Vijf jaar Nieuwbouwregeling en Waarderegeling

De Nieuwbouwregeling bestaat vijf jaar. De NAM heeft inmiddels 186 miljoen euro betaald voor het aardbevingsbestendig bouwen van woningen en andere gebouwen. Ook de Waarderegeling, voor compensatie van een lagere verkoopprijs, bestaat vijf jaar.

 

Nieuwbouwregeling
De NAM en de Nationaal Coördinator Groningen werken samen in de Nieuwbouwregeling. Deze regeling biedt technische en financiële ondersteuning voor nieuwbouw in het aardbevingsgebied in Groningen. Er is bijgedragen aan bijna 6.000 aardbevingsbestendige nieuwbouwwoningen en 185.000 m2 gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en bedrijfsruimten.

 

Waarderegeling
De Waarderegeling van de NAM compenseert de lagere verkoopprijs van verkochte woningen als gevolg van aardbevingsrisico’s in de betreffende gemeenten in Groningen. Ruim 5.100 mensen hebben er een beroep op gedaan. Er zijn nu 4.800 woningen getaxeerd. De NAM heeft ruim 4.100 eigenaren een aanbod gedaan, waarvan 95% het aanbod heeft geaccepteerd.

 

Bekijk ook de infographic over de Nieuwbouwregeling of ga naar Feiten en cijfers over de Nieuwbouwregeling en over de Waarderegeling op de NAM-website.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer