foto: Anne Reitsma Fotografie
foto: Anne Reitsma Fotografie
Wereldhavendagen Rotterdam

Bezoekers van de Wereldhavendagen in Rotterdam kunnen vandaag en morgen, 2 en 3 september, deelnemen aan een rondleiding op de NAM-locatie aan de Korperweg. Deze locatie in Rotterdam is voor de eerste maal opgenomen in de excursieroute van de Wereldhavendagen.

Het thema van de Wereldhaven is dit jaar ‘duurzaamheid en ‘Slimme’ haven’. NAM sluit bij dit thema aan met aandacht voor de transitie naar duurzame energie en het verduurzamen van NAM-activiteiten. 

Multifunctionele zonnepanelen
Zo worden binnenkort op de locatie Korperweg multifunctionele zonnepanelen geïnstalleerd, die energie opwekken wanneer de zon schijnt en CO2 absorberen bij bewolkt weer. Hiermee verduurzaamt NAM de productie aan de Korperweg en leveren we een bijdrage aan de CO2-reductie in Rotterdam.

NAM is sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw actief in Rotterdam, op diverse lcoaties in Rotterdam Schiebroek, Havengebied en in Charlois met in totaal 28 actieve putten.

Lees op NAM.nl meer over de Wereldhavendagen, duurzaamheid en NAM in Rotterdam


Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Bestuurders bereiden zich voor op definitief besluit gaswinning Groningen

Ter voorbereiding op het definitief besluit over gaswinning in Groningen, laten regionale - en nationale bestuurders zich de komende tijd uitgebreid informeren door alle betrokken partijen. NAM gaat graag het gesprek aan.   

Vertegenwoordigers van de Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen (CVW) en NAM schoven woensdag 31 augustus aan bij het Ronde tafelgesprek van de Provinciale Staten Groningen. Een week eerder organiseerden de Staten al een hoorzitting met bewoners en maatschappelijke organisaties.  

Tweede Kamer
Minister Kamp van Economische Zaken neemt een definitief besluit over gaswinning in Groningen vóór 1 oktober. De Tweede Kamer volgt de besluitvorming op de voet. Naast een werkbezoek aan Groningen door de vaste Kamercommissie van Economische Zaken, staan in Den Haag diverse bijeenkomsten gepland om met elkaar van gedachten te wisselen over gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan voor inwoners van Groningen. NAM vindt het belangrijk met diverse partijen hierover in gesprek te zijn en te blijven.

Zienswijze
In juni publiceerde de minister het ontwerp instemmingsbesluit. De kern van dat besluit is, dat de gaswinning uit het Groningen-gasveld de komende vijf jaar wordt beperkt tot 24 miljard kubieke meter per jaar. Iedereen kon hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Er zijn in totaal ruim 5.000 zienswijzen ingediend,  o.a. door Milieudefensie, Provinciale Staten, individuele bewoners en door NAM zelf.

Meer informatie
In een speciaal digitaal magazine leest u meer over gaswinning en aardbevingen. In de laatste editie van dit magazine o.a. aandacht voor schade, onderzoek, de Groningse woningmarkt en veilig wonen boven het Groningen-gsaveld. Het digitaal magazine staat sinds vandaag online op NAMPlatform.  

Voor meer informatie over de zienswijze van NAM of de reactie van NAM op het ontwerp instemmingsbesluit leest u verder op NAMPlatform.nl. 

  

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Inwoners Ternaard bezoeken NAM informatietruck

Zo’n zestig inwoners uit het Friese Ternaard bezochten vrijdag 26 augustus de informatietruck van NAM. Zij gingen hier met NAM-medewerkers in gesprek over de plannen van NAM om in 2018 een boring uit te voeren bij Ternaard.  

Een voorgenomen boring roept vaak vragen op bij omwonenden en buurbewoners. NAM hecht veel waarde aan goede informatie over haar activiteiten en werkzaamheden.  Daarom reed de informatietruck van NAM eind augustus naar Ternaard. De vragen van de inwoners waren divers: waar ligt het gasveld, hoe wordt er geboord, is aardgas nog wel nodig en wat is het effect van een boring en gaswinning op de bodem?

Inwoners konden al hun vragen voorleggen aan deskundigen van NAM, zoals geologen en ecologen. Daarnaast zagen zij op kaarten in de vrachtwagen precies waar het  gasveld ligt: ten noorden van het dorp, onder de Waddenzee.

Het veld dat aangeboord wordt is naar verwachting 700 keer kleiner dan het Groningen-gasveld. Toch is dit kleine veld bij Ternaard voldoende om Fryslân 10 jaar van energie te voorzien. Momenteel komt circa 30% van het aardgas uit circa 250 kleine gasvelden in heel Nederland.

Lees verder op NAM.nl  over de plannen bij Ternaard of over het zogenoemde kleine-veldenbeleid.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Schoonebeek een jaknikker rijker

Leerlingen van het Esdal Vakcollege uit Emmen en De Groene Driehoek uit Hoogeveen werkten in opdracht van NAM aan een jaknikker op schaal. De school werkte daarbij nauw samen met deskundigen op het gebied van industrieel erfgoed in deze regio. De jaknikker werd maandag 15 augustus officieel onthuld en als cadeau overhandigd aan de stichting De Spiker in Schoonebeek. 
Lees meer over deze jaknikker in Schoonebeek op NAM.nl.

Jubileumeditie Boortorenwandeltocht
Meer dan 2000 wandelaars namen zaterdag 27 augustus deel aan de de 60ste Boortorenwandeltocht, in en rond Schoonebeek. Speciaal voor deze jubileumeditie is er in Schoonebeek een overzichtsexpositie ingericht over de tocht.

De Boortorentocht was oorspronkelijk een schaatstocht, maar vanaf 1957 kon er ook gefietst of gewandeld worden. Tegenwoordig is de boortorentocht alleen nog een wandeltocht. De tocht ontleent haar naam aan de oliewinning rond Schoonebeek. Tussen 1947 en 1996 haalde NAM hier met ja-knikkers ongeveer 250 miljoen vaten olie uit de grond.

Meer informatie over de expositie, de wandeltocht of de activiteiten van NAM in Schoonebeek leest u op NAM.nl of op de speciale Facebookpagina NAM in Schoonebeek

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Kunstenares legt offshore industrie vast

Kunstenares Tanja Engelberts keerde gisteren, donderdag 1 september, terug, na een verblijf van twee weken op het onderhoudsschip van NAM, de Kroonborg. Met een uitgebreide tocht langs platforms aan zowel Engels als Nederlandse zijde van de Noordzee, verdiepte de kunstenares zich  in de offshore activiteiten op de Noordzee.

Er is veel belangstelling voor het leven en werken op zee. Daarnaast is er veel aandacht voor het toekomstig gebruik van de Noordzee en het samenwerken aan een geïntegreerde energievoorziening. De offshore industrie bevindt zich door de energietransitie in een periode van verandering. Met een bijzonder kunstproject wil Tanja Engelberts het brede publiek deze ontwikkelingen op de Noordzee tonen.

Beeldende getuigenis
Tanja raakte gefascineerd door de industriële platforms in een ogenschijnlijk lege zee. Zij wil een getuigenis maken van deze artificiële plekken, juist in deze transitieperiode.  Ze onderzocht daarbij de historische, ecologische en technologische aspecten van dit landschap en vertaalde dit naar beeld. Ze deelde de afgelopen twee weken dagelijks een foto via haar blog.  

De komende maanden gaat Tanja met andere operators mee om meer indrukken op te doen. Haar bevindingen op zee werkt ze tijdens een artist in residence bij Stichting IK in Vlissingen verder uit tot een kunstwerk. Dit wordt eind 2016 getoond tijdens een speciale expositie. Daarnaast publiceert Tanja Engelberts een kunstenaarsboek.   

Nieuwsgierig naar de bevindingen van Tanja? Neem dan vast een kijkje op haar blog

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver