelnemers konden tijdens die bijeenkomst op interactieve wijze hun mening geven over verschillende stellingen, vragen en praktijkvoorbeelden. Aan de hand van die input gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek, werden bepaalde onderwerpen nader toegelicht en konden ervaringen worden uitgewisseld.

Marktconsultatie
“Dit is eigenlijk marktconsultatie zoals het bedoeld is”, stelde Julia Finkielsztajn van NAM. “Wij horen welke vragen er leven en waar we een volgende bijeenkomst over moeten praten.”

Lees meer over de herijkte Nieuwbouwregeling van NAM op onze website, NAM.nl. 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Onafhankelijk onderzoek diepe ondergrond, DeepNL.

NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, begint een onderzoekspogramma naar menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond: DeepNL. 

NWO geeft hiermee invulling aan het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om te zorgen voor een structureel en lange termijn onderzoeksprogramma naar de gaswinning-gerelateerde problematiek in Groningen.

Onafhankelijk onderzoek
NAM onderschrijft dat het programma aantoonbaar onafhankelijk moet zijn en dat het aan de kwaliteitseisen moet voldoen die NWO stelt. Jan van Elk, development manager NAM: “NAM juicht het toe dat er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om een beter begrip te krijgen van de processen in de diepe ondergrond als gevolg van productie en opslag van gassen en vloeistoffen.”

Lees meer over DeepNL. op de website van NAM.   

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM 70 jaar: de toekomst staat centraal

NAM bestaat dit jaar 70 jaar! Al zeventig jaar lang speelt NAM een belangrijke rol in de energievoorziening van Nederland.  

Met twee bijeenkomsten begin november, schenkt NAM aandacht aan de afgelopen zeventig jaar. Maar bovenal staat ook de transitie van de energievoorziening in Nederland én de transitie van NAM centraal. Met een interactief programma zullen de genodigden, relaties en medewerkers van NAM, gevraagd worden hierover mee te denken en ideeën te delen.  

Blik op de toekomst op Ameland en in Emmen
In het kader van dit kroonjaar bij NAM, werd het interactieve programma eerder dit jaar al succesvol toegepast om inspirerende ideeën te genereren voor een duurzaam Ameland. En op dezelfde wijze werd ook nagedacht over een nieuwe bestemming voor het terrein van de Gas Zuiveringsinstallatie in Emmen.

Betrokken partijen werden hiervoor uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over kansen en mogelijkheden voor de toekomst.  De beide bijeenkomsten werden met veel enthousiasme ontvangen. Met name voor de GZI in Emmen leverde het mooie uitgangspunten op voor praktische en toekomstgerichte plannen. 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Steek energie in de buurt Hardenberg

Begin oktober startte de campagne Steek Energie in de Buurt Hardenberg. Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen hiermee mooie ideeën indienen die hun buurt of wijk nog plezieriger en leuker maken. 

NAM is al bijna 70 jaar actief in de gemeente Hardenberg. Het eerste gasveld van Nederland werd gevonden in Zuid-Drenthe en loopt helemaal door tot Hardenberg. Uit dat gasveld halen we vandaag de dag nog steeds gas.  Er was al die jaren altijd een goed contact met de inwoners van Hardenberg.

Steek energie in de buurt
NAM wil de bevolking van Hardenberg met het project 'Steek energie in de buurt' bedanken voor de jarenlange gastvrijheid die NAM in de regio mocht én mag ervaren. De inzenders van de beste ideeën -met name op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid-  maken kans hun project voor de buurt met financiële steun van NAM te realiseren. 

Leefbaarheid vergroten
Plannen voor mooie projecten die de leefbaarheid in de buurt vergroten, kunnen tot en met vrijdag 3 november worden ingediend. 

Lees de spelregels voor Steek Energie in de Buurt op de speciale ‘Steek Energie in de Buurt’ website. Ook het inschrijfformulier is daar te vinden.  
Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Dorpspark is de kroon op het MFC in Noordbroek

Maartje van Ierland, Wanda Olsder en Marjolein Eikenaar vatten in 2016 het plan op om het braakliggende terrein achter MFC De Noordsuythoeve tot een veilige plek te maken voor de kinderen van de basisschool. “Eerst ging het eigenlijk alleen maar om het opruimen van het puin en het inzaaien van een grasveldje”, vertelt Wanda. Nu toveren de inwoners van Noordbroek het terrein stap voor stap om tot een prachtige dorpstuin: de Noordbroekster Kroon.

Naarmate de tijd vorderde kwamen er steeds meer ideeën om er een parkje van te maken, zowel voor de basisschoolkinderen als voor de overige dorpsinwoners. Eikenaar: “In het MFC zitten al het dorpshuis, de gymzaal, bibliotheek en basisschool. Als je daar nu ook nog een dorpspark bij zet heb je écht alles bij elkaar.”

Vrijwilligers uit het dorp
Elke dinsdag werkt een groep trouwe vrijwilligers aan de Noordbroekster Kroon. “Het is echt super dat het dorp zo betrokken is, en dat we dit in korte tijd samen met het hele dorp en de basisschool al voor elkaar hebben gekregen”, stelt Maartje van Ierland trots.

Het project in Noordbroek kreeg onder andere een financiële bijdrage uit het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma. Dit programma is onderdeel van Kansrijk Groningen.  


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer