Ministerie oordeelt over NAM injectiewater

Het injectiewater dat NAM van Schoonebeek naar Twente transporteert, is ‘niet gevaarlijk’. Dit schreef minister Kamp van Economische Zaken op 29 april in een brief aan de Tweede Kamer. De minister licht in zijn brief toe dat de concentratie gevaarlijke stoffen in het injectiewater ruim onder de norm blijft, zoals vastgelegd in de Europese CLP-verordening. Minister Kamp schreef de Kamerbrief in antwoord op vragen van Tweede Kamerleden over de markering en benaming van het productiewater dat vrijkomt bij het winnen van olie in Schoonebeek.   

Waterinjectie 
Water dat mee omhoog komt bij gas- of oliewinning, brengt NAM waar mogelijk terug in de ondergrond. Dit gebeurt bijvoorbeeld in lege gasvelden  in Twente. Het injecteren van productiewater gebeurt uiteraard volgens de strenge eisen van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Uit Milieu Effectrapportage (MER)onderzoek blijkt dat waterinjectie de meest milieuvriendelijke oplossing is voor het verwerken van productiewater.  De komende periode zal NAM de signaalborden en bestickering op de waterinjectielocaties hierbij gaan aanpassen.

Bekijk de animatie over waterinjectie of lees de Kamerbrief over markering en benaming van injectiewater in Twente.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM dient supplement in bij Technisch Addendum Winningsplan 2016

Op 29 april diende NAM een supplement in bij de minister van Economische Zaken, als aanvulling bij het Technisch Addendum bij het Winningsplan 2016. Het Winningsplan 2016 werd, voorzien van het Technisch Addendum, 1 april reeds bij het ministerie ingediend.

Het indienen van het Winningsplan 2016 gebeurde eerder dan oorspronkelijk gepland. De deadline werd in overleg vervroegd van 1 juli 2016 naar 1 april 2016. Om die reden kon een aantal onderwerpen niet worden opgenomen in het Technisch Addendum. Deze onderwerpen zijn opgenomen in het supplement dat inmiddels dus alsnog is ingediend. 

Adviespartijen
Het supplement is inmiddels ook voorgelegd aan alle partijen die door de minister van Economische Zaken betrokken zijn bij het uitgebreide consultatieproces voor een definitief gaswinningsbesluit voor 1 oktober 2016.  

Lees meer informatie over het ingediende Winningsplan 2016 en het consultatieproces op NAMPlatform.nl.   

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM werkt breed samen aan innovatie bevingsbestendiger bouwen

Het was in april 2016 alweer twee jaar geleden dat de NAM Nieuwbouwregeling van start ging. Deze regeling biedt technische en financiële ondersteuning aan nieuwbouwprojecten in de regio boven het Groningen-gasveld, die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen. De oorspronkelijke doelstellingen zijn inmiddels behaald en er wordt overlegd over het herijken van de regeling.

De afgelopen twee jaar werd voor 292 nieuwbouwprojecten een aanvraag gedaan voor technisch advies en een financiële bijdrage voor het bevingsbestendiger maken van de nieuwbouw. Meer feiten en cijfers over de Nieuwbouwregeling vindt u op NAMPlatform Feiten en Cijfers.


Samenwerken aan innovatieve oplossingen
NAM deelt veel kennis over bevingsbestendig bouwen en werkt nauw samen aan innovatieve oplossingen met een groot aantal partijen in het bedrijfsleven en het onderwijs. 

Zo werkt NAM onder andere samen met de Hanzehogeschool in Groningen. Julia Finkielsztajn van NAM gaf onlangs een lezing bij de workshop ‘aardbevingen’ van de Academie van Bouwkunst van de Hanzehogeschool. Studenten brachten de theorie vervolgens in de praktijk met het ontwerpen van zogenoemde ‘aardbelevingshotels’ (foto). De door de studenten gemaakte maquettes staan momenteel in de lobby van het NAM kantoor in Assen. Donderdag 19 mei verzorgt NAM een bloemlezing over bevingsbestendiger bouwen met staal, op het Bouwen met staal-congres.

Nieuwbouw-innovatieregeling
Om innovatieve ideeën voor bevingsbestendiger  nieuwbouw te stimuleren, vonden inmiddels drie rondes van de Nieuwbouw-innovatieregeling plaats. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met drie partners: gemeente Loppersum, Economic Board Groningen en EPI-Kenniscentrum. Bij de opening van BuildinG op 1 juni worden de innovaties van deze regeling tentoongesteld. 

Lees meer over de NAM Nieuwbouwregeling of over de Nieuwbouw-innovatieregeling.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Blijf op de hoogte

NAM blijft graag de dialoog aangaan met betrokkenen over gaswinning, de mogelijke gevolgen daarvan en de rol van gas in de samenleving. We organiseren daarom regelmatig informatieve bijeenkomsten. Zo bezochten ruim dertig omwonenden op vrijdag 29 april de NAM locatie Annerveen-Schuilingsoord in de gemeente Zuidlaren.

Deze observatielocatie, waar NAM tot voor kort nauwgezet de ondergrond in de gaten hield, werd met inzet van een boortoren ontmanteld. Omwonenden kregen uitleg over de werkzaamheden en werden rondgeleid over de locatie.  De buren van deze locatie stelden het bijzonder op prijs te worden uitgenodigd voor een rondleiding op de locatie.

Activiteiten en actuele ontwikkelingen
Steeds vaker houdt NAM omwonenden en andere geïnteresseerden via speciale Facebookpagina’s op de hoogte over werkzaamheden of activiteiten op een NAM-locatie. Zo zijn er bijvoorbeeld  Facebookpagina’s over ‘NAM in Schoonebeek’ of ‘NAM in Rotterdam Charlois’. Sinds kort is ook de pagina ‘NAM op Ameland’ in de lucht. Op deze pagina veel foto’s en informatie over activiteiten, werkzaamheden en de historie van NAM op Ameland. 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver