Toezichthouder beoordeelt studie bodemdaling Ameland

Ruim 30 jaar wint NAM aardgas uit het Ameland veld, ten noorden van Ameland. De gaswinning bij Ameland vindt plaats onder een kwetsbaar gebied. NAM geeft daarom de hoogste prioriteit aan zorgvuldige gaswinning en monitoring van eventuele effecten van de gaswinning.

In nauwe samenwerking met tientallen externe experts, zoals Deltares en Alterra, voert NAM een uiterst zorgvuldige monitoring uit. Vanzelfsprekend moet aantasting van het gebied door bodemdaling worden voorkomen.

Lange termijn onderzoek
Om voorspellingen rond bodemdaling te verbeteren, zette NAM de ‘Long Term Subsidence (LTS) / lange-termijn bodemdaling studies op. Onafhankelijke experts van TNO en Staatstoezicht op de mjinen  (SodM) controleren deze studies. Begin dit jaar legde NAM het LTS-II rapport ter beoordeling voor aan SodM.  

Reactie SodM
NAM heeft deze week de brief over de LTS-II studie van SodM ontvangen. In deze brief staat beschreven op welke punten de LTS-II studie volgens SodM nog moet worden aangevuld, waartoe SodM NAM een nadere termijn heeft gegund. NAM zal de brief verder bestuderen om goed te begrijpen wat SodM aan aanvullingen van NAM verwacht.

Waddengebied
In het Waddengebied bedraagt de bodemdaling enkele millimeters per jaar. Dit wordt op natuurlijke wijze aan het oppervlak gecompenseerd door aanslibbing van zand, aangevoerd vanuit de kustzone. Onafhankelijke experts constateerden de afgelopen 30 jaar geen bodemdaling aan het wadoppervlak bij Ameland.

Lees op NAM.nl de volledige reactie van NAM op de SodM review. Ook op NAM.nl meer informatie over gaswinning onder de Waddenzee, meten en monitoren van het Waddengebied en een volledig overzicht van de onderzoeksrapportages over de Wadden.  

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Nieuw platform L13FI op z’n plek in de Noordzee

Op de Noordzee, zo’n 60 kilometer ten noordwesten van Den Helder, staat sinds maandag 15 mei een nieuw, compact platform voor gaswinning op zee: L13FI. Het nieuwe platform, werd in drie onderdelen vanuit Schiedam naar de locatie op zee gevaren. De komende maanden vinden werkzaamheden op en rond het platform plaats. Eind 2018 produceert dit platform naar verwachting het eerste aardgas.

L13FI is een innovatief platform dat in Schiedam werd gebouwd. Het platform, een zogeheten monotower op één pijler, wekt met windturbines en zonnepanelen zelf energie op om gaswinning mogelijk te maken. L13FI produceert met wind- en zonne-energie aardgas voor 275.000 huishoudens.

Maar voor het daadwerkelijk zover is, moet er nog veel gebeuren. De komende tijd worden er drie nieuwe putten geboord en een nieuwe, 7 kilometer lange pijpleiding aangelegd die de monotower verbindt met andere offshore locaties. Deze werkzaamheden vergen ongeveer anderhalf jaar tijd.

Vanaf eind 2018 produceert het platform circa 1.500.000 m3 aardgas per dag. Dit is gelijk aan de energieproductie van 175 windmolens van 8 megawatt.

Bekijk en lees op NAM.nl hoe het platform de afgelopen tijd op zee werd geplaatst.

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Dijk van een prestatie

De zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl blijkt veel beter bestand tegen aardbevingen dan gedacht.  

Aardbevingen waren in 2014 aanleiding voor Waterschap Noorderzijlvest om de reguliere dijkversterking van de zeedijk eerder uit te voeren dan oorspronkelijk gepland. De dijk zou tevens aardbevingsbestendig worden gemaakt. Op basis van de destijds beschikbare (beperkte) kennis werd rekening gehouden met omvangrijke maatregelen.

Technisch hoogstandje
De zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl is van groot belang voor Nederland. Er werd daarom een team van specialisten samengesteld om de complexiteit van het probleem in kaart te brengen en kennis te ontwikkelen om het risico gedegen in kaart te brengen. Internationale deskundigen onderschrijven de uitkomsten van dit technisch hoogstaande onderzoek.

Versterken
Uit het onderzoek bleek dat de reguliere versterkingsmaatregelen voldoende zijn om de dijk aardbevingsbestendig te maken. Er zijn geen additionele versterkingsmaatregelen noodzakelijk. Wel is afgesproken een aantal schade-beperkende en monitoringsmaatregelen te nemen. NAM zal de kosten hiervan op zich nemen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Leerlingen Alfa College leren over aardbevingsbestendig bouwen

Sinds twee jaar kunnen leerlingen van het Alfa College een keuzedeel Aardbevingsbestendiger Bouwen volgen. Volgend schooljaar gebruiken ze daarbij onder andere het boekje ‘Het Slimme Bouwen’, dat gaat over de ontwerpprincipes bij aardbevingsbestendige nieuwbouw.

Het Alfa College en EPI-Kenniscentrum dragen samen zorg voor kennisdeling en educatie op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen. Zo dichten zij het gat tussen het volgen van een opleiding en de praktijk waarin studenten vaak te maken krijgen met (de gevolgen van) aardbevingen. Vanaf schooljaar 2017-2018 gebruiken ze daarbij het door de NAM Nieuwbouwregeling ontwikkelde boekje ‘Het Slimme Bouwen’.

Erik Oosterhuis, docent bouwkunde, schrijft mee aan de 7 modules die samen het keuzedeel Aardbevingsbestendig Bouwen vormen. “We zijn gestart met bewustwording. Denk aan geologie, maatschappelijke en sociale aspecten, ontwerpen van gebouwen maar ook de benadering van de constructeur, schadeherkenning en -herstel.”

Oosterhuis zag al snel de mogelijkheden van ‘Het Slimme Bouwen’ voor de module aardbevingsbestendige architectuur: “In het boekje staat heel eenvoudig en toegankelijk uitgelegd welke principes van toepassing zijn als je aardbevingsbestendig wilt bouwen. Die principes staan los van de norm; als je ze toepast is je nieuwbouwproject sowieso beter bestand tegen aardbevingen.”

U kunt Het Slimme Bouwen online lezen op de website van NAM. Hier vindt u ook alle informatie over de NAM Nieuwbouwregeling

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
‘Steek Energie in de Buurt’ draagt bij aan vijf Twentse buurtprojecten

Maar liefst negentien Twentse verenigingen namen deel aan het NAM project ‘Steek Energie in de Buurt’ en zonden een idee in dat wonen in Twente nog leuker en plezieriger maakt. Donderdag 11 mei maakte de jury bekend welke verenigingen een bijdrage krijgen om hun buurtproject te realiseren.  

Na een aantal jaren van relatieve rust maakt NAM sinds 2011 weer volop gebruik van de Twentse ondergrond. Met het project ‘Steek Energie in de Buurt’ wil NAM graag iets terugdoen voor deze regio en de inwoners van Twente. Inwoners en verenigingen werden uitgenodigd een idee in te dienen voor een buurtproject, met de kans het project op kosten van NAM te mogen uitvoeren. Vooral buurtprojecten die de leefbaarheid verbeteren en positief bijdragen aan een duurzame samenleving, scoorden goed.

Zo kende de jury (voorste rij op de foto) onder andere bijdragen toe aan de Dorpstuin in De Lutte en een Electrokar in Overdinkel. Ook de buurtschommel van de “Pleinnoabers”, het multifunctioneel speelveld in Tilligte en het aquapark, van Werkgroep Aquapark De Zandstuve kunnen met een bijdrage van NAM worden gerealiseerd.

Lees meer over ‘Steek Energie in de Buurt’ of over de vijf Twentse projecten die een financiële bijdrage toegekend kregen.  


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Inloopbijeenkomsten gaswinning Westerveld

Het Ministerie van Economische Zaken organiseert 22, 23 en 24 mei informatieve inloopbijeenkomsten over het gewijzigde winningsplan Westerveld.

NAM diende een nieuw winningsplan in omdat de gaswinning uit het Westerveldsysteem in sommige gevallen stopt. In andere gevallen is een update opgenomen van de huidige en verwachte gaswinning voor de nabije toekomst. Dit systeem betreft verschillende gasvelden in de gemeenten Leek, Ooststellingwerf, Aa en Hunze, Noordenveld, Assen, Tynaarlo en Midden-Drenthe.

Het ministerie van Economische Zaken stelde op basis van het gewijzigde winningsplan een ontwerpinstemmingsplan op. Dit ligt nog tot en met maandag 19 juni ter inzage bij de betrokken gemeenten. 

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen belangstellenden vragen stellen en informatie krijgen over de gaswinning Westerveld en de procedure. De inloopbijeenkomsten vinden van 19.00 tot 21.00 uur plaats op de volgende locaties:

Maandag  22 mei 2017                   Café Popken, Ekehaar
Dinsdag 23 mei 2017                     De Nieuwe Kolk, Assen
Woensdag 24 mei 2017                  De Nieuwe Kolk, Assen

Lees het ontwerpinstemmingsbesluit en de onderliggende stukken.  

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Voormalig burgemeester Losser aan de slag bij NAM
Maandag 15 mei startte Michael Sijbom bij NAM. De voormalig burgemeester verruilde het ambt in Losser voor een functie in het Groningen Aardbevingenteam van NAM. Michael Sijbom gaat hier aan de slag als manager communicatie. Zijn overstap werd de afgelopen tijd met name op social media besproken.


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
In gesprek met...

Vrijwel dagelijks voeren we bij NAM veel gesprekken over gaswinning: waarom winnen we gas, wat zijn de mogelijke gevolgen van gaswinning en wat is de rol van gas in de toekomst. We organiseren regelmatig open dagen, informatiebijeenkomsten, gastlessen en lichten onze werkzaamheden toe via verschillende kanalen.

Dag van de Garnaal
In de haven van Lauwersoog bezochten ruim 450 belangstellenden de informatietent van NAM tijdens de zogenoemde Dag van de Garnaal. Buren, ondernemers en andere geïnteresseerden stelden vragen, deelden zorgen en lieten zich informeren over het ontstaan van aardgas, gaswinning en de rol van gas in de toekomst.

De Wijk
Dinsdagavond 16 februari organiseerde NAM in Echten een inloopbijeenkomst voor omwonenden van de NAM-locatie de Wijk100 (zie foto). Een nieuwe NAM-locatie aan de Kruisweg in Echten. Tijdens deze bijeenkomst werden buren geïnformeerd over de nieuwe locatie en wat er komt kijken bij de aanleg hiervan.

Roswinkel
In Roswinkel ruimt NAM acht oude putten definitief op. Het opruimen van de putten gebeurt met hulp van de boortoren. Omwonenden werden vrijdag 12 mei  tijdens een speciale ‘burenmiddag’ geïnformeerd over de werkzaamheden en de voortgang van het project. 

Op NAM.nl meer informatie over De dag van de Garnaalhet De Wijk-gasveld of het opruimen van de putten in Roswinkel

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer