Afhandeling ‘oude’ schademeldingen op goede weg

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ontving 25 april 2018 de eerste voortgangsrapportage over het afhandelen van ruim 6.000 openstaande ‘oude’ schadegevallen.

 

Nieuw schadeprotocol

Eind januari 2018 bereikten de Groningse bestuurders overeenstemming met het kabinet over een nieuw Protocol Mijnbouwschade Groningen. Een van gemaakte afspraken betrof het afhandelen van 6.000 schademeldingen die voor 31 maart 2017 werden gemeld, nog onder het ‘oude’ protocol. Minister Wiebes verzocht NAM deze gevallen vóór 1 juli 2018 een aanbod te doen, zodat ze het nieuwe schadeprotocol niet belasten.

 

Voortgang

De komende tijd schrijft NAM alle bewoners aan, die voor 31 maart 2017 een schade meldden die veroorzaakt werd door een aardbeving. In de brief legt NAM een concreet aanbod voor om de schade af te handelen. NAM houdt de voortgang nauwgezet bij en stuurde de minister eind april een eerste voortgangsrapportage.

 

Positief

In een Kamerbrief heeft minister Wiebes inmiddels aangegeven dat het nog te vroeg is om vast te stellen of de aanpak van NAM succesvol is. Maar, concludeert Wiebes, “het signaal, dat eigenaren die op het bod reageren in 95 procent van de gevallen kiezen het aanbod van NAM te accepteren, is onmiskenbaar positief.”

 

Lees meer over het afhandelen van 6.000 oude schadegevallen op NAM.nl

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Finalisten NAM70 Challenge werken samen aan opslag duurzame energie

Met elkaar komen tot een innovatieve oplossing voor het grootschalig opslaan van duurzame energie. Dat is het doel van de drie finalisten van de NAM70 Challenge: Storelectric uit het Verenigd Koninkrijk, Proton Ventures uit Nederland en Eco-Tech Ceram uit Frankrijk. Deze internationale groeibedrijven werken de door hun voorgestelde oplossing momenteel verder uit onder begeleiding van NAM. 

 

De drie ‘scale ups’ bezochten onlangs diverse productielocaties van NAM, onder andere om te bepalen in hoeverre de huidige NAM infrastructuur aansluit bij de door hen aangedragen oplossing voor het grootschalig opslaan van duurzame energie. Elk van de drie finalisten werkt bij het verder uitwerken van de oplossing nauw samen met een inhoudelijk verantwoordelijke collega bij NAM.

 

Op 6 juni aanstaande wordt de winnaar van de NAM70 Challenge bekend. De winnaar ontvangt €50.000,-, maar kan vooral ook rekenen op NAM als klant. De winnaar implementeert de voorgestelde innovatie samen met NAM.

 

Meer weten over de NAM70Challenge? Bekijk de korte video over de drie NAM70 Challenge finalisten of lees meer op de NAM70 Challenge website.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM niet in beroep tegen uitspraak waardevermindering (WAG)

NAM heeft besloten niet in beroep te gaan bij de Hoge Raad in de zaak over de vergoeding van waardevermindering van huizen door aardbevingen in Groningen. De Stichting WAG en andere belanghebbenden spanden deze zaak in 2014 aan.

 

Het Hof heeft bepaald dat een huiseigenaar wiens huis in waarde is verminderd door de aardbevingen niet pas recht heeft op vergoeding wanneer hij of zij het huis verkoopt. Daarnaast verdient het volgens het Hof de voorkeur dat de vergoeding wordt berekend op grond van een model dat een snelle en doelmatige afwikkeling mogelijk maakt, in plaats van op basis van taxaties voor ieder individueel huis.

 

Publiek schadefonds

NAM vergoedt alle schade die het gevolg is van aardbevingen, ook in geval van waardedaling, aldus NAM-directeur Gerald Schotman. “De minister heeft aangegeven te onderzoeken of waardedaling onderdeel wordt van een publiek schadefonds. NAM ondersteunt dit initiatief. Het komt tegemoet aan een brede wens van de Groningers en andere betrokkenen om NAM uit het systeem van schadevergoeding te halen." 

 

Huiseigenaren die hun huis verkopen voordat er een publieke regeling is, kunnen tot die tijd gebruik blijven maken van de huidige waarderegeling van NAM.

 

Lees op NAM.nl het volledige bericht over het niet in beroep gaan tegen de uitspraak waardevermindering.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Neem een kijkje bij NAM in Assen

Zaterdag 26 mei is er Open Huis in het NAM kantoor in Assen. Omwonenden en andere geïnteressserden zijn 26 mei van harte welkom, tussen 10.00 en 16.00 uur.

 

Op 1 mei 1968, inmiddels vijftig jaar geleden, opende NAM formeel haar kantoor in Assen (zie foto). Dat gebeurde in het pand naast het huidige hoofdkantoor. Vandaag de dag is in dat gebouw het AZC gevestigd.

 

Tijdens de Open Dag, in en rond het NAM hoofdkantoor in Assen, laten we zien wat het werken bij NAM inhoudt, maar ook bieden we leveranciers uit de regio de gelegenheid zich te presenteren. De afgelopen jaren werkten veel ondernemers uit de regio met en voor ons. Deze bedrijven zijn erg belangrijk voor NAM.    

 

RTV Drenthe zal op 26 mei tusen 10.00 en 12.00 uur een live uitzending verzorgen vanuit de centrale hal van het NAM kantoor.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
In kleur

Op verzoek van scholen in het basis- en middelbaar onderwijs verzorgt NAM gastlessen over energie, gaswinning en de rol van gas in de energietransitie.

 

Bij de voorbereiding van een les over aardgas kwam juf Letty uit Zwolle NAM-kleurplaten tegen. Zij daagde haar leerlingen van groep 6 en 7 uit om de mooiste kleurplaat te maken. Dat leverde een fantastisch resultaat op, dat de juf trots deelde.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer