Expositie portretteert ‘de bevingen van binnen’

In het Groninger provinciehuis is sinds 18 februari ‘De bevingen van binnen’ te zien. De expositie toont 21 portretten in geluid en beeld van betrokkenen bij de aardbevingen in Groningen. Thijs Jurgens, NAM-directeur Groningen Aardbevingen, is een van hen.

 

De indringende portretten zijn gemaakt door fotograaf Sake Elzinga uit Assen en journalist Rienk Kramer uit Rolde. Grote zwart-witfoto’s gaan vergezeld van twee tot vier minuten durende interviews.

 

Het hele verhaal
Rienk Kramer en Sake Elzinga hadden in hun werk veel te maken met gedupeerden, maar hoorden ook wel eens een andere kant. In de expositie hebben ze heel verschillende betrokkenen samengebracht. Actievoerder Jan Dales bijvoorbeeld, agrariër Ate Kuipers en de 17-jarige Esmée Brouwer, maar ook Tweede Kamerlid Henk Nijboer, oud-Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en Thijs Jurgens van NAM. “We willen het hele verhaal vertellen”, zeggen de makers in het Dagblad van het Noorden. “In de hoop dat mensen bereid zijn om via de ogen van een ander wat beter naar elkaars perspectief te luisteren.”

 

Provinciehuis Groningen
‘De bevingen van binnen’ is tot en met 15 maart op werkdagen gratis te zien en beluisteren in het atrium van het provinciehuis in Groningen.

 

Kijk voor meer informatie op de website van De bevingen van binnen.


Verschillende media hebben aandacht besteed aan de tentoonstelling.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Minister Wiebes bij NAM Hoogezand tijdens werkbezoek energietransitie

Minister Eric Wiebes was 11 februari te gast bij NAM in het kantoor in Hoogezand, als onderdeel van een werkbezoek in de regio over energietransitie.

 

De minister van Economische Zaken en Klimaat bekeek onder meer de controlekamer. Hier houdt NAM de hoeveelheid en kwaliteit van al het door NAM geproduceerde gas in de gaten. Wiebes sprak met medewerkers over de rol van NAM bij de energietransitie. Ook pleitte hij voor het interesseren van jongeren voor een baan in de energietransitie. Daarbij verwees Wiebes naar een bezoek aan het Augustinus-college in Groningen eerder die dag, waar hij een minicollege ‘Energietransitie en Klimaatakkoord’ had gegeven.

 

Vanuit Hoogezand reisde de minister door naar een bijeenkomst over energietransitie in Emmen. Behalve NAM waren gemeente Emmen, provincie Drenthe, Emmtec, Rendo, het Drenthe College en Attero hier vertegenwoordigd. Een van de onderwerpen was GZI Next. Er zijn verschillende plannen voor deze voormalige gaszuiveringsinstallatie.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Vraag naar Groninger gas daalt sneller

De maatregelen van het kabinet leiden tot een snellere daling naar Groninger gas dan was voorzien, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten weten. Volgens een nieuwe berekening daalt het benodigde volume uit het Groningenveld in het nieuwe gasjaar (oktober 2019 - oktober 2020) naar 15,9 miljard kuub. Dat is 1,5 miljard kuub minder dan het huidige schema voor de afbouw van de gaswinning in Groningen.

 

Uit de raming van netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) blijkt dat een lagere vraag naar Groninger gas vooral komt door de snellere afbouw van de export naar Duitsland en door de extra inkoop van stikstof. Met stikstof kan hoogcalorisch gas worden omgezet naar pseudo-Groningengas. Door de ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek daalt de gaswinning volgens de raming vanaf 2022 tot ruim onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard kuub. In de periode daarna wordt de gaswinning uit het Groningenveld volledig beëindigd.

 

De raming van GTS dient als basis voor het vaststellingsbesluit waarmee minister Wiebes in oktober bepaalt hoeveel gas de NAM volgend jaar moet winnen uit het Groningenveld.

 

Lees meer informatie in het persbericht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Studenten hadden topdag bij NAM Ten Arlo

Studenten werktuigbouwkunde van de Hanzehogeschool Groningen waren 7 februari te gast bij de gasbehandelingslocatie van NAM in Ten Arlo. Ze waren erg enthousiast over het inkijkje in de praktijk.

 

“Als eerstejaars studenten wordt van ons verwacht dat we inzicht krijgen waar en in welke bedrijven werktuigbouwkunde wordt toegepast. En waar kan dat beter te zien zijn dan bij de NAM?”, aldus Debora van Tricht. Zij is een van de studenten die het bezoek organiseerde.

 

Engineer bij olie- en gasbedrijf
Met de internationale klas Mechanical Engineering werd ’s ochtends gesproken over werkzaamheden bij NAM en over veiligheidsstandaarden. ’s Middags bekeken de studenten, voorzien van helm, veiligheidsschoenen, overall, handschoenen en een veiligheidsbril, de gasbehandeling op de locatie. Debora van Tricht: “De reacties uit de klas waren enorm positief. Er is een goed beeld geschetst van werken als een engineer bij een olie- en gasbedrijf als NAM en iedereen heeft veel geleerd van het productieproces. Het was een topdag.”

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Kijktip: Tegenlicht over deltaplan waterstof

Welke mogelijkheden biedt waterstof in de energietransitie? En wat is er nodig om ze daadwerkelijk grootschalig toe te passen? Het tv-programma Tegenlicht wijdde er een aflevering aan: ‘Deltaplan waterstof’.

 

Met waterstof kun je energie opslaan en transporteren. Dat kan een sleutel zijn voor grootschaliger gebruik van zonne- en windenergie; energie op de juiste tijd op de juiste plaats is hierbij momenteel een vraagstuk. Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met waterstof. In Tegenlicht komen verschillende initiatieven aan bod, zoals elektrische auto’s waarin de accu is vervangen door een waterstoftank, overwegingen in Stad aan het Haringvliet om met zijn allen over te gaan op waterstof en de ontwikkeling van een Noord-Nederlandse waterstofregio. Bijzonder in Nederland is bovendien dat de infrastructuur grotendeels klaar ligt. Het aardgasnet is relatief eenvoudig aan te passen voor waterstof.

Deltaplan als in jaren zestig
De techniek is er klaar voor en we zijn al begonnen, laten de geïnterviewden zien in Tegenlicht. Tot nu toe zijn het echter vooral kleinschalige initiatieven en is het bijvoorbeeld verboden om waterstof te vervoeren. Willen we in Nederland echt verder met waterstof, dan is het tijd voor een deltaplan vergelijkbaar met de landelijke overstap in de jaren zestig op aardgas.

 

De Tegenlicht-aflevering ‘Deltaplan waterstof’ is te bekijken op de website van de VPRO.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer