Zonnige toekomst voor gemoderniseerde NAM-platforms

Vrijdag 4 november presenteert technologiebedrijf VONK uit Coevorden een duurzaam energiesysteem waarmee NAM en Shell UK schoner aardgas produceren. Het energiesysteem met zonnepanelen wordt in november geïnstalleerd op het Engelse platform Leman Echo op de Noordzee. Daarmee kan tegen lagere kosten én met minder CO2-uitstoot meer aardgas worden geproduceerd. 

Innovatie en kostenbesparen
NAM en Shell UK werken samen aan de gaswinning op de Zuidelijke Noordzee. Omdat de grotere gasvelden op de Noordzee inmiddels leeg geproduceerd zijn, werken NAM en Shell UK voortdurend aan innovaties en kostenbesparingen om uit steeds kleinere gasvelden op zee aardgas te kunnen winnen. Platforms worden vereenvoudigd tot onbemande platforms, gasbehandelingsinstallaties verwijderd en het aardgas wordt alleen nog op centraal gelegen platforms of op land behandeld. 

Zonne-energie
Het systeem dat VONK ontwikkelde, bestaat uit 152 zonnepanelen en slechts drie containers met geavanceerde technologie, inclusief een unit voor energieopslag. Naar verwachting draait een platform met dit nieuwe systeem 85 procent van de tijd op zonne-energie. Het systeem is zelfvoorzienend, zelfsturend en voldoet aan de strenge eisen voor offshore-mijnbouwinstallaties. 

Werkgelegenheid
Een team van dertig medewerkers van VONK ontwikkelde en bouwde samen met NAM het systeem in een half jaar. Dit innovatieve systeem van VONK uit Coevorden levert een belangrijke bijdrage aan de gaswinning op zee.

Lees vanaf vrijdag 4 november meer op onze website over het innovatieve, duurzame systeem van VONK. Of bezoek NAM.nl direct voor informatie over gaswinning op zee.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NCG presenteert actueel Meerjarenprogramma

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders publiceerde woensdag 2 november de geactualiseerde versie van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016 – 2020.

NAM steunt de NCG in zijn streven om verschillende uitdagingen in de provincie Groningen geïntegreerd te benaderen en verwelkomt het hernieuwde programma voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen. NAM heeft een ondersteunende rol als financier van het programma en werkt in die hoedanigheid nauw samen met de NCG.

Kosten schade-afhandeling
Eind vorige week werd NAM verrast door berichtgeving in de media over de verdeling van kosten rondom schade-afhandeling door aardbevingen. We herkenden de geschetste kostenverdeling niet. Uit onze gegevens blijkt dat vanaf 2012 tot en met september 2016 71% van de gelden is besteed om bewoners te compenseren voor geleden schade. 29% van de totale kosten voor schade-afhandeling bestaat uit proceskosten.

We vinden het belangrijk te benadrukken dat proceskosten niet ten koste gaan van de compensaties voor bewoners. Schade door aardbevingen wordt altijd vergoed, ongeacht de hoogte van het bedrag. Als operator van het Groningen-gasveld blijft NAM haar verantwoordelijkheid nemen. 

Lees op nam.nl meer over het Meerjarenprogramma van de NCG of over de kostenverdeling  rond schade-afhandeling

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM aanwezig bij Offshore Tech in Rotterdam

NAM vindt het belangrijk steeds in dialoog te blijven over gaswinning én de rol van gas in de toekomst. We organiseren daarom regelmatig open dagen, informatiebijeenkomsten en zijn aanwezig bij lezingen en congressen.  Zo verzorgt NAM adjunct-directeur Ante Frens donderdag 10 november de openingsspeech bij het Offshore Tech event in Rotterdam.

Centraal thema tijdens het Offshore Tech event is innovatie en technische ontwikkelingen op offshore gebied, met een blik op de toekomst. Ante Frens geeft hier namens NAM zijn visie op het sturen op CO2-reductie in de energietransitie. Samenwerken aan innovatie op zee is hierbij cruciaal.   

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Hoe is het nu met... de grond in Twente?

Het afgelopen jaar vernieuwde NAM de watertransportleiding van Schoonebeek naar Twente, met de zogenoemde pijp-in-pijp methode. Over een traject van 45 kilometer werd in de bestaande transportleiding een nieuwe kunststof leiding geplaatst. Het project is inmiddels afgerond, de oliewinning in Schoonebeek is herstart. Mooi moment voor een terugblik.

Maar liefst 250 haspels met 180 meter aan nieuwe pijpleiding waren nodig voor het vernieuwen van de watertransportleiding van Schoonebeek naar Twente. Die nieuwe leiding trokken we in delen, in 62 werkputten, door de bestaande transportbuis.

Overleg grondeigenaren
Uiteraard moesten we daarvoor ook regelmatig land van anderen betreden en grond afgraven. We benaderden daarom in totaal 107 grondeigenaren. Die contacten zijn positief afgerond. De eerste aardappels zijn na het vernieuwen van de transportleiding alweer gepoot en inmiddels ook gerooid. 

Het traject leverde soms lastige situaties op. Daar waar de leiding vlak langs de Duitse grens loopt, bleek de werkput voor trucks en hijskranen alleen bereikbaar via Duitsland. Dat leverde echter geen problemen op. Er werd met enthousiasme aan dit project gewerkt.  Klachten over de werkzaamheden bleven uit doordat er veel tijd en energie gestoken werd in het leggen van contacten, overleg en het uitwerken van oplossingen.  

Dankzij het vernieuwen van de watertransportleiding wordt het productiewater dat vrijkomt bij oliewinning in Schoonebeek  op veilige en verantwoorde wijze naar Twente getransporteerd.

Lees op NAM.nl meer over het vernieuwen van de leiding of oliewinning in Schoonebeek.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM bij Open Bedrijvendag Drenthe

NAM neemt zaterdag 5 november deel aan de Open Bedrijvendag Drenthe. We tonen hier twee innovatieve projecten in Drenthe; gaswinning in gemeente De Wolden en oliewinning in gemeente Emmen. 


De Wolden
Bezoekers van de Open Bedrijvendag kunnen zich in de gemeente De Wolden laten rondleiden op de NAM-locatie tussen Echten en Koekange aan de Oshaarseweg. Een tour voert ook langs de tijdelijke boortoren op een naburige locatie. NAM-collega’s informeren de bezoekers over het ontstaan van aardgas, aardgas in Drenthe, stikstofinjectie en de luchtscheidingsinstallatie op deze locatie. Dankzij nieuwe technieken kan nog 10 jaar langer aardgas uit dit veld worden gewonnen.

Schoonebeek
De oorsprong van NAM ligt in Schoonebeek, waar in 1943 de oliewinning startte. Bezoekers van de Open Bedrijvendag zijn van harte welkom in De Boo, het trainingscentrum in Schoonebeek. Bezoekers krijgen hier informatie over oliewinning, er zijn demonstraties met de boortoren simulator en een tour voert bezoekers onder andere langs de hoogrendementspompen. Ook het oliemuseum in Schoonebeek is geopend, waar het verleden fraai in beeld is gebracht. Dankzij andere manieren van oliewinning is in 2011 weer gestart met de productie. 

Bezoekers zijn welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.Kinderen kunnen op beide locaties leerzame proefjes en spelletjes doen.  

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Email Newsletter Software by Newsweaver