Loket afhandeling 6.000 ‘oude’ schadegevallen langer open

Groningers die de afgelopen tijd een aanbod kregen voor de afhandeling van de schade die zij voor 31 maart  2017 meldden, kunnen nog tot donderdag 5 juli in Loppersum terecht bij een speciaal vragenloket met inhoudelijke vragen over het aanbod. Het loket blijft een week langer beschikbaar dan oorspronkelijk aangekondigd.  

 

Groningse bestuurders en het kabinet bereikten eind januari 2018 overeenstemming over een nieuw Protocol Mijnbouwschade Groningen. Er resteerden nog ruim zesduizend openstaande schademeldingen onder het ‘oude’ protocol van vóór 31 maart 2017. Op verzoek van het kabinet handelde NAM deze openstaande schademeldingen af, door hen vóór 1 juli 2018 een aanbod te doen.

 

Woensdag 11 juli volgt  het derde voortgangsrapport over de afhandeling van deze ‘oude’ schadegevallen.

 

Extra tijd
Op verzoek van de minister kregen de betrokken schademelders extra tijd om te reageren op het aanbod van NAM. Iedereen, ook spijtoptanten, kan nog tot en met 9 juli 2018 reageren. Wie het het aanbod uiteindelijk niet accepteert, kan zich nog tot 1 september melden bij de Arbiter Bodembeweging.

 

Meer informatie

Bezoek de NAM website voor adresgegevens en openingstijden van het vragenloket.

 

Mailen of bellen met vragen over het aanbod van NAM kan natuurlijk ook.

 

Meer informatie op NAM.nl/6000

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Zuurgasleidingen met succes en in hoog tempo verlegd  

Tot begin 2018 behandelde NAM zogenoemd zuur gas, met zwavelstofverbindingen, bij de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen. Maar daar kwam met de sluiting van de GZI een einde aan. Vanaf juli 2018 zal zuur gas voortaan in Collendoornerveen worden gezuiverd. NAM werkte daarom de afgelopen tijd in hoog tempo aan het afsluiten, schoonmaken, slopen en omleggen van zuurgasleidingen. 

 

In een aantal kleine gasvelden, met name in Zuidoost-Drenthe en in Twente, bevindt zich zuur gas. Dit gas bevat zwavelverbindingen, zoals H2S. Met een speciale behandeling maakt NAM zuur gas ‘gebruiksklaar’ voor de markt. Dit gebeurde dertig jaar lang in de gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen. De sluiting van de GZI bracht de ‘re-routing’ van zuurgasleidingen in Drenthe in een stroomversnelling.  

 

Reeds in juli 2017 ging een omvangrijk re-routing project van start. Een speciaal team sloot drie zuurgaspijpleidingen af, die van de locatie Holsloot (zie foto) naar de GZI in Emmen liepen. Vervolgens reinigde het team deze pijpleidingen, legde een nieuwe verbinding aan en sloot de pijpleidingen aan op de nieuwe verwerkingslocatie in Collendoornerveen. Na afronding van dit re-routing project, start NAM in juli 2018 de nieuwe zuiveringsinstallatie in Collendoornerveen op.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
‘Steek energie in de buurt’ – Beemster en Zeevang

Maar liefst zestien ideeën werden aangemeld voor ‘Steek energie in de buurt’, editie Beemster en Zeevang. Donderdag 5 juli bepaalt een jury welke projecten op een financiële bijdragen kunnen rekenen.

 

NAM kent een lange historie in de gemeenten Beemster en voormalig Zeevang. Dagelijks wint NAM hier circa 1 miljoen m3 gas uit drie kleine gasvelden. Deze gasvelden liggen voor het grootste deel onder de gemeente Beemster en voormalig Zeevang. NAM haalt hier al jaren energie uit de diepe ondergrond en deze activiteiten gaan niet ongemerkt voorbij. Met de campagne ‘Steek energie in de buurt’ geven wij ‘energie aan de buurt terug’.   

 

Inwoners van de gemeente de Beemster en voormalig Zeevang (nu Edam-Volendam) konden tot vrijdag 22 juni jl. een idee aandragen dat de leefbaarheid in de buurt verbeterd. Zij maken hiermee kans het voorgestelde project op kosten van NAM te mogen uitvoeren.

 

De voorgestelde ideeën zijn zeer divers: van het zwemmen met gehandicapten, een jubileum van een buurtvereniging, tot het inrichten van een natuurspeelplaats of het opknappen van een schoolplein.

 

Lees meer over deze of andere edities van 'Steek energie in de buurt' op de speciale website

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
New Emmergy congres: ‘A new energy landscape’

‘A new Energy Landscape’. Dat is het thema van de vierde editie van het New Emmergy congres, dat de gemeente Emmen woensdag 17 oktober 2018 organiseert in het Atlastheater in Emmen. Tijdens het congres zullen sprekers ingaan op de snelle veranderingen in het energielandschap en de noodzaak de energietransitie te bespoedigen.

 

Het besluit van het kabinet om de gaskraan in Groningen dicht te draaien is genomen. Maar welke alternatieve energiebronnen zetten we dan in?

 

Nieuwe energiehorizon GZI Emmen

Er ontstaan in deze transitieperiode kansrijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld in Emmen. Op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI - zie foto), waar NAM begin 2018 de productie beëindigde, werken de gemeente Emmen, Gasunie, New Energy Coalition, NOM, Emmtec en NAM samen aan een tweede leven voor het GZI-terrein. New Emmergy besteedt aandacht aan de nieuwe energiehorizon van de GZI.

 

New Emmergy

Tijdens het congres spreken o.a. Jan Rotmans (friskijker en dwarsdenker), Rob de Wijk (HCSS), Jacqueline Vaessen (NexStep), Ruud Paap (New Energy Coalition) en René Jansen van NAM. De gemeente Emmen is sinds 2013 initiatiefnemer van New Emmergy. De regio Zuidoost Drenthe huisvest, na Aberdeen, de meeste (toeleverings)bedrijven op het gebied van olie- en gaswinning.

 

Bezoek de website van dit New Emmergy congres voor meer informatie over de thema’s,  de sprekers, of over aanmelden en deelnemen.  

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Feest in Kruisweg: verduurzaamd dorpshuis en nieuwe speeltuin

Samen met burgemeester Koos Wiersma, van de Groningse gemeente De Marne, nemen de  inwoners van Kruisweg zaterdag 30 juni feestelijk hun verduurzaamde dorpshuis ‘Open Haard’ én een nieuwe speeltuin in gebruik.

 

Marjolein Goris, van dorpsbelangen Kruisweg, is blij met het verduurzaamde dorpshuis en de nieuwe speeltuin. “Dankzij financiële bijdrage uit het programma Elk dorp een duurzaam dak konden we ons dorpshuis eigentijds aanpassen. Voor de nieuwe speeltuin dienden we een aanvraag in bij het Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma van NAM.”

 

“Kruisweg telt slechts 180 huizen, maar wel zo’n vijftig kinderen", vertelt Marjolein. "Best bijzonder, als je bedenkt dat dit een vergrijzende krimpregio is.”

 

Niet alleen de kinderen uit Kruisweg maken dankbaar gebruik van de nieuwe speeltuin, maar ook de omringende dorpen profiteren mee. “De kinderen nemen vriendjes en vriendinnetjes mee om hier te spelen. Een schot in de roos.”

 

Kansrijk Groningen
‘Elk dorp een duurzaam dak’ is onderdeel van Kansrijk Groningen. Het programma ondersteunt dorpen in de negen Groningse aardbevingsgemeenten om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. Lees er meer over op www.elkdorpeenduurzaamdak.nl.

De speeltuin in Kruisweg kon worden gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage uit het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer