Geen extra gaswinning kleine velden door sluiting Groningenveld

Het misverstand dat de gaswinning uit kleine velden gaat toenemen nu de productie in Groningen afneemt, blijkt nog steeds bij velen te bestaan. De minister van Economische Zaken en Klimaat gaf daarom 4 oktober in de Tweede Kamer nadrukkelijk aan dat de productie niet hoger wordt. Wel blijft gaswinning voorlopig nodig, zei hij op 10 oktober bij EenVandaag.

 

“De beëindiging van de gaswinning in Groningen in 2022 leidt niet tot een hogere productie uit de 240 kleine gasvelden in Nederland”, zei de minister in de Tweede Kamer.
De NAM mag niet meer gas winnen, het volume ligt vast in vergunningen. Meer of versneld gas winnen uit de kleine velden zou ook niet mogelijk zijn: de voorraad is beperkt en eindig en vanaf de start gaat de winning steeds langzamer door afname van de druk.

 

Productie kleine velden neemt af
Op de Noordzee heeft de NAM een opsporingsvergunning voor nieuwe velden. Op land is het soms nodig om een extra put te boren in een bestaand veld, maar altijd binnen een bestaande concessie; nieuwe opsporingsvergunningen voor winnen op land komen er niet. De totale gasproductie uit de kleine velden zal dan ook blijven afnemen.

 

Komende jaren
De NAM gaat dus niet méér winnen, maar blijft de komende jaren - binnen de vergunningen en andere afspraken - gas winnen uit de bestaande kleine velden op land en eventuele nieuwe velden in de Noordzee. Zo lang Nederlanders gas gebruiken, blijft gas namelijk nodig en dan het liefst uit eigen land, zo bevestigde de minister in EenVandaag. Al kunnen de kleine velden het veel grotere Groningenveld niet compenseren, het is veel gunstiger om zoveel mogelijk gas uit eigen land te gebruiken. Geïmporteerd gas uit bijvoorbeeld Rusland of Noorwegen is duurder en heeft een hogere CO2-voetafdruk.

 

Op de website van het ministerie van EZK leest u het bericht ‘Geen extra gaswinning kleine gasvelden vanwege eerder sluiten Groningenveld

 

Een video over het belang van kleine velden vindt u op NAM’s website.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer