Coby van der Linde over energietransitie: deel je kennis en zoek samenwerking

Om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen, zullen bedrijven en ook organisaties hun kennis moeten delen en samenwerking zoeken. Dit was een van de boodschappen van Coby van der Linde tijdens een bijeenkomst bij de NAM op 7 mei. Coby van der Linde is onder andere directeur van het Clingendael International Energy Programme, dat bijvoorbeeld de overheid adviseert over energie(beleids)vraagstukken.

 

Kunnen we de klimaatdoelstellingen in 2050 halen? Coby van der Linde denkt zeker dat het mogelijk is. Maar dan zullen we het wel anders moeten aanpakken. Ze vertelde haar visie aan een volle zaal met NAM-medewerkers in Assen, waar ze was uitgenodigd voor een inleiding over nationale en internationale ontwikkelingen op energiegebied.

 

Hele wereld
Coby van der Linde schetste hoe de hele wereld betrokken is in het energievraagstuk. Nederland is een kleine speler en veel landen staan er anders in. Zo hebben China en India veruit de grootste energievraag, met de Verenigde Staten als grote derde. India heeft veel steenkool en zal dit voorlopig blijven gebruiken. Veel andere landen stappen over van kolen op aardgas, omdat dit minder CO2-uitstoot en meer energie oplevert. In Nederland zetten we onder meer in op elektrificatie. Hoe goed dat ook is, het zal voor 2050 niet genoeg energie op het juiste moment opleveren.

 

Stappenplan nodig
We hebben het einddoel op lange termijn voor ogen, maar er zijn vooral lokale initiatieven voor de korte termijn. En doen we wel de juiste dingen? We hebben een gezamenlijk stappenplan naar 2050 nodig, betoogde Van der Linde.

 

In Nederland ziet zij een belangrijke rol weggelegd voor waterstof. Als eerste stap daarbij noemde ze het maken van waterstof uit aardgas, zolang groene waterstof nog in onvoldoende hoeveelheid beschikbaar is. Vrijkomende CO2 wordt dan afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden.

 

Bedrijven
Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij bedrijven, als grote verbruikers en mogelijke innovators. Gelukkig zijn veel bedrijven al bezig met verduurzaming en energietransitie, zei Van der Linde. Samenwerken, barrières wegnemen en het als hele samenleving doen, is nu hard nodig.

 

Coby van der Linde is tevens hoogleraar Geopolitiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Energieraad. De NAM nodigt regelmatig sprekers uit om kennis uit te wisselen over ontwikkelingen in de energiesector.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Techniekdag op school voor speciaal onderwijs in Hoogeveen

Leerlingen van De Windroos, een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Hoogeveen, zijn donderdag 9 mei druk in de weer met plastic doppen, spijkers en kroonsteentjes. De NAM heeft op hun school een techniekdag georganiseerd met medewerking van de Knutselkeet.

 

De NAM organiseert regelmatig activiteiten voor kinderen en jongeren om hen te interesseren voor techniek. De Windroos is een school voor leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. “Ook hen willen we kansen bieden”, zegt Henriët Jager, organisator vanuit de NAM. “Met wat meer hulp en uitleg kunnen ook zij een rol hebben in de samenleving.”

 

Windmolentje op zonne-energie
In NAM’s mobiele kantoor maken leerlingen windmolentjes die werken op zonne-energie. Ondertussen timmeren andere leerlingen in de Knutselkeet elk een kunstwerk in elkaar van hergebruikte plastic doppen. Die worden samengevoegd tot één groot kunstwerk dat een plek krijgt in het schoolgebouw.

 

De Windroos deelt het gebouw met een andere school voor speciaal onderwijs en met een reguliere school voor praktijkonderwijs en voor vmbo. Het motto is ‘samen als het kan, apart als het moet’.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Gedeputeerde en wethouder bekijken vorderingen op terrein GZI Emmen

Gedeputeerde Stelpstra van provincie Drenthe en wethouder Rink van gemeente Emmen waren 6 mei bij de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen. Met een ambtelijke delegatie zagen ze hoe ver het is met de sloop. Ook werden ze bijgepraat over de toekomstplannen voor het GZI-terrein.

 

Inmiddels staat er nog weinig overeind op de 38 hectare tellende NAM-locatie. SGS Search en VSM Sloopwerken hebben vrijwel alles boven de grond al weggehaald, zoals leidingen, tanks en gebouwen. De bezoekers waren verrast over de grootte van het terrein en de hoeveelheid op te ruimen materialen. Die worden gesorteerd en zoveel mogelijk hergebruikt.

 

GZI Next
Wat boven de grond overblijft is asfalt met een aantal wegen en hekwerken. Samen met de ondergrondse leidingen voor onder meer elektriciteit en gas, is het terrein zeer geschikt voor een zogenaamde Energy Hub met een mix van duurzame energiebronnen zoals waterstof, groen gas en zonne-energie: het concept GZI Next.

 

RTV Drenthe filmt sloop GZI
In het oog springen nu nog de fakkel en de schoorsteen. Het neerhalen wordt tot het laatst bewaard. Over het hoe en waarom, spraken projectleider René Jansen van de NAM en Arjan van de Schootburgge van SGS Search diezelfde dag met RTV Drenthe. De regionale zender maakte een artikel en een mooie video: Dag gaszuiveringfabriek GZI Emmen, hallo GZI Next!

 

Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Extra elektriciteitskabels naar de wal voor verduurzaming Ameland

Netbeheerder Liander gaat twee extra elektriciteitskabels aanleggen tussen Ameland en het vasteland. Dit is nodig wegens de verduurzaming van de energievoorziening van Ameland. Ook de NAM is betrokken bij ‘Duurzaam Ameland’.

 

Onder de vlag van Duurzaam Ameland werken bedrijven, bewoners en gemeenten aan projecten om het eiland vergaand te verduurzamen. Als partner werkt de NAM aan een aantal projecten mee. Een van de aandachtspunten van Duurzaam Ameland is duurzaam opgewekte elektriciteit. Zo hebben de Amelander Energiecoöperatie, de gemeente en Eneco een groot zonnepark gerealiseerd. Er komen mogelijk meer zonneparken, en steeds meer inwoners hebben zonnepanelen op hun dak. Ook de NAM wil voor de verduurzaming van de productieprocessen op en rond het eiland gebruik gaan maken van duurzame elektriciteit.

 

Start in 2020
De capaciteit van de huidige kabels naar het vasteland is op termijn niet voldoende. Daarom wordt nu uitgezocht hoe het beste twee extra kabels kunnen worden aangelegd, rekening houdend met de bijzondere natuurwaarden van de Waddenzee. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2020 en is de verbinding eind 2021 in gebruik.

 

Lees meer over de wadkabels op de website van Liander.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM geeft masterclass energietransitie op Follow Energy Career Event Groningen

De New Energy Coalition organiseerde op 7 mei een career event in Groningen voor studenten van de Hanze Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. De NAM was aanwezig met een informatiestand en verzorgde een masterclass over energietransitie.

 

Het druk bezochte Follow Energy Career Event trok vooral studenten van studierichtingen rond energie en duurzaamheid, waaronder opvallend veel buitenlandse studenten. Marc Naus, Lianne Jansen, Linda Garming, Marianne Knol en Thomas Lensvelt van de NAM gingen met studenten in gesprek over carrièremogelijkheden en over de toekomst van energie in Nederland.

 

Masterclass energietransitie
De masterclass door Martijn Kleverlaan werd goed bezocht. Martijn Kleverlaan is manager energietransitie bij de NAM. Hij begeleiddde een gesprek over het klimaatakkoord, de toekomst van het Nederlandse energiesysteem en de rol van de NAM in de transitie. “De dialoog met studenten geeft me altijd enorm veel energie. Er was veel ambitie en oprechte nieuwsgierigheid. Het kritisch opbouwende gesprek helpt ons ook weer helder te verwoorden hoe wij zelf in de wedstrijd staan.”

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Delfzijl opent seniorenbeweegtuin voor jong en oud

In het Koningin Wilhelminapark in Delfzijl is sinds 8 mei iedereen welkom om te komen bewegen en sporten, vooral senioren. Wethouders Jan Menninga en Hans Ronde hebben een beweegtuin geopend. De NAM heeft financieel bijgedragen.

 

De beweegtuin is een initiatief van Wijkplatform Over de Gracht Scheepvaartbuurt. Bewoners van alle leeftijden mogen best wat meer bewegen, was de motivatie. Voor kleine kinderen waren in het park al speeltoestellen geplaatst. Met de ‘Beweegtuin senioren fitnesspark’ is er nu een voorziening waar alle wijkbewoners buiten kunnen bewegen en sporten. Bovendien is het een laagdrempelige plek voor ontmoeting.

 

Zestien toestellen nodigen uit tot bewegen op een manier die ook voor ouderen en bijvoorbeeld rolstoelgebruikers gezond en veilig is. Ook nabijgelegen sportverenigingen gaan er gebruik van maken. Verder is er een activiteitenplan opgezet voor jong en oud.

 

NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma
De NAM heeft bijgedragen vanuit het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma. Met dit programma investeert de NAM in regio’s waar we actief zijn.

 

Lees ook het bericht in de Eemsbode.

 

Foto: Bram Noordhuis/Eemsbode

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Open dag NAM Hoogezand op zaterdag 25 mei

De NAM opent op de locatie in Hoogezand op zaterdag 25 mei de deuren voor belangstellenden. Ze kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur terecht in het kantoor en de werkplaats aan de Vosholen en er zijn activiteiten voor jong en oud.

 

Bezoekers krijgen inzage in de verschillende afdelingen van NAM in Hoogezand. Op het terrein is voor jong en oud van alles te zien en beleven. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gaslocatie te bezoeken. Hiervoor rijdt een bus heen en terug vanaf het parkeerterrein aan De Vosholen 66.

 

Aanmelden open dag
U kunt zich voor de open dag aanmelden via nam-communicatie@shell.com. Geef bij uw aanmelding aan of u in de ochtend of in de middag wilt komen.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer