Onjuiste veronderstellingen in rapport Milieudefensie

In het rapport ‘Groningen Gas: the costs of not keeping it in the ground’ dat Milieudefensie op 3 mei naar buiten bracht worden onjuiste veronderstellingen gedaan. De suggestie dat NAM onvoldoende financiële middelen zou hebben voor de betaling van schadeafhandeling, is onjuist en schetst een verkeerd beeld van de werkelijke situatie.

In de jaarlijkse budgetteringscyclus maakt NAM schattingen van de verwachte schadekosten voor de komende jaren. Dit zijn inschattingen. De werkelijke kosten kunnen in de praktijk hoger of lager zijn. NAM vergoedt de werkelijke kosten van schade waar we voor aansprakelijk zijn, nu en in de toekomst.

Lees verder op nam.nl

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM op afstand in schadeproces

NAM is een voorstander van een schadeproces op afstand van NAM, ook voor de kleine velden. Daarbij gaat NAM graag in samenspraak met bestuurders en belanghebbenden kijken hoe lokaal of regionaal de schadeafhandeling ook bij NAM’s kleine gasvelden op afstand van NAM ingericht kan worden. Ook aan de vraag om meer monitoring wil NAM invulling geven, bijvoorbeeld door gebouwopnames waar nodig en mogelijk. 

Overleg met gemeenten en provincies
NAM gaat graag in overleg met de gemeenten en provincies over de schadeafhandeling rondom kleine gasvelden. NAM heeft voor circa 175 kleine gasvelden in Nederland een concessie om gas te mogen winnen. De kleine gasvelden liggen bijvoorbeeld in Drenthe, maar ook in verschillende andere provincies. Ook daar waar in de nabije toekomst gaswinning mogelijk is, wil NAM de bestuurlijke relaties benaderen voor overleg. "Dit vereist uiteraard maatwerk", aldus Elke Rettberg, asset manager Land bij NAM. "De situaties verschillen per gebied en de lokale wensen dus ook. Daar gaan we graag over in gesprek." 

Groningen-veld
In Groningen wordt sinds 31 maart 2017 de schadeafhandeling aangestuurd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Op 1 juli 2017 zal een nieuw schadeprotocol en -handboek van de NCG in werking treden.

Monitoring
Daarnaast kijkt NAM naar mogelijkheden voor onafhankelijke monitoring rondom bepaalde kleine velden. Een van de veel gehoorde verzoeken van omwonenden en opwonenden van kleine gasvelden is een beter inzicht in de bestaande situatie, bijvoorbeeld door gebouwopnames. NAM bespreekt graag op korte termijn met gemeenten, provincies en lokale vertegenwoordigers wat precies de verwachtingen en wensen zijn ten aanzien van monitoring rondom de gaswinning in kleine velden. Afhankelijk daarvan kan monitoring lokaal ingericht worden. Ook hier streeft NAM naar duidelijkheid en een onafhankelijke rol in de monitoring.Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Energieneutraal varen met replica historisch schip

Zaterdag 6 mei a.s. doopt de Stichting De Vechtezomp in het Overijsselse Gramsbergen een replica van een historische Vechtezomp. De boot vaart, dankzij een financiële bijdrage van NAM, energieneutraal.

NAM wint sinds 2015 gas in Den Velde bij Gramsbergen. NAM juicht het gebruik van duurzame energiebronnen toe. We dragen daarom graag bij aan zonnepanelen op het boothuis van de Vechtezompen in Gramsbergen. Deze zonnepanelen maken energieneutraal varen mogelijk. 

Historische scheepvaart
Met het vervaardigen, restaureren en in de vaart brengen van de historische platbodems, de zogenoemde Vechtezompen, blaast de Stichting Vechtezomp de historische scheepvaart op de Vecht nieuw leven in. De Stichting draagt hiermee bij aan het behoud van het historisch en cultureel karakter van het Vechtdal. Zaterdag 6 mei doopt de Stichting een replica van een historische Vechtezomp en nemen zij het boothuis met de zonnepanelen in gebruik. 

Het gasveld bij Den Velde is een van de 175 kleine gasvelden in Nederland waar NAM gas wint. Alle 220 kleine gasvelden in Nederland zijn samen goed voor zo'n 30% van ons aardgas.   

Lees op de website van de Stichting de Vechtezomp meer over de Vechtezompen. Of bekijk op NAM.nl een animatie over het belang van kleine gasvelden.

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Herbestemming Cultureel Erfgoed in Groningen komt op stoom

Monumentale kerken, molens en boerderijen in de Groningse aardbevingsregio kunnen dankzij het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed behouden blijven en krijgen zelfs een nieuwe functie. De derde aanvraagronde voor dit programma sluit op 1 juni.  

Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed draagt met een financiële bijdrage bij aan een tweede leven van de beeldbepalende panden. Projectleider Eefje van Duin is enthousiast: “We zien de belangstelling voor het programma toenemen.” Zo kreeg de Juffertoren in Schildwolde een nieuwe functie en ook aan de Molukse Kerk in Appingedam wordt hard gewerkt. “Het mooie is dat deze projecten breed gedragen worden en bijdragen aan de leefbaarheid”, vertelt Van Duin.

Aanmelden
Eigenaren of toekomstige eigenaren met plannen voor de herbestemming van Gronings erfgoed kunnen zich bij Libau melden. “We denken graag mee, hoe pril het idee ook is.”

Lees verder over het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed op de website van NAM of van Libau


 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM steekt energie in Coevorden

Dit jaar bestaat NAM 70 jaar. We zijn al even lang actief in Coevorden. Daarom willen we een gebaar maken: we hebben olie en gas gehaald, nu willen we graag iets terugbrengen.

In 1948 ontdekte NAM, op zoek naar olie, per toeval een gasveld in Coevorden. Daarom werd juist in die gemeente in 1951 gestart met de energietransitie van de 20ste eeuw: het aansluiten van Nederlandse huishoudens op het aardgasnetwerk. Het gas zorgde voor meer comfort en veiligheid in en om het huis.

Steek energie in de buurt!
De afgelopen 70 jaar hebben we bij Coevorden olie en gas uit de grond gehaald. Tijd om ook eens iets terug te brengen dus: daarom starten we op 8 mei in Coevorden met Steek energie in de buurt. Met dit project stellen we geld beschikbaar voor projecten die de buurt nog leuker en plezieriger maken.

Een goed idee voor de buurt, een initiatief dat buurtbewoners verbindt en uw buurt nog leuker maakt? Doe mee! De inzenders van de beste ideeën krijgen de mogelijkheid hun project te realiseren met een bijdrage van NAM.

Kijk voor meer informatie op www.steekenergieindebuurt.nl

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer