Innovatief Walk2Work-Vessel arriveert in haven van Delfzijl

In de haven van Delfzijl arriveerde vandaag, donderdag 14 december 2017, het schip dat zal worden omgebouwd tot een tweede Walk2Work-Vessel (W2W). Op de scheepswerf van Niestern Sander bouwen circa 80 medewerkers het schip binnen tien weken om. Na deze innovatieve conversie zal het schip worden ingezet voor het uitvoeren van werkzaamheden aan onbemande offshore platforms.

 

Het werken met de ‘W2W-Vessel’ Kroonborg bleek de afgelopen jaren succesvol. Technici verblijven op het schip en maken de ronde langs de vele onbemande platforms voor het uitvoeren van werkzaamheden. Het aantal helikoptervluchten van en naar de platforms nam hierdoor drastisch af. Naar verwachting is de inzet van helikopters met de komst van een tweede schip straks helemaal niet meer nodig. Dit heeft logistieke – en efficiencyvoordelen én een positief effect op het milieu. 

 

Innovatieve conversie

Een bestaand bevoorraadschip, een Ulstein PX121, zal in Delfzijl worden omgebouwd. Begin maart 2018, nadat het schip is gedoopt en de naam is onthuld, gaat het vaartuig op de Zuidelijke Noordzee aan de slag. De nieuwe W2W-Vessel zal onder andere aardgasproductieputten stimuleren. Hiermee verlengen we de productie en kan er meer aardgas op zee worden gewonnen. 

 

Lees op NAM.nl meer over de tweede W2W-Vessel.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Meet- en Regelprotocol Groningen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de minister van Economische Zaken keurden afgelopen zomer het Meet-en Regelprotocol (MRP) voor het Groningen-gasveld goed. NAM stelde dit protocol op met het doel het seismisch risico van de gaswinning in Groningen zoveel mogelijk te beperken. Het protocol geeft aan hoe de gaswinning wordt aangepast als aardbevingen daar aanleiding toe geven. Veiligheid staat centraal.

 

Dashboard

Het dashboard bij het MRP Groningen (zie afbeelding) toont in een oogopslag de actuele stand van zaken rondom seismiciteit in het Groningen-gasveld. Dit dashboard geeft met pijltjes aan of en zo ja een grenswaarde wordt overschreden. Het MRP beschrijft de acties die NAM vervolgens onderneemt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een advies aan toezichthouder SodM om de gaswinning te verminderen.

 

Het dashboard MRP Groningen vindt u bij de Feiten en Cijfers  op NAM.nl, in de rubriek Aardbevingen.   

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Feestelijke afronding NAM’s Steek Energie in de Buurt Hardenberg

Meer dan twintig aanvragen ontving NAM tijdens de campagne Steek Energie in de Buurt in Hardenberg. Na een nauwkeurige selectie kende de jury een bijdrage toe aan maar liefst veertien projecten. De winnaars kregen hun officiële prijs tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hardenberg uitgereikt.

 

Steek Energie in de Buurt Hardenberg was voor buurtverenigingen en stichtingen een manier om een financiële NAM-bijdrage te ontvangen voor projecten die het leven in kleine kernen in Hardenberg nog leuker en plezieriger maken. 

 

Prijswinnaars

De ingezonden projecten sloten voor een heel groot deel aan bij onze doelen leefbaarheid en duurzaamheid. Daarom koos de jury deze keer meer prijswinnaars dan gebruikelijk.

 

NAM in Hardenberg

NAM heeft veel locaties in Hardenberg en is al bijna 70 jaar actief in de gemeente. Al die jaren hebben we altijd in goed overleg met de inwoners van Hardenberg ons werk kunnen uitvoeren. Daarom wilden we graag een bijzonder cadeau teruggeven aan de inwoners van Hardenberg in de vorm van deze campagne. We hebben wat gehaald: we brengen graag wat terug!

 

Lees meer over Energie in de Buurt of lees op NAM.nl welke projecten in Hardenberg een bijdrage kregen toegekend.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
NAM onderzoekt recente bevingen

Bij 't Zandt vond zondag 10 december een beving plaats met een kracht van 2,1 op de schaal van Richter. Op 7 december jl. was er een beving met een kracht van 1,8. NAM is een onderzoek gestart omdat door de bevingen een grenswaarde uit het Meet- en Regelprotocol Groningen is overschreden.

 

Bij de recente aardbevingen in ’t Zandt gaat het om overschrijding van de zogeheten signaleringswaarde van de aardbevingsdichtheid. Een eerste analyse van de meest recente bevingen laat zien dat er geen sprake is van onverwachte of verontrustende ontwikkelingen. 

 

Lees elders in deze nieuwsbrief meer over het Meet- en Regelprotocol, of lees op NAM.nl meer over het onderzoek van NAM naar de recente bevingen.   

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer
 
Duurzame ijsbaan in Overschild

De winter staat weer voor de deur. Dat zorgt niet alleen voor vertragingen en files, maar ook voor winterpret. In Overschild hoopt IJsclub Schildmeer e.o. op een mooie schaatswinter. Ze hebben twee jaar hard geklust bij de ijsbaan die, mede dankzij een bijdrage van het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma, ook verduurzaamd is. 

 

Op zaterdag 9 december werd met het onder laten lopen van de baan de officiële aftrap gegeven van het nieuwe winterseizoen (zie foto). De ijsclub realiseerde de afgelopen twee jaar een nieuwe kantine met zonnepanelen op het dak. De baanverlichting werd vervangen door LED-verlichting. De ijsclub diende hiervoor met succes een aanvraag in bij het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.

 

Verduurzaming Groningse sportaccommodaties

Sportclubs uit de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum kunnen bij het NAM Leefbaarheid- Duurzaamheidprogramma een bijdrage vragen voor de verduurzaming van hun accommodatie. Bijna 50 Groningse sportclubs maakten daar inmiddels gebruik van, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of LED-verlichting. Zo besparen ze  aanzienlijk op hun exploitatiekosten.

 

Lees op NAM.nl meer over het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg Yammer