Neerhalen schoorsteen en fakkel GZI Emmen live te volgen

De kenmerkende 75 meter hoge schoorsteen en de 100 meter hoge fakkel van NAM’s GZI-terrein in Emmen worden zaterdag 17 augustus met explosieven neergehaald. Oud-medewerkers en zakenpartners zijn uitgenodigd voor dit laatste onderdeel van de sloop van de gaszuiveringsinstallatie. Het zal te volgen zijn via een livestream.

 

SGS Search en VSM Sloopwerken hebben de locatie bovengronds zorgvuldig gesloopt; de materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Inmiddels staan alleen de grote stalen fakkel en de betonnen schoorsteen er nog. Met gecontroleerde explosies zal de springmeester de twee laatste bouwwerken laten omvallen.

 

Livestream
Wie het niet wil missen, kan zaterdag 17 augustus vanaf 10:50 uur de livestream volgen via NAM’s YouTube-kanaal en Facebook.

 

Eind en begin
Zowel oud-medewerkers als omwonenden voelen zich betrokken bij de GZI. Het opblazen van de schoorsteen en de fakkel markeert het einde van de sloop en het begin van GZI Next. Er bijft een 38 hectare groot vlak terrein over met een aantal wegen en hekwerken en onder de grond leidingen voor onder meer elektriciteit en gas. Dit maakt het terrein zeer geschikt voor een zogenoemde Energy Hub, met een mix van duurzame energiebronnen zoals waterstof, groen gas en zonne-energie.

 

Meedenken over GZI Next
De NAM werkt al met verschillende partners samen aan GZI Next. Ook buren en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de voormalige GZI.

 

Bekijk ook de nieuwste GZI Next Update.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Bodemsanering locatie Wanneperveen deze winter gepland

De NAM wil komende winter beginnen met het saneren van de bodem rond de gaslocatie bij Wanneperveen. De toestemming van de provincie Overijssel wordt in het najaar verwacht.

 

De NAM-locatie aan de Gasthuisdijk bij Wanneperveen is al een aantal jaren buiten gebruik. De bodem is in de jaren negentig gesaneerd. Aanvullend bodemonderzoek door Arcadis heeft een restverontreiniging aangetoond. De NAM heeft aangegeven de verontreiniging buiten de locatie met voorrang op te willen ruimen.

 

De huidige verontreiniging is niet zodanig dat het hele terrein direct gesaneerd moet worden. Daarmee mag de NAM wachten tot de locatie wordt opgeruimd. Voor het schoonmaken van de grond er omheen heeft de NAM in juli een (deelsanerings)plan ingediend bij de provincie. “We verwachten in de winter te kunnen beginnen, nadat we de benodigde vergunningen van de provincie hebben ontvangen”, zegt NAM-woordvoerder Ewoud Nysingh. “Hopelijk bieden de stikstofregels dan ook weer ruimte, want vertraging zoals we nu ondervinden bij de sanering van de NAM-locatie in Tubbergen zou erg jammer zijn.”

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Sanering Tubbergen-7 vertraagd

De provincie Overijssel geeft de NAM voorlopig geen vergunning voor het saneren van NAM-locatie Tubbergen-7. Door de zogenoemde PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) van de Raad van State van 29 mei kan de provincie namelijk tijdelijk geen natuurvergunningen verlenen voor projecten met stikstofemissies. Zodra de provincie de vergunning verleent, zal de NAM de saneringswerkzaamheden hervatten.

 

In december 2018 is de NAM begonnen met de sanering rondom locatie Tubbergen-7. In overleg met Staatsbosbeheer zijn bomen gekapt en in september zou het ontgraven van de grond beginnen. Bij deze werkzaamheden vindt het nodige grondverzet plaats met voertuigen en graafwerktuigen. De locatie Tubbergen-7 ligt in natuurgebied Springendal, waar de kamsalamander en de levendbarende hagedis zijn aangetroffen. Omdat deze amfibieën op de lijst van beschermde diersoorten staan, kon het werkterrein niet worden vrijgegeven voor de geplande saneringswerkzaamheden. De NAM had daarom dit voorjaar een natuurvergunning op grond van de Wet Natuurbescherming aangevraagd bij de provincie.

 

In eerdere nieuwsberichten leest u meer over de bodemsanering op locatie Tubbergen-7 en over het aantreffen van beschermde diersoorten.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Eigen mobiel podium voor Bie Daip Festival

Appingedam staat van 22 tot 25 augustus in het teken van het jaarlijkse Bie Daip Festival. Dit internationale Folk & Seasongsfestival vindt plaats op verschillende plekken in de stad, waaronder op een eigen mobiel podium. De aanschaf was mede mogelijk door het NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma.

 

Muziekgroepen uit alle windstreken en talrijke bezoekers komen naar het Bie Daip Festival in de Groningse stad gelegen aan het Damsterdiep. Voor de locatie op het Kerkplein huurde de organisatie steeds een overdekt podium. Een eigen mobiel podium zou niet alleen kosten besparen, het brengt zo’n podium ook binnen handbereik van een tiental kleinere evenementen in de buurt. Zij mogen het tegen onkostenvergoeding gebruiken.

 

Het mobiele podium kon in 2018 worden aangeschaft en is al uitgeleend aan een paar evenementen. Op donderdag 22 augustus neemt Bie Daip het podium voor het eerst zelf feestelijk in gebruik met optredens van Harm Tabak & the Flashbacks, Hail Gewoon, The Mash, Greendogs en Groove Ally.

 

De volledige programmering van Bie Daip is te vinden op http://www.biedaip.nl.
Ga voor meer informatie over het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma naar de website van de NAM.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Raad van State: bevingen Oude Pekela niet door gaswinning

De vier aardbevingen die in november 2017 plaatsvonden bij Oude Pekela zijn niet verzoorzaakt door gaswinning, aldus de Raad van State. De NAM mag doorgaan met gas winnen bij Pekela en Blijham in Oost-Groningen.

 

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gaf de NAM in februari 2018 toestemming om langer gas te winnen uit de kleine velden bij Pekela en Blijham: tot uiterlijk 2026 in plaats van 2014. Uit angst voor aardbevingen en bodemdaling maakte een inwoner van Oude Pekela bezwaar en ging uiteindelijk in beroep. Hij wees onder meer op aardschokken in 2011 en 2012 en vier lichte aardbevingen in 2017.

 

Gas 3 kilometer diep
De Raad van State onderschrijft echter de stelling van minister Wiebes dat deze aardschokken en bevingen niet zijn verzoorzaakt door gaswinning. De bevingen, op 400 meter diepte, zouden zich hebben voorgedaan bij een zoutcaverne bij Winschoten. Het gas bevindt zich in steenlagen 3 kilometer diep en ook aardbevingen bij het grote Groningenveld komen meestal van 3 kilometer diepte. Volgens de Raad van State vormt hervatten van gaswinning uit de kleine velden bij Pekela en Blijham geen extra risico voor aardbevingen of bodemdaling. Het beroep is verworpen.

 

De uitspraak staat op de website van de Raad van State.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer