NAM overhandigt sleutel GZI aan sloopbedrijf

Het opruimen van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen kan beginnen. Martin de Boer van NAM heeft maandag 1 oktober de sleutel van het terrein overhandigd aan Danny Gerards van SGS.

 

In het voorjaar van 2018 heeft NAM de GZI na 31 jaar gesloten. SGS Search en VSM Sloopwerken gaan de gaszuiveringsinstallatie ontmantelen. Dat levert NAM een groot terrein op met tal van mogelijkheden voor nieuwe energie. Met de industriële bestemming en de bestaande verbindingen met de regionale en landelijke energie-infrastructuur, kan het GZI-terrein een belangrijke rol spelen bij de energietransitie.

 

Nieuwe bestemmingen GZI-terrein
NAM denkt aan een waterstoffabriek, groen gas en zonne-energie. Zo heeft een aantal partijen in juli een intentieverklaring ondertekend voor het verkennen van de mogelijkheid van een waterstofgasfabriek. Op woensdag 17 oktober neemt NAM deel aan de vierde editie van het congres New Emmergy. Bij New Emmergy denken olie- en gasgerelateerde bedrijven in de regio mee over actuele onderwerpen in de branche. Het thema is deze keer New energy landscape. De bijdrage van NAM gaat over GZI Next.

 

Hergebruik
VSM begint de ontmanteling met de onderdelen die makkelijk zijn te verwijderen. Halverwege november of begin december volgt het zwaardere werk, wat vermoedelijk een aantal maanden in beslag zal nemen. Daarna lijkt het terrein leeg, maar is het de beurt aan de ondergrondse leidingen. De onderdelen en materialen worden zoveel mogelijk aangeboden voor hergebruik.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Meer dan 80% van ‘oude’ schademeldingen akkoord met aanbod NAM

Inmiddels heeft 84% van de melders van ‘oude’ schades in Groningen een aanbod van NAM geaccepteerd. Dit cijfer ligt iets hoger dan het cijfer van 82% in de eindrapportage van 6 september.

 

NAM heeft voor 1 juli 2018 alle ruim zesduizend ‘oude’ openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017 voorzien van een aanbod voor schadevergoeding of -herstel. Dit was conform de afspraken daarover met de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Commissaris van de Koning van de provincie Groningen. Na de eindrapportage hebben zich echter nog betekenisvolle verschuivingen voorgedaan.

 

Informatie na 6 september

De voornaamste reden voor de verschuiving is dat vrijwel alle van de 253 aanvankelijke niet-reageerders uit de eindrapportage het aanbod van NAM hebben afgewezen en hun schademelding rechtstreeks aan de Arbiter Bodembeweging hebben voorgelegd. De informatie daarover heeft NAM bereikt ná 6 september. Verder blijken enkele aanvankelijke niet-reageerders achteraf toch akkoord te zijn gegaan met het aanbod van NAM of buigen zij zich nog over een herzien aanbod.

 

In totaal hebben 5.195 schademelders (84%) het aanbod van NAM geaccepteerd (peildatum 4 oktober 2018). Van 14 schademelders is nog geen reactie ontvangen op hetaanbod van NAM. In totaal 987 schademelders (16%) hebben het aanbod afgewezen en daarna hun schademelding voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging. Tot slot buigen 3 schademelders zich nog over een herzien aanbod van NAM.

 

Einde aan betrokkenheid schadeafhandeling

Met het verzenden van het laatste aanbod is een einde gekomen aan de betrokkenheid van NAM bij de schadeafhandeling in het Groningen gasveld. NAM doet de komende tijd nog wel de administratieve afhandeling. Verder blijft NAM de betalingen verzorgen. Ook handelt NAM de voor 1 september 2018 aanhangig gemaakte arbitragezaken af, evenals de lopende zaken bij de rechtbank.

 

Meer informatie en de rapportages zijn te vinden op www.nam.nl/6000.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Wethouder gooit balletje op nieuwe jeu de boulesbaan Warfumburen

Samen met de oudste bewoonster en medeoprichter – mevrouw Vonk is 95 jaar – heeft wethouder Harald Bouman vrijdag 28 september een balletje gegooid op de jeu de boulesbaan van Warfumburen. Daarmee is de baan van dit sociale wooncomplex voor 55-plussers in Warffum officieel geopend. NAM heeft bijgedragen aan de baan.

 

Wooncomplex Warfumburen combineert 26 zelfstandige appartementen met om elkaar denken en regelmatig iets samen doen; met medebewoners of met anderen. De jeu de boulesbaan past daar goed bij. De insteek is op een prettige manier samen actief blijven, vertellen bewoners Jan Dopma en Jan Bisschop. “Het spel heeft eenvoudige regels, maar het zet je hersenen toch aan het werk. Dat is belangrijk om geestelijk fit te blijven.” Ook lichamelijk zet het mensen in beweging op een voor iedereen haalbare manier. Verder is het vooral een gezellig spel. Een paar bankjes nodigen uit om erbij te komen zitten en misschien mee te doen.

 

Warfumburen Beter wonen
De jeu de boulesbaan is onderdeel van het plan ‘Warfumburen Beter wonen’, met aandacht voor bewegen en voor energietransitie. Zo is elektrisch koken een wens, mede vanwege veiligheid. Ook afvoer van regenwater, isolatie, een warmtepomp en zonnepanelen staan op de lijst.

 

Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma
De bijdrage van NAM was vanuit het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma. NAM ondersteunt hiermee initiatieven in regio’s waar we actief zijn.

 

Lees ook het artikel in de Noorderkrant.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Controlecentrum NAM HCDC in Hoogezand geopend

Met een druk op de rode knop opende Johan Atema, directeur van NAM, 27 september officieel het Hoogezand Coordination & Dispatching Centre (HCDC). Met dit nieuwe controlecentrum is NAM klaar voor de toekomst.

 

De belangrijkste redenen voor de vernieuwing van het controlecentrum in Hoogezand zijn efficiëntie en kostenverlaging. In het HCDC zijn drie controlecentra samengebracht. De teams kunnen intensief samenwerken en ze hebben de beschikking over moderne systemen.

 

Volume en kwaliteit
Het HCDC houdt de productie van NAM nauwlettend in de gaten. Het gas uit alle velden waar NAM produceert, passeert virtueel dit controlecentrum. Er is bijvoorbeeld zicht op hoeveel gas er via GTS (Gasunie Transport Services) naar GasTerra gaat. Ook wordt hier de kwaliteit van het gas in de gaten gehouden, zodat het voldoet aan de contractuele eisen en geschikt is - en blijft - voor de cv-ketel en het fornuis thuis.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Burgemeester opent beweegtuin in Uithuizermeeden

Burgemeester Marijke van Beek van gemeente Eemsmond heeft vrijdag 21 september een beweegtuin geopend in Uithuizermeeden. De tuin ligt bij woonzorgcentrum De Mieden en is bij de opening geprobeerd door oud en jong. Dat is precies de bedoeling: iedereen is er welkom. NAM heeft bijgedragen aan de beweegtuin.

 

De nieuwe tuin met beweegtoestellen moet bewoners van woonzorgcentrum De Mieden uitnodigen tot actief bezig gaan. “Stilstand is achteruitgang”, zei de burgemeester. “Bewegen is belangrijk en gezond.” We moeten meer bewegen met zijn allen, was de boodschap. In de tuin zijn daarom ook anderen welkom, zowel ouderen als kinderen; speciaal voor hen zijn schommels geplaatst. Zo kan de beweegtuin bijdragen aan gezondheid en tegelijk aan verbinding tussen inwoners van het zorgcentrum en andere inwoners.

 

Verkleed
Dorpsbelangen Uithuizermeeden was initiatiefnemer van de beweegtuin, samen met De Mieden. De opening werd muzikaal ondersteund door Shantykoor Losdorp. Ook drie turnsters verhoogden de vrolijke stemming. Verkleed als bejaarden betraden ze met wandelstok de tuin. De beweegtuin bleek hen zo goed te doen, dat ze eindigden met acrobatische oefeningen.

 

Leefbaarheid en Duurzaamheid
NAM draagt bij aan deze beweegtuin vanuit het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma. Hiermee ondersteunt NAM initiatieven in regio’s waar we actief zijn.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer