Storelectric wint NAM70 Challenge

Storelectric Ltd. uit het Verenigd Koninkrijk won woensdag 6 juni de NAM70 Challenge. De Engelse onderneming ontvangt €50.000,- en implementeert de voorgestelde innovatie samen met NAM.

 

Storelectric, Proton Ventures uit Nederland en het Franse Eco-Tech Ceram presenteerden afgelopen woensdag een oplossing voor het grootschalig opslaan van duurzame energie. Hoewel de jury bijzonder onder de indruk was van de drie oplossingen, wees zij Storelectric unaniem aan als winnaar.

 

Energietransitie versnellen

De oplossing van Storelectric is snel op te schalen en kan worden toegepast op bestaande NAM-locaties, motiveerde de jury haar keuze. “Een "potentiële game-changer”, aldus de jury.

 

NAM-directeur Gerald Schotman was trots: “Deze Challenge laat zien dat het bundelen van kennis, expertise en innovatie ons als land vooruit helpt. Daar ben ik heel trots op. We kijken uit naar de verdere samenwerking met Storelectric om deze oplossing de komende maanden vorm te gaan geven.”

 

De door Storelectric gebruikte technologie betreft Compressed Air Energy Storage. Hiermee kan een overschot aan wind- of zonne-energie onder de grond worden opgeslagen, voor momenten dat de wind niet waait of de zon niet schijnt.

 

NAM70Challenge

De NAM70 Challenge is georganiseerd in het kader van het 70-jarig jubileum van NAM, dat in het teken stond van concrete stappen in het versnellen van de energietransitie.

 

Bekijk de video over de NAM70 Challenge finale of lees er meer over op NAM70 Challenge website

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Extra bedenktijd aanbod ‘6.000 oude schademeldingen’

Schademelders met een ‘oude’ schademelding, van vóór 31 maart 2017, kunnen nog tot en met 9 juli 2018 reageren op het aanbod van NAM. Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verlengde NAM de bedenktijd.

 

Wie een arbiter wil inschakelen, kan dit nog tot 1 september doen. En tot en met 9 juli 2018 kunnen spijtoptanten alsnog instemmen met het aanbod van NAM. Met een advertentiecampagne in de regionale en lokale media brengt NAM de extra bedenktijd de komende tijd breed bij inwoners van de regio onder de aandacht.

 

Op verzoek van het kabinet, handelt NAM 6.000 openstaande schademeldingen af, die vóór 31 maart 2017 onder het oude schadeprotocol werden gemeld. Ruim 90 procent van deze 6.000 gevallen ontving inmiddels een aanbod van NAM.

 

Vragenloket Loppersum

Wie vragen heeft over het reeds ontvangen aanbod, kan in Loppersum aankloppen bij een speciaal vragenloket. De medewerkers van dit loket beantwoorden inhoudelijke vragen, maar onderhandelen nadrukkelijk niet over de hoogte van het aanbod. Bezoek de NAM website voor adresgegevens en openingstijden van het vragenloket.

 

Mailen of bellen met vragen over het aanbod van NAM kan natuurlijk ook.

 

Meer informatie op NAM.nl/6000

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Steek energie in de buurt - Assen

Inwoners van de gemeente Assen kunnen deelnemen aan ‘Steek Energie in de buurt’. De zesde editie van deze ‘leefbaarheidscampagne’ van NAM ging 1 juni 2018 start.

 

In mei was het precies vijftig jaar geleden dat de NAM zich settelde in Assen. Dit jubileum is een mooie aanleiding om daar op een bijzondere manier bij stil te staan. 

 

Energie terugbrengen

In de 70 jaar van ons bestaan, hebben we altijd in goed overleg met de inwoners van Assen en omgeving ons werk kunnen uitvoeren. Daarom is het dit jaar tijd voor een bijzonder gebaar terug voor de inwoners van Assen: de campagne Steek Energie in de Buurt Assen startte 1 juni. We hebben wat gehaald: we brengen graag wat terug!

 

Leefbaarheid verbeteren

Inwoners van de gemeente Assen kunnen met ‘Energie in de buurt Assen’ ideeën insturen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun buurt. Met het aanleveren van een idee, maken zij kans het project te kunnen realiseren met financiële ondersteuning van NAM. Meedoen kan tot 20 juli 2018.

 

Informatie

Lees meer informatie over deze zesde editie op de website ‘Steek energie in de buurt’.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Verkoop pand NAM in Middelstum

NAM verkoopt het pand aan de Onderdendamsterweg 13 in Middelstum. Na de zomer wordt een makelaar ingeschakeld.

 

Het pand in Middelstum, gemeente Loppersum, is eigendom van NAM. NAM kocht de woning in 2016 van de laatstse bewoners omdat het in zeer slechte bouwkundige staat verkeerde. Actievoerders kraakten het pand eind 2017 enige tijd.

 

De gemeente Loppersum wil dat het voorhuis wordt behouden en de mogelijkheid wordt geboden de tussengang en de schuur te slopen. NAM steunt het besluit van de gemeente. Voor NAM staat behoud van het pand voorop.  

 

Er is veel belangstelling voor het pand, sinds het in handen is van NAM. NAM zal met hulp van een lokale makelaar het verkooptraject opstarten. De veertien gegadigden zijn hiervan op de hoogte gebracht.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Lector Aardbevingsbestendig Bouwen wil meer helderheid bieden

De Hanzehogeschool in Groningen installeerde Ìhsan Bal afgelopen week officieel als lector Aardbevingsbestendig Bouwen bij het lectoraat Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen. Dit lectoraat doet praktijk gericht onderzoek naar de relatie tussen de gevolgen van gaswinning in de ondergrond, de uitwerking daarvan op de Groningse bovengrond en de consequenties die dat heeft op de gebouwde omgeving en de leefbaarheid in de Groningse regio.

 

Mythes

Bal ging reeds in 2017 aan de slag als lector. Bij zijn inauguratie presenteerde hij kort zijn bevindingen van het afgelopen jaar. De lector Aardbevingsbestendig Bouwen stelde dat er nog veel mythes zijn rond bevingen in de regio. Ìhsan denkt met zijn onderzoek meer helderheid te kunnen bieden in het aardbevingsdossier. Julia Finkielsztajn, bij NAM verantwoordelijk voor de NAM Nieuwbouwregeling, was bij de inauguratie van Ìhsan Bal aanwezig.

 

BuildInG

De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelde in nauwe samenwerking met de Economic Board Groningen een ontmoetingsplaats voor aardbevingsbestendig en innovatief bouwen: Build in Groningen (BuildInG). Het lectoraat speelt een belangrijke rol bij het invullen en uitvoeren van het onderzoeksprogramma van BuildInG.

 

De Economic Board Groningen is opgericht om de economie in de regio te versterken. NAM draagt hier 65 miljoen euro aan bij.  

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Hotel Zigterman: een theaterspektakel dat Midden-Groningen verbindt

“U bent van harte uitgenodigd op de bruiloft van Graceland Veldhuizen en Tobias Kregel”. Met deze uitnodiging is iedereen vanaf 28 juni 2018 uitgenodigd voor ‘Hotel Zigterman’, een bijzondere locatievoorstelling, aan het meertje in het Adriaan Tripbos in Hoogezand-Sappemeer.  

 

Hotel Zigterman is een theaterspektakel in drie delen. Tijdens twee proloogvoorstellingen kon het publiek kennismaken met de familie van Grace Veldhuizen uit Slochteren en van Tobias Kregel uit Menterwolde. Vanaf 28 juni zien we in het Adriaan Tripbos waar het allemaal om draait: het grote huwelijksfeest.

 

Verbinding

Bezoekers parkeren op de parkeerplaats van de nabijgelegen NAM-locatie en wandelen vandaar naar Hotel Zigterman bij het meertje. Onderweg komen ze regionale kunstenaars en muzikanten tegen. De theatermakers zochten naar verbinding tussen de dorpen in Midden-Groningen, maar ook in kunst en cultuur.

 

NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma

Aanleiding voor dit theaterspektakel was de fusie van verschillende Groningse gemeenten tot  de nieuwe fusiegemeente Midden-Groningen. Hotel Zigterman kon worden gerealiseerd, mede dankzij een financiële bijdrage van het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma. Dit programma steunt initiatieven van Groningers die duurzaam bijdragen aan de leefbaarheid en waardering van de regio boven het Groningen-gasveld.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer