Gasproductie gasjaar 2015 – 2016 onder productieplafond

In het gasjaar 2015 – 2016 produceerde NAM in totaal 26,98 miljard kubieke meter aardgas uit het Groningen-gasveld. Hiermee blijft NAM onder het productieplafond van 27 miljard kubieke meter, zoals ingesteld door de Raad van State op 27 november 2015. Het gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. 

Voor het komende gasjaar, dat op 1 oktober is ingegaan, heeft de minister van Economische Zaken het productieplafond verder verlaagd naar 24 miljard kubieke meter. Enkel in koude winters en voor zover dit noodzakelijk is mag meer aardgas geproduceerd worden.  

Gasjaren
Minister Kamp van Economische Zaken bepaalde in juni 2015 dat de productiebeperkingen voor het Groningen-veld voortaan per ‘gasjaar’ worden vastgesteld en niet meer per kalenderjaar. Door dit besluit ligt de koude periode (oktober tot maart), waarin de vraag naar aardgas het hoogst is, aan het begin van het gasjaar. Hierdoor is de kans kleiner dat vóór het einde van het gasjaar het productieplafond al is bereikt. 

Tijdens de koudere wintermaanden neemt de vraag naar aardgas toe, vooral om huizen te verwarmen. 93% van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op het aardgas uit het Groningen-gasveld. Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Thijs Jurgens (NAM) over complexiteit gaswinning in Groningen

“De realiteit is dat Groningen een publiek dossier is geworden, waar heel veel mensen wat van vinden. Wij zijn speler, geen regisseur. Dat betekent niet dat wij onze verantwoordelijkheid niet nemen. NAM vergoedt alle aardbevingsgerelateerde schade. Of het nu gaat om fysieke schade aan gebouwen of eventuele waardedaling van woningen als gevolg van de aardbevingen. Daarnaast kunnen we ons zeker voorstellen dat er bewoners zijn die voor een vergoeding van immateriële schade – bijvoorbeeld psychische schade – in aanmerking komen.”

Dit benadrukte Thijs Jurgens (zie foto), directeur Groningen aardbevingen bij NAM vrijdag 30 september, tijdens een lustrumbijeenkomst van Leergangen Comenius, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Comenius Leergangen richt zich op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Het toonaangevende instituut viert dit jaar het twintigjarig bestaan met een aantal lustrumbijeenkomsten. Deze keer was de gaswinning in Groningen het onderwerp.

Complex thema
Comenius nodigde de nieuwe directeur Groningen aardbevingen van NAM uit om als één van de lokale betrokken partijen zijn visie te geven over het thema ‘Goed en Wijs bestuur’. Thijs Jurgens maakte van de gelegenheid gebruik om de complexiteit rond gaswinning te belichten. “De gaswinning in Groningen, en de gevolgen daarvan, kent vele aspecten en dilemma’s. Aan de ene kant kan Nederland nog niet zonder aardgas, maar de gevolgen van de winning grijpen anderzijds diep in op het leven van de Groningers. Ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor die verschillende kanten, met alle daarbij horende dimensies en dilemma’s.”  

Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Veilige afvoer van productiewater olieproductie

Na een productiestop van anderhalf jaar, herstartte NAM onlangs de olieproductie in Schoonebeek. De productie werd in 2015 stilgelegd vanwege een lek in de watertransportleiding van Schoonebeek naar Twente. Deze leiding is inmiddels hersteld met een zogenoemde ‘pijp-in-pijp-oplossing’.

Met de pijp-in-pijp-methode heeft NAM de bestaande leiding van Coevorden naar Twente, over een totale lengte van 45 kilometer, gerenoveerd.

Veilig watertransport
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderwierp de gerepareerde transportleiding aan een kritisch onderzoek en gaf toestemming de leiding in gebruik te nemen. 

De herstelde watertransportleiding voert het zoute productiewater af dat bij de oliewinning in Schoonebeek mee naar boven komt. Via de ondergrondse leiding gaat het water naar drie waterinjectielocaties in Rossum in Twente, waar het in een leeg aardgasveld wordt gepompt.

Milieuvriendelijke oplossing
Elke zes jaar kijken we of er wellicht nieuwe, milieuvriendelijker, technische methodes zijn om het productiewater te verwerken. Dat onderzoek loopt op dit moment. De vergunning voor de huidige methode is overigens eeuwigdurend.

Uniek project
Het herstellen van een watertransportleiding met een pijp-in-pijp-oplossing gebeurde nooit eerder over zo’n lang tracé. Het project is uniek in Nederland, zelfs uniek in de wereld. Bekijk een korte animatiefilm over dit project.  

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Groningen-gasveld nauwgezet vastleggen

Begin oktober start geofysisch onderzoek waarmee de bodemeigenschappen boven het Groningen-gasveld nog nauwkeuriger in beeld worden gebracht. Rossingh Geophysics (Monitoring Services) voert het onderzoek uit, in opdracht van NAM, in verschillende gemeenten.

Door dit onderzoek leren we nog beter te begrijpen hoe de bodem trilt bij een aardbeving. Deze informatie helpt om beter te voorspellen in welke mate gebouwen trillen op verschillende typen ondergrond. Het maakt bijvoorbeeld verschil of een huis is gebouwd op veen, zand of klei.

Meetpunten in open veld
De meetpunten worden in 95 procent geplaatst bij boerenbedrijven, maar er zal in enkele gevallen ook bij particuliere grondeigenaren worden gemeten. De meetwerkzaamheden duren, afhankelijk van het beoogde doel, enkele dagen tot een maand.

Gaswinning in Groningen
Onderzoek en het verzamelen van meetgegevens is essentieel om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen gaswinning en aardbevingen. In het zogenoemde meet- en monitoringsprotocol beschrijft NAM wat er precies wordt gemeten. Het meet- en monitoringsprotocol kreeg dan ook een belangrijke plek in het nieuwe besluit over gaswinning in Groningen. Minister Kamp van Economische Zaken kondigde dit besluit vrijdag 23 september aan. 

Lees op de website NAMPlatform meer over het meet- en monitoringsprotocol of over het besluit over gaswinning uit het Groningen-gasveld

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Steek energie in de buurt

Na 30 jaar oliewinning vertrekt NAM uit de Rotterdamse wijk Schiebroek. Met het project ‘Steek energie in de buurt’ bedankt NAM buren en omwonenden voor hun gastvrijheid in de afgelopen jaren.

Buurtbewoners worden uitgenodigd mooie ideeën voor de wijk in te dienen om hun wijk nog plezieriger en leuker maken. Hiermee wil NAM iets terugdoen voor de wijk en compenseren we de overlast die we soms veroorzaakten. 

We hopen op die manier projecten boven water te krijgen, die onze steun goed kunnen gebruiken. De inzenders van de beste ideeën maken kans hun project met financiële steun van NAM te realiseren. Inwoners van Schiebroek kunnen hun voorstellen tot en met vrijdag 4 november indienen.

Met name in Zuid-Holland liggen veel NAM-locaties dicht tegen woonwijken aan. De bewoners van deze woonwijken zijn letterlijk onze buren. Speciaal voor deze groep inwoners  ontwikkelden we het project ‘Steek energie in de buurt’.

Lees meer over 'Steek energie in de buurt' op onze website of op de facebookpagina NAM in Rotterdam

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Email Software by Newsweaver